Suy Niệm Hàng Ngày

KHAO KHÁT Tình Yêu TUYỆT ĐỐI

Khi chúng ta hành động vì cô đơn, hành động của chúng ta thường trở nên bạo lực. Ðiều bi thảm là nhiều bạo lực xuất phát từ một nhu cầu muốn được yêu thương. Khi sự cô đơn thúc bách chúng ta đi tìm tình yêu, nụ hôn trở nên sự cắn xé, âu yếm trở nên sự đánh đập, cái nhìn dịu dàng trở nên soi mói, lắng nghe trở nên sự đòi hỏi được nghe, và dâng hiến trở nên sự hãm hiếp.

Tâm hồn con người khao khát tình yêu: một tình yêu vô điều kiện, không giới hạn. Nhưng không ai có thể đem lại tình yêu ấy, và một khi chúng ta đòi hỏi tình yêu ấy, chúng ta tự đặt mình trên con đường dẫn đến bạo lực.

Vậy làm thế nào để có một cuộc sống bất bạo động? Chúng ta phải khởi sự với nhận thức rằng tâm hồn bất an của chúng ta -- đang khao khát tình yêu tuyệt đối -- chỉ có thể tìm thấy tình yêu ấy qua sự hiệp thông với Ðấng đã tạo nên chúng ta.

Thánh Phabianô, giáo hoàng, tử đạo

NHẪN NẠI VỚI NGƯỜI THÂN

“Khi những thân nhân của Người nghe biết điều này, họ liền đi bắt Người, vì họ nói: ‘Người đã mất trí rồi’.” (Mc 3:21)

Suy niệm: Chúa Giê-su đau khổ vì bị chính những người bà con cho là người mất trí! Nhiều Ki-tô hữu cũng chia sẻ cùng một nỗi đau với Chúa Giê-su khi vì theo Chúa, họ phải đón nhận những thử thách khó khăn từ chính những người thân của mình. Trong số những tín hữu Việt Nam đầu tiên có một nhân vật quan trọng là bà Minh Đức Vương Thái Phi (1568-1649). Bà là phi của Chúa Nguyễn Hoàng. Bà rất sùng đạo, bà đã làm một nhà nguyện riêng để cùng bổn đạo chung quanh tối sáng tập trung cầu nguyện. Nhưng người con trai độc nhất của bà là Nguyễn Phước Khê vì muốn Chúa Nguyễn Phước Lan khỏi nghi ngờ mẹ con ông có âm mưu lật đổ, nên đã ra lệnh phá bình địa ngôi nhà nguyện này.

Mời Bạn: Không ít những Ki-tô hữu muốn chia sẻ ân huệ đức tin cao quí với những người thân của mình lại bị những người này từ chối. Nhiều gia đình đau khổ vì chồng khô khan, vợ thất trung; nhiều cha mẹ ưu phiền vì con cái nguội lạnh, hư hỏng. Thánh nữ Mô-ni-ca suốt 18 năm trời ròng rã hy sinh, cầu nguyện cho Augustinô, con bà, được ơn trở lại. Chúa đã nhận lời cầu xin tha thiết của bà. Bà để lại cho chúng ta một tấm gương sáng về sự nhẫn nại với những người thân yêu yếu kém về đức tin.

Chia sẻ: Trong giáo xứ của bạn có những tín hữu sống đạo nhưng không được người thân thuận tình, hãy cảm thông, cầu nguyện và nâng đỡ họ.

Sống Lời Chúa: Cảm tạ Chúa vì ơn đức tin được đón nhận và nuôi đưỡng từ trong gia đình - Quan tâm chăm sóc đời sống đạo của mọi người trong nhà.

Cầu nguyện: Đọc “Kinh Gia Đình.”