LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Sự hiểu biết hiện thời về Thánh Thể thường làm chúng ta lu mờ không thấy được những thử thách mà tổ tiên trong đức tin của chúng ta ở thế kỷ thứ nhất phải đối diện cũng như các phương sách mà họ sử dụng để đáp ứng với các thách đố này.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

LUÔN CÓ NHỮNG TÊN MẬT THÁM

Mình Máu Thánh Chúa mời chúng ta tự hỏi, Thánh Thể có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Chúng ta có còn quý trọng như trước đây chúng ta rước lễ lần đầu tiên không?
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

ENGAGING IN LOVE

The Scriptural readings today show us that God is constantly engaging in the life of his people; and God also want you and I to engage ourselves in His life and in the life of His Church. Reception of the Holy Communion is participation in the body and blood of Christ and an oneness with fellow-Christians.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

HIỆP THÔNG THÁNH THỂ

Chúa Kitô đã đem sự sống thần linh cho chúng ta qua bí tích Thánh Thể với hy vọng rằng chúng ta sẽ yêu thương Chúa đến độ chính chúng ta trở nên “cơm bánh” cho người khác.
Đọc Tiếp

Pt. Giuse Trần Văn Nhật

LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Dường như những ý nghĩa căn bản này không được chúng ta lưu ý lắm: mỗi khi dự lễ và rước lễ, nhiều người chỉ coi đó là một việc đạo đức mình phải làm. Họ không chú ý kết hiệp với Ðức Giêsu bao nhiêu; và càng không lưu ý thông hiệp với nhau bao nhiêu.
Đọc Tiếp

Lm Carôlô Hồ Bặc Xái

LỄ KÍNH THIÊN CHÚA BA NGÔI

ĐƯỢC THIÊN CHÚA YÊU

Ba Ngôi không phải là một vấn đề lý thuyết và trừu tượng... nhưng là một thực tại tình yêu, trong đó người ta đi vào để sống ngay từ hôm nay nhờ tin vào Đức Giê-su.
Đọc Tiếp

Lm. Phêrô Phan Văn Lợi

THIÊN CHÚA BA NGÔI

Phúc Âm Gioan diễn tả cả hai thái độ tích cực và tiêu cực đối với “thế gian”. Thái độ tích cực thì hiển nhiên trong đoạn phúc âm hôm nay và rải rắc trong cuốn Phúc Âm này... Thái độ tiêu cực thì thực sự phổ thông hơn.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

BA NGÔI THIÊN CHÚA

Với Luca, thời kỳ Cựu Ước là “thời của Chúa Cha.” Thời Phúc Âm là “thời của Chúa Con.” Và giai đoạn hậu Phúc Âm, được bắt đầu với lễ Pentecost, là “thời của Chúa Thánh Thần.”
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

FOR GOD SO LOVED THE WORLD

It is important that we believe in the doctrine of the Holy Trinity. But it is more important that we believe in the Trinitarian God who loves us.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

LỄ KÍNH THIÊN CHÚA BA NGÔI

Lời Chúa hôm nay vẽ lên một hình ảnh Thiên Chúa rất dễ thương, có lẽ khác hẳn hình ảnh méo mó lệch lạc trong đầu chúng ta bấy lâu nay: Người là Thiên Chúa yêu thương, với những biểu hiện rất cụ thể của tình yêu.
Đọc Tiếp

Lm Carôlô Hồ Bặc Xái

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

HƠI THỞ KHAI SINH GIÁO HỘI

Trong thực tế, khi chết đi và bước vào thế giới của Phục sinh, Đức Ki-tô không chỉ hứa ban, mà còn thông ban Thánh Thần, làm phát sinh một tạo vật mới là Giáo Hội, mà lúc ấy được tượng trưng bởi nhóm môn đồ.
Đọc Tiếp

Lm. Phêrô Phan Văn Lợi

LỄ HIỆN XUỐNG

Quan điểm của Gioan thách đố các tín hữu ngày nay hãy nhìn xa hơn “danh sách các tội” và “các tội mới” và hãy coi tội như một sức lực hung ác. Tin mừng là Đức Kitô ban thần khí (hay sức lực) cho mọi Kitô Hữu để chiến đấu chống với sức lực hung ác này.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

ĐỨC KITÔ THỨ NĂM

Chúng ta mừng ngày quan trọng đó [Ngày Hiện Xuống đầu tiên 2,000 năm trước] trong lịch sử Kitô Giáo khi, qua sự ngự đến của Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu phục sinh bắt đầu ở trong các môn đệ với một sự hiện diện cá biệt.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

THE THREE ORANGES

The Feast of the Pentecost reminds us of what is essential to our life. The Holy Spirit gives us true life and leads us to eternal life. The Holy Spirit is the spiritual water to keep us alive.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

LỄ CHÚA HIỆN XUỐNG

Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm xưa, các Thánh Tông Đồ đã tìm ra được ngôn ngữ chung cho hết mọi người. Ngôn ngữ này do Chúa mang đến và ghi khắc trong tâm hồn con người. Qua ngôn ngữ này ai cũng hiểu được tin mừng ơn cứu độ của Chúa và cùng nhau tìm về với Chúa, với nhau là anh em con một Chúa: ngôn ngữ tình yêu.
Đọc Tiếp

Lm Carôlô Hồ Bặc Xái

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

KẾ HOẠCH ĐẦY THAM VỌNG

Để thực hiện kế hoạch đầy tham vọng nói trên: giới thiệu Thiên Chúa tình yêu và đưa vào trong tình yêu Thiên Chúa tất cả bản thân mỗi người và toàn thể vũ trụ nhân loại, các môn đệ chỉ có một cách là sống yêu thương.
Đọc Tiếp

Lm. Phêrô Phan Văn Lợi

SỰ UỶ THÁC CỦA CHÚA GIÊSU

Lễ Thăng Thiên không mừng sự vinh hiển tột cùng của sự hiện diện bằng thân xác của Đức Giêsu trong thế gian. Đúng hơn, lễ này mừng sự tiếp tục hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta trong sự vinh hiển mầu nhiệm qua một phương cách hoàn toàn mới và mạnh mẽ hơn.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

ABOVE THE JUNKS OF LIFE

The feast of the Ascension is a reminder to all of us about the purpose of our life. The purpose of our life is to prepare ourselves for eternal life with God.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Sứ điệp quan trọng nhất mà Ðức Kitô muốn trao gửi lại cho các môn đệ, và cho mọi Kitô hữu là: hãy tiếp tục sứ mạng loan báo và làm chứng cho Tin Mừng của Người trước mọi người, mọi dân tộc trên thế giới.
Đọc Tiếp

Lm Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

GIỚI RĂN VÀ TÌNH YÊU

Mỗi khi muốn suy niệm về mối tương quan của chúng ta với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, hãy bắt đầu bằng cách giữ thật tốt các tương quan huynh đệ. Chính các tương quan này bảo đảm cho chúng ta thực sự hiểu được Thiên Chúa.
Đọc Tiếp

Lm. Phêrô Phan Văn Lợi

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Xu hướng của văn hóa này bị thách đố bởi sự dạy bảo của Đức Giêsu là hãy yêu thương nhau và hãy noi gương tình yêu hiện có giữa Đức Giêsu và Chúa Cha. Giới răn yêu thương của Đức Giêsu mở rộng ra ngoài gia đình và làng mạc.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

CHÚA THÁNH THẦN

Cũng như bất cứ ai trên thế giới, mỗi người chúng ta trong nhà thờ hôm nay đều ngã xấp mặt xuống đất vào lúc nào đó trong cuộc đời. Có thể đó là lỗi của chúng ta; có thể không. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều duy nhất đáng kể là cách chúng ta phản ứng với sự vấp ngã đó như thế nào.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

OFFENDED OR NOT OFFENDED

Jesus wants his disciples to grow up. He also wants us to grow up in our faith. Growing up means to take the responsibility for our life and for what we do or are supposed to do; be responsible to ourselves, to God, to our Church, to our family, our community, our friends, and to others.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA HIỆN DIỆN

Sự kiện thăng thiên của Chúa Giêsu nằm trong một chuỗi biến cố mà Giáo Hội gọi là Mầu Nhiệm Phục Sinh hay Mầu Nhiệm Vượt Qua, bao gồm sự thống khổ, sự chết, sự phục sinh và sự vinh hiển lên trời của Chúa Giêsu. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta có thể sống mầu nhiệm Vượt Qua hàng ngày bằng cách kiểm điểm lại đời sống của mình để nhận thấy những gì còn thuộc về thế gian và thay đổi để trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô.
Đọc Tiếp

Pt. Giuse Trần Văn Nhật

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Đức tin luôn bị xét xử! Vì thế, khi đứng trước tòa án của dư luận, trước sự chỉ trích của những người chung quanh, người tín hữu đừng buồn và đừng sợ, nhưng hãy coi đây là dịp tốt để làm chứng về niềm hy vọng sống động của mình.
Đọc Tiếp

Lm Carôlô Hồ Bặc Xái