Nếu muốn nhận bài giảng Chúa Nhật hàng tuần của Lm Hồ Bặc Xái, xin cho biết email ở cuối trang này.

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Điều quan trọng Chúa đòi phải có là phẩm chất đức tin chứ không phải chỉ là danh hiệu bề ngoài. Phẩm chất của người Ki-tô hữu là sống theo Lời Chúa dạy và luôn chiến đấu loại bỏ các thói hư để ngang qua cửa hẹp mà vào Nước Trời.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

TẦU KÉO HAY THUYỀN BUỒM?

Kitô Hữu thuyền buồm, ngược lại, là những người theo Chúa Giêsu khi thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi ngược gió họ lại để xuôi theo chiều gió. Họ là những người tham dự Thánh Lễ khi gia đình và bạn hữu cùng đi. Nhưng để họ tự do thì thường họ quên lãng...
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

ADMISSION TO HEAVEN

Jesus is looking at our actions to identify us whether we are holy-doers or evil-doers. Jesus, the master, only recognize the holy-doers... Holy-doers will be welcome into heaven. And evil-doers will be cast out.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Gian nan cực khổ giúp ta nên người vì nó thanh luyện tâm hồn, rèn luyện đức tính, và sinh nhiều hoa trái tốt.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Đức Giê-su được Thiên Chúa sai đến trần gian với sứ vụ ban ơn cứu độ cho loài người... Để thi hành sứ vụ Thiên Sai ấy, Người luôn thao thức đi theo ơn soi dẫn của Thánh Thần và vâng phục thánh ý Chúa Cha. Người cũng muốn các môn đệ và các tín hữu hôm nay tích cực cộng tác vào sứ vụ cứu độ này.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

TÔI CÓ NÊN QUỲ GỐI?

Sự tận tụy với Đức Giêsu Kitô có nghĩa phải giữ vững lập trường ở những điều nào đó. Và, nhiều khi, lập trường đó đưa chúng ta vào vị thế đối nghịch với người khác. Nhưng chính sự đối nghịch này giúp chúng ta có thể trở nên một loại nhân chứng mà Chúa Giêsu nói trong Bài Giảng Trên Núi.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

LỬA CHỨNG NHÂN

Lửa mà Chúa Giêsu đem xuống thế gian là những chân lý chất chứa trong Phúc Âm để chỉ cho chúng ta con đường hạnh phúc. Và cũng như các định lý khoa học cần phải được kiểm chứng, chân lý tôn giáo cũng cần phải được áp dụng vào đời sống thì chúng ta mới thấy được giá trị của các chân lý ấy.
Đọc Tiếp

Pt Giuse Trần Văn Nhật

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Xã hội ngày nay có nhiều điều xấu, và những điều xấu ấy vẫn tồn tại lâu dài. Phải chăng vì Kitô hữu đã bỏ quên hay đã hèn nhát không thi hành sứ vụ ngôn sứ của mình?
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Tỉnh thức và sẵn sàng bằng cách tay luôn cầm cây đèn đức Tin, chứa đầy dầu ân sủng đức Cậy, để luôn cháy sáng đức Mến giữa đời thường.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

NGƯỜI Ở PHÒNG SỐ 40

Bài phúc âm hôm nay đặt ra cho chúng ta một câu hỏi: Chúng ta sẽ trở nên loại người nào? Chúng ta sẽ là người mà gia đình chúng ta hãnh diện không? Chúng ta sẽ là người mà chính chúng ta hãnh diện không?
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

DEEPEST SYMPATHY or CONGRATULATION

Imagine that the funeral rites are over now. You stand in imagination above the grave in which your body lies, watching your friends leave the cemetery. What are your feelings now? As you stand here now, look back on your life and your experiences . . . Was it all worthwhile?
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Người hành hương ý thức rằng cuộc đời có nhiều việc khó lường nhưng biết chấp nhận chúng. Người hành hương đặt mình trong bàn tay Thiên Chúa, phó thác đời mình cho Thiên Chúa chở che. Vì biết sống giây phút hiện tại nên người hành hương có thể sống tròn đầy cả cuộc đời mình.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Nếu dùng của cải để hưởng thụ một mình thì sẽ bị trắng tay khi giờ chết đến. Nhưng nếu dùng của cải để làm việc thiện, quảng đại chia sẻ cơm áo cho người nghèo đói, thì đó là cách để làm giàu trước mặt Thiên Chúa và sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh hằng đời sau.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

CUỘC GẶP GỠ

Chúa Giêsu nói rằng khi chúng ta chết điều đáng kể không phải là tài sản chúng ta kiếm được khi còn sống, nhưng là con người mà chúng ta trở thành trong hành trình cuộc đời. Chúa Giêsu nói rằng điều ưu tiên trong đời sống phải là trở nên một con người đích thực, chứ không phải là tìm kiếm tài sản.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

THINGS THAT MATTER TO GOD

The author of the book of Ecclesiastes saw and experienced all the best things life had to offer: pleasure, beauty, wealth, power and knowledge; however, he found nothing of lasting value or satisfaction.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Lòng tham giống như ngọn lửa: ta càng thoả mãn nó bằng cách chất thêm củi vào thì lửa càng bùng to lên và càng đòi nhiều củi thêm. Chứng bệnh trầm trọng nhất của con người trong nền kinh tế thị trường và văn minh hưởng thụ này là con người không biết khi nào mình đủ. Có của không phải là tội, nhưng tham của thì thành tội.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

Khi làm bất cứ việc gì, hay trước khi quyết định điều gì quan trọng, Đức Giê-su đều cầu nguyện để tìm biết ý Chúa Cha và mau mắn thi hành. Khi đựơc yêu cầu, Đức Giê-su đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

CẦU NGUYỆN: MỘT CHIA SẺ QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA

Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ trong một phương cách mà chúng ta có thể ảnh hưởng đến nó, không chỉ bởi việc sử dụng trí khôn con người nhưng còn bởi lời cầu nguyện của con người.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

THE KEY TO OPEN

Compassion is one of God’s characters; and being compassionate is one of those expectations of Godly people. God is a compassionate God. And God’s children should be compassionate too. Children of God are Godly.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

Phải kiên trì khi cầu xin là để tăng thêm ước muốn của chúng ta, và cũng là để tăng thêm giá trị ơn Người sẽ ban. Nếu chúng ta không nhận được điều mình xin, thì không phải là Chúa không sẵn sàng ban ơn, nhưng có thể điều cầu xin ấy không mang lại ích lợi cho linh hồn chúng ta, hoặc Người muốn dành cho chúng ta một ơn lớn lao hơn.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái