LỜI GIỚI THIỆU

Từ năm 1989, đài Vatican nhờ Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, O.P. phụ trách mục “Giải Đáp Thắc Mắc” mỗi tháng một lần, liên quan đến những vấn đề thuộc thần học, giáo luật, tu đức. Các câu hỏi được gom thành 10 mục không theo thứ tự hoàn toàn mạch lạc và cũng không thể bao hàm tất cả mọi vấn đề. Ngoài ra, một số bài còn mang tính cách thời sự, có thể nhận thấy qua ngày tháng phát thanh trên làn sóng được ghi chú bên cạnh mỗi đề tài. Vì những bài này được soạn cho chương trình phát thanh, nên đã bỏ hết phần thư tịch.

Hy vọng các bài này sẽ giúp quý độc giả hiểu biết thêm về niềm tin Kitô Giáo, và cũng để trả lời cho những ai tự vấn về niềm hy vọng của mình (xc. 1Pr 3,15).