Nếu muốn nhận bài giảng Chúa Nhật hàng tuần của Lm Hồ Bặc Xái, xin cho biết email ở cuối trang này.

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Trong một nền văn hóa mà tòa án-luật lệ không về sự công bằng mà về việc làm xấu hổ người khác bất cứ giá nào, quan tòa này sẽ bị thiệt hại bởi tin đồn rằng một phụ nữ đã làm cho ông phải xấu hổ. Ông ta không thể nào sống với sự nhục nhã đó và không thể tiếp tục là quan tòa.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

CẦU NGUYỆN VỚI SỰ KIÊN TRÌ

Lý do chúng ta cần kiên trì là để Thiên Chúa làm sâu đậm thêm đức tin của chúng ta, đưa đức tin ấy ra ngoài mức độ cảm giác để đến mức độ đức tin.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

A LINE OF COMMUNICATION AND SUPPLIES

Jesus is telling us that God doesn’t mind if we bother him with our prayers. In fact, God wants us to bother him. Our only help to survive in this world and to reach the Promised Land is from the Lord.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

cầu nguyện đích thực chính là việc thực hành Đức Tin, nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa để đối thoại với Người, van xin Người tiếp tục ban ơn để chúng ta đủ sức thực hiện thánh ý Người. Thấu hiểu sự yếu đuối của con người nên Chúa Giêsu than thở: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Tình trạng ghê tởm trên da của người Samari được cải thiện; Đức Giêsu đón anh vào cộng đồng. Những người Giuđê và Galilê khác thì không chấp nhận như vậy. Chúng ta, những môn đệ của Đức Giêsu thời nay, có noi gương Thầy chúng ta hay bắt chước những người đồng hương của Người?
Đọc Tiếp

John J. Pilch

BIẾT ƠN

Có người nói khi coi sự biết ơn là đương nhiên--không bày tỏ ra bên ngoài--thì cũng giống như chúng ta nháy mắt ra hiệu cho nhau trong bóng tối. Bạn biết khi bạn nháy mắt với họ, nhưng họ không thấy điều đó.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

I STARTED TO BE GRATEFUL

We give thanks only when we take time to count our blessings. The more blessings we count, the more thanksgiving we offer to God. Offering thanksgiving to God is the evidence that we are in good relationship with God.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Biết ơn là nhận ra thân phận bất toàn của mình. Biết ơn là ý thức về tình liên đới với người khác. Biết ơn là thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa yêu thương và quan phòng. Vì thế, lòng biết ơn chính là bông hoa rực rỡ, điểm tô cho cuộc sống con người.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Tin và yêu luôn phải đi đôi với nhau: Có yêu Chúa nhiều thì mới tin vững vào Chúa được. Do đó, ngoài việc năng cầu xin Chúa ban thêm đức tin, chúng ta còn phải xin Chúa ban thêm lòng yêu mến Chúa nữa.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

NẾU BẠN CÓ ĐỨC TIN

Tin mừng của phúc âm hôm nay là, qua đức tin, quyền năng của Thiên Chúa tùy thuộc nơi chúng ta.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

A FAITH-FILLED PERSON IS A SERVANT

It is easier to be an audience to watch a show than to be an actor on the stage. It is easier to applause and congratulates others for their achievements than to roll up our sleeves and to put our hands to work. Our faith will never get stronger if we do not put it into practice.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Chúa nhân từ kêu gọi các môn đệ hãy phục vụ Người vì tình yêu chứ không phải vì bổn phận. Vì vậy, chỉ đức tin thôi chưa đủ, còn phải có tình yêu nữa. Trong khi đức tin khiến cho mọi sự trở thành có thể, thì tình yêu khiến cho mọi sự trở thành dễ dàng.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Quan tâm phục vụ những người bất hạnh.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

ÔNG SCHWEITZER và NGƯỜI NGHÈO

Tội của người nhà giầu là một tội quên sót, đó là, không thi hành điều phải làm. Tội của người nhà giầu là đắm mình trong của cải mà không động đến ngón tay để giúp ông Lagiarô khi cùng cực. Tội của người nhà giầu cũng chính là tội đang được tái diễn ngày hôm nay. Và chính tội này khiến chúng ta phải thực sự lưu tâm đến những gì cần phải thi hành không chỉ cho người nghèo nhưng còn cho xã hội.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

I AM SO SORRY

The rich man is condemned neither because he is rich nor because he is bad, cruel, violent or evil. He is condemned because he is lack of love for the poor hungry man lying at the door of his house.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Người giàu thật là người có rất ít nhu cầu nên luôn cảm thấy đủ; người nghèo thật là người có quá nhiều nhu cầu nên luôn cảm thấy thiếu. Sự giàu có thật là giàu trong tâm hồn; sự nghèo nàn thật là một tâm hồn trống rỗng. Bởi vậy cái giàu vật chất hay đi đôi với cái nghèo tâm hồn. Và đó cũng chính là cái nguy hiểm của vật chất...
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Hãy khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

ĐÓ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN HAY

Người ta chăm chỉ làm việc để được phần thưởng đời này dù chỉ kéo dài có vài năm hơn là vì phần thưởng vĩnh viễn ở thiên đường.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

BE RESOURCEFUL

According to Jesus, the dishonest wealth is everything in this world. It is the dishonest wealth because it does not have lasting value. Everything in this world is only the means to serve our needs here on earth.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Tiền của ta trên trái đất chẳng có giá trị gì trên trời, nếu nó không đổi thành việc lành. Đó là ý nghĩa Lời Chúa nói với chàng thanh niên giầu có: cho đi gia sản của anh để mua Nước Trời.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

SỰ CÔNG BẰNG

Nếu chúng ta giống như người con ngoan, tuân thủ mọi lề luật của Chúa, nhưng thiếu đời sống bác ái và có cái nhìn khắt khe với người khác thì hãy mở lòng để thấy rằng tình yêu là bản chất của con người và đó cũng là điều Thiên Chúa dùng để đối xử với chúng ta.
Đọc Tiếp

Pt. Giuse Trần Văn Nhật

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Con người thật đáng quí trước mặt Thiên Chúa. Người tìm kiếm con người và không muốn một người nào bị hư mất.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

SỰ THA THỨ

Đây cũng là cách mà chúng ta phải đối xử với người tội lỗi sám hối. Chúng ta phải đối xử với họ như thể chưa bao giờ họ từ bỏ mái nhà. Chúng ta phải tha thứ cho họ và đưa họ trở về tâm hồn chúng ta theo cách mà Đức Giêsu đã tha thứ cho chúng ta và đưa chúng ta trở về với tâm hồn của Người.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

I LOVE YOU!

Every one of us is important to God and to Jesus. He is delighted to find us. Heaven is rejoicing when we are found! God is overjoying when He sees us returning home and be united with Him again. He wants us to believe HIM.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Người ta chỉ có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ khác khi ý thức thân phận mỏng dòn yếu đuối của mình. Có nhận ra mình hay lầm lỗi, con người mới dễ cảm thông tha thứ cho những lỗi lầm của anh em.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Mọi thành quả ở trần thế này, đều đòi hỏi nỗ lực, kiên trì cố gắng mới có thể đạt thành mỹ mãn... các tín hữu chúng ta nếu muốn trở thành những người môn đệ của Chúa Giê-su và hy vọng sau này được về trời hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa, đòi chúng ta phải hy sinh từ bỏ theo lời dạy của Chúa Giê-su.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

TÔI LÀ NGƯỜI THỨ BA

Trong cuộc đời, chúng ta phải đặt Thiên Chúa lên trên hết và hằng ngày phải sống điều quyết định đó.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

JESUS’ ADS

We cannot claim ourselves Christians only by reading the Bible or by baptism without practicing our faith. There would be no salvation without cross and no resurrection without dying to ourselves.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Ý của Chúa Giêsu là nếu ai muốn làm môn đệ Người thì phải đặt tình yêu Chúa lên trên mọi thứ tình yêu, hay nói cách khác tình yêu Chúa phải thấm nhuần và hướng dẫn mọi tình yêu: Tình yêu gia đình, bạn bè và ngay cả chính mình.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Người khiêm tốn sẽ luôn ý thức về thân phận yếu đuối thiếu sót của mình nên sẽ bình tĩnh khi nghe người khác phê bình, và sẵn sàng nhận lỗi để khắc phục những sai sót. Họ không tự tìm vinh danh cho mình, nhưng luôn cố gắng chu toàn bổn phận rồi phó thác thành bại cho Chúa quan phòng.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

CHARLIE BROWN CHÍNH CỐNG

Trở nên khiêm tốn có nghĩa gì? Có phải chúng ta phải tự hạ? Có phải ít nghĩ đến chính mình? Có phải khước từ giá trị thực sự của mình, hoặc coi thường giá trị ấy? Tất cả không phải vậy! Khiêm tốn là một điều sâu xa hơn và mỹ miều hơn những điều ấy. Khiêm tốn không phải ít nghĩ đến chính mình. Khiêm tốn có nghĩa trở nên giống như Chúa Giêsu, Người đã nói, “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường...”
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

OUR PAYCHECKS

We might be so absorbed in the cultures of this world that we do not see what Jesus sees and cannot understand what Jesus is telling us about. Jesus is not telling us that we should not work for our paychecks... We have a life to live. We need to have monies in order to fulfill our missions and responsibilities. But our mission is not simply in this world and only for this life.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Có thể chúng ta thực thi việc bác ái cho anh em chỉ vì vụ lợi, vì khoe khoang, vì muốn hơn người, vì trách nhiệm hay vì phần thưởng. Nhưng sự trao ban đích thực chính là trao ban vì yêu thương. Thánh Gioan viết: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một Người”. Chỉ những ai trao ban vô vị lợi, trao ban vì yêu thương, trao ban chính bản thân mới trờ nên giống Thiên Chúa.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Điều quan trọng Chúa đòi phải có là phẩm chất đức tin chứ không phải chỉ là danh hiệu bề ngoài. Phẩm chất của người Ki-tô hữu là sống theo Lời Chúa dạy và luôn chiến đấu loại bỏ các thói hư để ngang qua cửa hẹp mà vào Nước Trời.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

TẦU KÉO HAY THUYỀN BUỒM?

Kitô Hữu thuyền buồm, ngược lại, là những người theo Chúa Giêsu khi thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi ngược gió họ lại để xuôi theo chiều gió. Họ là những người tham dự Thánh Lễ khi gia đình và bạn hữu cùng đi. Nhưng để họ tự do thì thường họ quên lãng...
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

ADMISSION TO HEAVEN

Jesus is looking at our actions to identify us whether we are holy-doers or evil-doers. Jesus, the master, only recognize the holy-doers... Holy-doers will be welcome into heaven. And evil-doers will be cast out.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Gian nan cực khổ giúp ta nên người vì nó thanh luyện tâm hồn, rèn luyện đức tính, và sinh nhiều hoa trái tốt.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái