Suy Niệm Hàng Ngày - Người Tín Hữu

Tình Yêu và Ðau Khổ Khi Từ Giã

Mỗi khi quyết định yêu thương ai, tự chúng ta đã sẵn sàng để bị đau khổ, vì những người chúng ta yêu thương không chỉ đem đến niềm vui mà còn đem lại sự đau khổ lớn lao. Ðau khổ nhất là khi từ giã. Khi đứa con rời bỏ mái nhà, khi vợ chồng chia tay trong một thời gian dài hay mãi mãi, khi một người thân yêu đi sang một quốc gia khác hay từ trần, sự đau khổ khi từ giã có thể xé nát chúng ta.

Tuy nhiên, khi chúng ta cố tránh sự đau khổ khi từ giã, chúng ta sẽ không thể nào cảm nghiệm được niềm vui của tình yêu. Và tình yêu thì mạnh hơn sự sợ hãi, sự sống mạnh hơn sự chết, hy vọng mạnh hơn tuyệt vọng. Chúng ta phải tin tưởng rằng sự mạo hiểm yêu thương luôn luôn có giá trị.

Thánh Giu-se Ca-la-san, linh mục

QUYỀN BÍNH LÀ ĐỂ PHỤC VỤ

“Đức Giê-su nói: ‘Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em’.” (Mt 23:11)

Suy Niệm: Chẳng ai mang nơi mình một chức vụ nào khi sinh ra. Trái lại, mọi quyền bính là do Thiên Chúa (x. Rm 13,1). Mà đối với Đức Ki-tô, quyền bính được trao ban không phải là để được ăn trên ngồi trốc, không phải để được “ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường...”, mà là để phục vụ. Ngay cả Chúa Giê-su, mặc dù là Thiên Chúa, khi nhập thể làm người, đã không đòi cho mình quyền ngang hàng với Thiên Chúa, mà đã trút bỏ vinh quang để trở nên người phục vụ (x. Pl 2,1-11). Càng phục vụ, Đức Giê-su càng chứng tỏ Người đích thực là Con Thiên Chúa. Quyền làm con Thiên Chúa đó, Người chia sẻ với chúng ta: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,18-19).

Mời Bạn: Để làm cho chúng ta từ những “người ở xa” trở thành những “người nhà của Thiên Chúa,” Chúa Ki-tô đã hy sinh chính thân mình trên thập giá, nhờ đó “phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét” và quy tụ muôn dân thành một trong Người (x. Ep 2,11-22). Đó cũng là điều Chúa muốn hiện thực nơi chúng ta: “Hãy làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,15).

Sống Lời Chúa: Hãy quan tâm đến một người anh em đang gặp phải bế tắc và đề nghị giúp đỡ họ.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã làm cho chúng con nên con cái Thiên Chúa và được quyền gọi Thiên Chúa là Cha. Xin cho chúng con không chỉ kêu “lạy Chúa, lạy Chúa,” mà còn thực thi quyền ấy qua cung cách phục vụ, để cũng được thừa kế gia nghiệp Chúa.