KHÁCH SẠN “HANOI HILTON”

Lm. Mark Link

Có một trại tù nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam, tên là Hỏa Lò, nhưng các lính Mỹ lại mỉa mai gọi là khách sạn Hà Nội Hilton. Vào Đêm Giáng Sinh 1971, viên chỉ huy trại cho phân phát một vài cuốn Kinh Thánh cho các tù nhân gọi là quà Giáng Sinh. Tuy nhiên, ông lại bảo họ là các cuốn Kinh Thánh này sẽ được thu lại vào tối ngày mai. Các tù binh Hoa Kỳ nhất định phải xử dụng quãng thời gian quý báu này cách khôn ngoan. Họ dùng giây kẽm gai làm bút. Họ cạo gạch ngói để lấy bột trộn với nước làm mực, và họ chép lại những đoạn Kinh Thánh trên giấy vệ sinh. Trong các đoạn chép lại là dụ ngôn con chiên lạc, trong đó Chúa Giêsu so sánh Chúa Cha như một mục tử đi tìm một con chiên lạc. Các tù nhân coi họ như chiên lạc. Họ cũng chép lại Thánh Vịnh 23, trong đó viết:

Đức Chúa là mục tử của tôi;
tôi có hết mọi sự cần thiết.
Dù phải đi qua chỗ thật tối đen, tôi cũng không sợ,
lạy Chúa, vì Ngài ở với tôi.

Các tù nhân hình dung họ như con chiên đi qua chỗ tối đen. Nhưng họ không sợ vì biết Thiên Chúa ở với họ.

Các tù nhân này không tìm thấy một chủ đề nào thích hợp hơn là chủ đề người mục tử và con chiên. Đó là một trong những chủ đề rất phổ thông trong Kinh Thánh. Ngay từ xa xưa, người Do Thái đã hình dung Thiên Chúa như người mục tử của họ. Chúng ta vừa mới thấy điều này trong Thánh Vịnh 23, “Đức Chúa là mục tử của tôi.” Có lúc, danh xưng mục tử còn được gán cho các nhà lãnh đạo tôn giáo của Do Thái, vì họ đại diện cho Thiên Chúa ở mặt đất. Không may, nhiều vị đại diện này không tỏ ra xứng đáng với ơn gọi. Ngôn sứ Ê-giê-kien đã điểm mặt các mục tử bất xứng và nói:

Các mục tử của Israel, các ngươi đến ngày tận số!
Các ngươi chỉ lo cho mình mà không bao giờ chăm sóc đàn chiên.
Các ngươi không lo cho kẻ yếu đuối, không chữa trị cho kẻ đau yếu, không dẫn đưa về những người sai đường, hay tìm kiếm những ai lầm lạc.
Các ngươi gạt kẻ ốm đau sang một bên và đánh họ cho tan tác.

Nhưng Ta sẽ cứu chiên ta và không để một ai bị ngược đãi nữa.
Ta sẽ cho họ một vị vua
như tôi trung Đavít làm người mục tử của họ
và nó sẽ chăm sóc đàn chiên
. Egiêkien 34:2-4, 21-23

Chính trong khung cảnh này chúng ta phải đọc những lời thật đẹp của Chúa Giêsu trong Phúc Âm thánh Gioan:

Ta là mục tử nhân lành... Ta biết chiên ta và chúng biết ta.
Ta sẵn sàng chết cho chúng.
“Còn những con chiên khác không thuộc về ta, và không trong đàn chiên này. Ta cũng phải đem chúng về; chúng sẽ nghe tiếng ta, và chúng sẽ trở nên một đàn chiên với một mục tử.
Gioan 10:14-16

Nói cách khác, Chúa Giêsu nói rằng người là mục tử mà Thiên Chúa đã hứa ban qua lời các ngôn sứ thời Cựu Ước.

Điều này đưa chúng ta về với phúc âm hôm nay, trong đó Chúa Giêsu đã ủy thác cho ông Phêrô được kế vị Người như mục tử của đàn chiên. Giây phút trọng đại này xảy ra khi Chúa Giêsu nói với ông Phêrô: “Hỡi Simon con của Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người khác không?” Ông trả lời: “Thưa Chúa có. Chúa biết con yêu mến Chúa.” Chúa Giêsu nói với ông, “Hãy chăm sóc chiên của Ta.”

Lần thứ hai Chúa Giêsu nói với ông, “Hỡi Simon con của Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông trả lời: “Thưa Chúa có. Chúa biết con yêu mến Chúa.” Chúa Giêsu nói với ông, “Hãy chăm sóc chiên của Ta.”

Lần thứ ba Chúa Giêsu nói với ông, “Hỡi Simon con của Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông trả lời: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự; Chúa biết là con yêu Chúa mà!” Chúa Giêsu nói với ông, “Hãy chăm sóc chiên của Ta.”

Qua ba lần ra lệnh, “Hãy chăm sóc chiên Ta,” Chúa Giêsu ủy thác cho ông Phêrô được kế vị Người như mục tử của đàn chiên. Chúa đã chỉ định ông Phêrô là người lãnh đạo các người khác.

Sau cùng, nhiều năm sau đó, đã xảy đến một giây phút quan trọng khác trong sự phát triển chủ đề mục tử trong Kinh Thánh. Ông Phêrô dùng danh xưng mục tử để nói với các vị lãnh đạo, hay các giám mục của các giáo hội địa phương.

Ông ủy thác cho họ một phần vai trò mục tử của ông. Ông nói với họ: “Hãy trở nên các mục tử của đàn chiên mà Thiên Chúa đã trao ban cho anh em.. Hãy thi hành công việc ... bởi lòng khao khát muốn phục vụ.” 1 Phêrô 5:2

Và điều đó đã đưa chúng ta đến hôm nay. Chúng ta dùng danh xưng chủ chăn (pastor) để chỉ vị linh mục trách nhiệm một giáo xứ. Chủ chăn là mục tử, chia sẻ quyền bính của Thánh Phêrô và các giám mục, là người đã được sự ủy thác từ Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu được sự uỷ thác từ Chúa Cha. Chính vai trò tốt đẹp của chủ chăn, cùng với các vị lãnh đạo khác trong Giáo Hội, là một đại diện sống động của Chúa Cha giữa chúng ta.

Do đó, chủ đề mục tử trong phúc âm hôm nay có ba điều.

Thứ nhất, nó giúp chúng ta nhận biết và quý trọng sự liên hệ giữa Cựu Ước và Tân Ước.

Thứ hai, nó cho thấy Chúa Cha đã chia sẻ vai trò mục tử của Người cho Chúa Giêsu như thế nào, và Chúa Giêsu đã chia sẻ vai trò ấy cho thánh Phêrô, là người lại chia sẻ vai trò ấy cho các vị lãnh đạo khác trong Giáo Hội.

Thứ ba, nó nhắc nhở chúng ta về vai trò tốt đẹp mà các nhà lãnh đạo trong Giáo Hội đang nắm giữ. Họ là các đại diện của Chúa Cha giữa chúng ta.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị lãnh đạo trong Giáo Hội:

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa chúc lành đặc biệt cho các vị lãnh đạo của Giáo Hội Chúa.
Xin giúp chúng con bỏ qua những lỗi lầm của họ để nhận ra con người thực của họ: là các dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Chúa giữa chúng con.
Sau cùng, xin Chúa giúp chúng con cùng hoạt động với họ và qua họ để lan truyền nước Chúa trong thế gian này.