Nếu muốn nhận bài giảng Chúa Nhật hàng tuần của Lm Hồ Bặc Xái, xin cho biết email ở cuối trang này.
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
Lm. Mark Link, S.J.

NGƯỜI KHÔNG NHÌN LẠI

Nếu chúng ta có khó khăn khi phải để ý đến Chúa Giêsu, nếu chúng ta có khó khăn nắm chặt cái cầy và đừng nhìn lại đằng sau, nếu chúng ta cảm thấy cuộc đời trống rỗng, có lẽ chúng ta phải nghĩ đến lời hứa hằng ngày với Chúa Giêsu.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

THE BIG ROCK

Followers of Jesus Christ do not anchor down here on earth. Christian people are not building earthly dens or nests. Jesus’ disciples do not look for comfort and luxurious way of life in the world. We do not live to gratify the desire of the flesh. We live by the Spirit and continue to walk around to proclaim the Gospel to people in the world.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Muốn theo Chúa thì chúng ta phải đi theo con đường của Người, đó không phải là con đường báo thù, con đường bạo động, mà là con đường yêu thương, con đường cứu độ.
Đọc Tiếp

LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Lm. Đan Vinh, HHTM

LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Người ta sẽ tham dự bữa tiệc Thánh Thể cách bất xứng khi họ không biết chia sẻ cơm bánh cho người nghèo, không ý thức Hội Thánh chính là Thân Mình mầu nhiệm của Đức Ki-tô là Đầu nên cần phải hiệp thông chia sẻ trong bữa tiệc thánh yêu thương.
Đọc Tiếp

Lm. Vũ Xuân Hạnh

THÁNH THỂ, BÀN TIỆC TÌNH YÊU

Tình yêu nơi bàn tiệc Thánh Thể không đơn thuần nuôi dưỡng tình con người, nhưng đi một bước cao hơn: thánh hóa mọi tình yêu nhân loại, vĩnh cửu hóa tình yêu ấy. Tình yêu nơi bàn tiệc Thánh Thể còn thần hóa những người yêu nhau và biến họ nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Kitô.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

YOU GIVE THEM SOME

The Holy Eucharist is the greatest, holiest and most special gift from God because it contains God Himself. In the Eucharist, we can visit Him and welcome Him into our hearts.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Mỗi lần chúng ta cử hành Bí tích Thánh Thể là chúng ta nhớ lại một số lời Chúa nói và một số việc Người làm. Chúng ta suy gẫm những điều đó và cố gắng thực hành trong đời sống.Mỗi lần chúng ta nhớ đến Người bằng cách đó thì Người trở nên hiện diện gần gũi với chúng ta, tuy không hiện diện hữu hình nhưng là hiện diện thực sự.
Đọc Tiếp

LỄ KÍNH THIÊN CHÚA BA NGÔI
Pt. Giuse Trần Văn Nhật

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm mà không ai có thể định nghĩa, không ai có thể thấu hiểu. Nhưng điều kỳ diệu là chúng ta lại có thể biết được, cảm nhận được và có tương quan với Thiên Chúa khi chúng ta sống trong tình yêu, bởi vì T. Gioan có viết, “Thiên Chúa là tình yêu, và ai sống trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy”.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI

Ba Ngôi Thiên Chúa liên kết với nhau trong một tình yêu tác sinh để ngày một thêm sung mãn... Tình yêu nơi Ba Ngôi Thiên Chúa tràn trề sung mãn tuôn đổ xuống muôn loài, làm cho muôn loài được sống, được tham dự vào nguồn tình yêu vô biên để được hạnh phúc đời đời.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, SJ

HAI GIỜ TRONG MƯA

Một phương cách khác giúp ta hiểu được sự vừa đơn nhất vừa đa dạng của Ba Ngôi là ví dụ thánh Ignatiô Loyola thường dùng. Có một lần trong lúc cầu nguyện, người bỗng nhận ra Ba Ngôi Thiên Chúa dưới hình dạng ba nốt nhạc tạo nên một hợp âm duy nhất.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

TRINITARIAN GOD: FACT OR MYSTERY?

Life is full of mysteries. Science has tried to understand and explain facts and reality but it cannot explain mysteries. The human body is a reality; but human life is a mystery. People are also a mystery. We cannot completely understand people around us.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI

Thiên Chúa ở khắp chung quanh chúng ta. Nhưng chừng nào chúng ta chưa khám phá Người ở ngay trong lòng chúng ta thì Người như vẫn còn ở xa, vẫn như một người lạ thờ ơ vô tình.
Đọc Tiếp

LỄ HIỆN XUÔNG
Lm. Đan Vinh, HHTM

LỄ HIỆN XUỐNG

Thánh Thần sẽ cho các tín hữu chúng ta tham phần vào ba sứ vụ cứu độ của Chúa Giê-su là ngôn sứ, tư tế và vương đế để rao giảng Tin Mừng, thánh hóa và phục vụ dân Chúa.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

IN FLESH - IN SPIRIT

Jesus promised to be with the Church through the Holy Spirit till the end of time. So each time we celebrate this feast, we invoke the coming of the Holy Spirit upon us. We ask God to send his Holy Spirit to renew us and renew the face of the earth.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

LỄ HIỆN XUỐNG

Chúa Thánh Thần là Đấng tái tạo những gì suy sụp và hư mất. Hôm nay cùng với Giáo Hội chúng ta mừng kính Chúa Thánh Thần. Nếu có gì đang khiến chúng ta buồn sầu co cụm khép kín, chúng ta hãy bày tỏ với Người và xin Người giải thoát chúng ta, tái tạo chúng ta thành con người mới, an bình, vui tươi, vui sống với mọi người.
Đọc Tiếp

LỄ THĂNG THIÊN
Lm. Đan Vinh, HHTM

LỄ THĂNG THIÊN

Một Ki-tô-hữu đích thực không thể làm ngơ, hoặc khoanh tay trước những vấn đề bức súc của xã hội như: sự bất công, nghèo đói, thất nghiệp, luân lý suy đồi, các tệ nạn tham ô, trộm cướp, mãi dâm, ma túy, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường v.v...
Đọc Tiếp

Pt. Giuse Trần Văn Nhật

MỘT SỰ KIỆN!

Những gì hữu hình thì hữu hạn. Những gì có thể nhận biết bằng các giác quan thì hay thay đổi và nay còn mai mất. Chỉ có những gì vô hình mới vô hạn. Thiên Chúa vô hình nên Người vô hạn về sự hiện hữu và quyền năng. Linh hồn con người vô hình nên tồn tại đời đời.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

ASCENSION OF THE LORD

Christians are people of hope. Our hope is not for the rewards in this world, but the rewards of eternal life in heaven with God. We have this hope because we have faith in Jesus. This faith helps us to see and understand the meanings and purpose of our lives.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

LỄ THĂNG THIÊN

Con người thời nay thích nghe các chứng nhân hơn là các bậc thầy, cũng như họ xác tín vào điều đã trông thấy tận mắt hơn là chỉ được đọc lướt qua. Họ không thích chúng ta chỉ làm chứng bằng lời nói, nhưng là bằng chính cuộc sống xả thân, phục vụ và yêu thương. Babin đã nói một câu đầy sắc bén: “Người ta chỉ có thể tin vào Đức Kitô, khi họ tin vào tình yêu của những kẻ loan báo Người”.
Đọc Tiếp