Nếu muốn nhận bài giảng Chúa Nhật hàng tuần của Lm Hồ Bặc Xái, xin cho biết email ở cuối trang này.
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Lm. Mark Link, S.J.

TA LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Đức Giêsu chính là nhân vật mà ngôn sứ Ezekiel tiên báo. Giống như David người mục tử nhân lành, Người chăm sóc những con yếu đuối bơ vơ, chữa lành con nào bệnh hoạn, và đi tìm những con lạc đường mất lối. Đức Giêsu còn làm hơn thế nữa. Người tự hiến mạng sống cho đàn chiên của Người. Và Người lại còn làm hơn như thế. Người đã sống lại từ cõi chết và chia xẻ đời sống Phục sinh của riêng Người với đàn chiên.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

THE SHEPHERD'S HEART

We all have a parent, God, watching out for us and over us and encouraging us to behave in a certain way, all the time. We behave well because we are attentive and responsive to the voice of the Shepherd. We can make God proud of us! We can be a joy for God.
Đọc Tiếp

Msgr Edward Peter Browne

QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG

Nếu các bạn là môn đệ của Đức Kitô thì hãy đi theo và nhắm thẳng đến giải thưởng. Hãy đi theo Đức Giêsu Kitô. Người là Đấng Chăn Chiên Tốt Lành, và khi Người kêu gọi thì các bạn đáp theo. Khi các bạn đáp theo như là con chiên trong đàn chiên của Đức Giêsu Kitô, các bạn có thể chắc chắn là quyết định lớn lao sẽ được thành sự. Các bạn sẽ được ơn cứu rỗi.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Ngày nay, Đức Giêsu vẫn cần những vị mục tử tốt lành lo cho đoàn chiên trên thế giới. Người rất cần các bạn trẻ hiến thân cho sứ mạng mục tử này. Người kêu gọi chúng ta hãy tha thiết xin Cha cho nhiều mục tử tận tụy hơn, thanh khiết hơn, vô vị lợi hơn, và thánh đức hơn. Những mục tử sẵn lòng âm thầm chết từng ngày cho đoàn chiên.
Đọc Tiếp

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Lm. Mark Link, S.J.

TÌM GẶP CHÚA GIÊSU HÔM NAY

Chúng ta cũng từng gặp những giai đoạn bão táp trong đời khi mà đức tin chúng ta bị tan thành ngàn mảnh vụn. Trong những giai đoạn giông bão này, có lẽ chúng ta đã phạm tội chống lại Hội Thánh, có lẽ chúng ta đã hoàn toàn thất vọng đối với Hội Thánh, thậm chí còn đã từ bỏ Hội Thánh. thế nhưng một ngày nọ chúng ta gặp được một kẻ nào đó... Có thể là một khách lạ-và qua người khách lạ này chúng ta tìm lại được Chúa Giêsu giữa lòng Hội Thánh Người trong nghi thức bẻ bánh.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

THE TRUE JOY

We are only satisfied when we have the knowledge of Jesus Christ. The disciples of Jesus did not have all the knowledge about the world, the universe. They did not have the sophisticated technologies like we have, but they were happy and satisfied. They were happy and satisfied, because they had the true knowledge of Jesus Christ.
Đọc Tiếp

Msgr Edward Peter Browne

CHÚNG TA CẦN ĐỨC TIN

Xin bạn suy tư vài phút và xét xem có bao nhiêu cái ở đời này không thực sự cần thiết và bạn có thể sống mà không có chúng. Bạn có thể quảng đại dâng cho Thiên Chúa và cho nhà thờ mà vẫn sống ngon lành. Bạn có thể chăm chỉ ý thức tránh xa tội lỗi, bạn có thể chă m chỉ ý thức tuân giữ các giới răn, bạn có thể chăm chỉ ý thức học hỏi các giáo huấn của Đức Kitô và Giáo Hội của Người. Tôi bảo đảm khi làm như vậy, bạn sẽ được sung sướng hạnh phúc không tưởng tượng được.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Thực ra chúng ta đã nhiều lần đọc Sách Thánh và tham dự Bí tích Thánh Thể. Nhưng tại sao khi đọc Sách Thánh lòng chúng ta không "cháy bừng lên", và khi tham dự Thánh Lễ mắt chúng ta không "mở ra"? Thưa vì chúng ta đọc Sách Thánh như đọc về Ðức Giêsu chứ không phải đọc với Ðức Giêsu như hai môn đệ Emmau; và chúng ta dâng Thánh Lễ như dâng lên cho Người chứ không phải cùng dâng với Người.
Đọc Tiếp

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Lm. Mark Link, S.J.

LÝ TRÍ & ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH

Anh chị em cũng như tôi đều không được đặt tay vào cạnh sườn Chúa Giêsu như thánh Tomas, để trực tiếp cảm nghiệm được Đức Giêsu phục sinh từ cõi chết. Tuy nhiên, chúng ta có thể tin tưởng vào chứng cứ của Thánh Kinh, chúng ta cũng có thể làm hơn thế nữa. Chúng ta có thể sử dụng tặng phẩm Chúa ban là lý trí để xác quyết thêm điều Kinh Thánh đã truyền dạy chúng ta.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CALL ME A CHRISTIAN

Peace is a most comprehensive word, covering the full realm of relationships in daily life and expressing an ideal state of life. The word suggests the fullness of well-being and harmony untouched by ill fortune. Peace is a blessing and a prayer Jesus wants for his followers here on earth and in eternity.
Đọc Tiếp

Megr Edward Peter Browne

HÃY TIN & CÓ ĐỨC TIN

Tất cả những việc làm của đức tin và của các điều chúng ta tin, làm cho đời sống có ý nghĩa. Tôi tin Thiên Chúa; do đó tôi làm theo ý của Thiên Chúa. Tôi tin rằng Thiên Chúa bảo tôi, “Hãy vác thánh gía của anh và đi theo Ta,” và tôi làm theo như thế. Đức Giêsu Kitô nói với chúng ta rằng ách của Người thì dễ dàng và gánh của Người thì nhẹ nhàng. Ơn sủng của Thiên Chúa cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta có Đức Kitô trong đời sống, nếu chúng ta có đức tin, thì đời sống của chúng ta sẽ vui tươi đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa, đầy tràn hiểu biết về điều tôi tin và bây giờ tôi thấy.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Tin là chấp nhận bấp bênh, là chấp nhận có thể bị lừa dối. Nhưng không thể sống mà không tin. Người ta không thể nói: "Có thấy mới tin". Trên đời này có biết bao điều chúng ta không thấy mà vẫn tin. Chẳng ai thấy rõ lòng dạ con người, nhưng họ vẫn tin vào tình yêu, tình vợ chồng, tình bạn, tình làng xóm… Người ta cũng không thể nói: "Tôi chỉ tin vào Chúa nếu có bằng chứng". Paul Misraki nói: "Nếu bạn chỉ đợi có bằng chứng mới tin, thì đức tin đã trở thành khoa học rồi".
Đọc Tiếp

LỄ PHỤC SINH
Lm. Mark Link, S.J.

SỰ BIẾN ĐỔI KỲ DIỆU

Tin mừng Phục Sinh là không gì có thể chế ngự chúng ta được nữa--dù là sự ngã lòng, sự bất hạnh, sự ruồng bỏ, sự đớn đau và kể sự chết. Tin Mừng Phục Sinh là chúng ta không cần phải đợi đến khi chết mới được tham dự vào quyền năng phục sinh. Chúng ta có thể bắt đầu thi hành điều ấy ngay tự bây giờ.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

AMNESIA OR NOSTALGIA

This is a true story. It has been told over and over for the last 2000 years. Jesus dies and rose from the death. There is no dispute. Many people have believed in Jesus. A lot of them have shed their blood and died for the name of Jesus. The Church continues to witness, “We proclaim your Death, O Lord, and profess your Resurrection until you come again.”
Đọc Tiếp

Megr Edward Peter Browne

TIN & LÒNG TIN

Lễ Phục Sinh của Chúa Kitô là nền tảng cho lòng tin của chúng ta, đó là lý do tại sao chúng ta tin. Chúng ta tin vào tất cả các giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô và chúng ta đem ra thực hành trong đời sống. Chúng ta không chỉ tin suông nơi Thiên Chúa. Chúng ta đặt lòng tin nơi Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng nếu chúng ta chu toàn lề luật của Thiên Chúa, chúng ta sẽ được cứu rỗi.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

LỄ PHỤC SINH

Dưới nhãn quan của não trạng hiện đại chết là hết. Chấm hết. Chết rồi chẳng còn gì ráo. Chẳng còn gì ngoài đêm đen. Chẳng còn gì ngoài trống rỗng và hư vô. Cái chết khép lại tất cả. Cái chết chôn kín đời ta. Nhưng ở đây cái chết mở ra. Ngôi mộ của Người đã mở ra. Mở ra một mầu nhiệm lớn lao. Một mầu nhiệm loan báo sự sống. Mầu nhiệm mang tên chỗi dậy. Phục sinh.
Đọc Tiếp