Suy Niệm Hàng Ngày

Hành Ðộng Nhân Danh Chúa Giêsu

S ứ vụ là hành động nhân Danh Chúa Giêsu. Khi mọi hành động của chúng ta ở trong Danh Thánh, hành động ấy sẽ sinh kết quả cho sự sống đời đời. Tuy nhiên, hành động nhân Danh Chúa Kitô không có nghĩa hành động như một người đại diện Chúa Kitô hay như một phát ngôn viên của Người. Nó có nghĩa hành động trong sự hiệp thông với Người. Danh Thánh Chúa như một căn nhà, một cái lều, một nơi ngự trị. Bởi thế, hành động nhân Danh Chúa có nghĩa: hành động từ một nơi chốn mà ở đó, qua tình yêu chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu. Khi được hỏi, "Bạn đang ở đâu?" chúng ta phải có thể trả lời, "Tôi đang ở trong Danh Thánh." Như thế, bất cứ gì chúng ta làm đều là sứ vụ, vì chính Chúa Kitô sẽ luôn luôn hành động trong và qua chúng ta. Sau hết, mọi thừa tác viên phải tự hỏi mình, "Tôi có ở trong Danh Thánh Chúa Kitô không?" Nếu chúng ta trả lời có, thì toàn thể cuộc đời chúng ta sẽ là sứ vụ.

Cung hiến Đền Thờ thánh Phê-rô và Phao-lô

CẦU NGUYỆN ĐÊM NGÀY

“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi.” (Lc 18:7)

Suy niệm: Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giê-su luôn khuyên nhủ họ hướng về Chúa Cha, chứ không chỉ cầu xin với Thiên Chúa cách chung chung. Như vậy, khi cầu nguyện, con người sống tình con thảo với Cha mình là Thiên Chúa, Đấng lắng nghe con người như người cha đang ghé tai với con cái. Thế nhưng, thông thường khi cầu nguyện, đặc biệt trong trường hợp gặp đau khổ, người ta xem mình là trung tâm, và chất vấn tại sao Thiên Chúa không để ý đến tôi, tại sao những người chung quanh không giúp đỡ tôi. Một cách nào đó người ta đã biến những người chung quanh, và cả Thiên Chúa, thành những người phục dịch họ. Thật vậy, nếu không sống mối tương quan Cha-con với Thiên Chúa, con người thật khó thấu hiểu và chấp nhận những cách hành xử của Thiên Chúa với mình. Chính trong mối tương quan này, con người nhận ra Thiên Chúa là Cha, luôn ban cho con cái những điều thiện hảo.

Mời Bạn: Chúng mình thường cầu xin nhưng thiếu kiên trì, bởi không thấy kết quả như ý muốn. Đừng quên rằng, Đấng chúng mình cầu xin là Cha.

Chia sẻ: Chia sẻ những cảm nghiệm bạn có về sự đáp trả của Thiên Chúa đối với lời bạn cầu xin.

Sống Lời Chúa: Dùng từ “Cha” để cầu nguyện với Chúa như Chúa Giê-su dạy.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho con biết bền bỉ nài xin Cha những điều cần thiết cho cuộc sống của con và mọi người, nhưng cũng xin cho con nhạy bén nhận ra những điều Cha ban cho con tốt hơn những gì con van nài. Amen.