ĐỐI THOẠI VỚI MỘT PHẬT TỬ

MS Joshua Nguyễn Huệ Nhật

LỜI NGỎ

Anh Hai Bảo Lộc, một người trí thức Phật Giáo đã viết thư nêu lên những thắc mắc về đạo Chúa. Tôi hân hạnh trả lời cho anh Hai những gì mà tôi biết, tôi tin và kinh nghiệm về Dạo Chúa. Ðó là nguyên nhân và diễn tiến cuộc đối thoại nầy.

Ðọc những lá thư phê bình đạo Chúa và ca ngợi đạo Phật của anh Hai, tôi thấy mình phải giúp anh Hai hiểu rõ hơn về Ðạo Chúa trong tôi cũng như về đạo Phật của anh ấy. Cũng nhờ những lá thư của anh Hai, tôi nhớ lại một số kinh nghiệm của mình sau 15 năm tu học trong Phật Giáo và vài chục năm được sống trong Ðức Tin Chúa Cứu Thế Jesus Christ. Cả 08 bức thư hỏi đáp của chúng tôi trong sách nầy đều là sự thật. Hy vọng những lá thư nầy sẽ giúp độc giả có thêm một nét rõ hơn giữa Phật Học và Thánh Kinh. Tôi đã xin phép anh Hai để in những lá thư nầy thành sách hầu mong sự góp ý của nhiều thức giả uyên bác hơn chúng tôi về hai tôn giáo nầy. Ngày xưa tôi rất thích câu kinh trong Phật Giáo: "Ðạo cảm thông không thể nghĩ bàn". Ðúng thế, con người với nhau không làm sao thấu suốt hết đạo lý cao siêu. Nhưng ai ở trong Chúa Cứu Thế Jesus Christ đều được Thánh Linh Người soi sáng để thấy những điều cao siêu mà con người phàm tục không thể nào thấy nổi.

Quyển sách nầy đã được in chui tại Việt Nam vào năm 1997. Nay tôi gởi đến quý độc giả Việt Nam ở hải ngoại.

Xin cám ơn Anh Hai Bảo Lộc, người đã mở đầu cuộc đối thoại nầy.

Tôi xin dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa, Ðấng dựng nên vạn vật, nhân loại, trong đó có quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Tôi cũõng luôn nhớ đến công ơn cha mẹ, thầy, bạn và cả những nghịch cảnh đã dạy tôi trở nên một người Việt Nam trong dòng dõi Việt dưới bầu trời nhỏ bé quê tôi. Dù đã trải qua nhiều thử thách cam go, nhưng trong ơn Chúa, tôi luôn tìm thấy ý nghĩa cao quý của cuộc sống nầy.

Amen. Halelulla. Nguyễn Huệ Nhật,
Người Tín Ðồ của Chúa Jesus Christ Giữa Buổi Giao Thời của Thế Kỷ 20 và 21.