Suy Niệm Hàng Ngày

Chấp Nhận Sự Tha Thứ

Sự tha thứ có hai mặt: cho đi và nhận lại. Mặc dù thoạt tiên cho đi sự tha thứ có vẻ khó khăn hơn, nhưng thực ra chúng ta không thể tha thứ cho ai nếu chúng ta không thực sự muốn nhận lại. Chỉ khi là người muốn nhận sự tha thứ thì chúng ta mới có được sự tự do nội tâm để cho đi sự tha thứ. Tại sao lại khó khăn để nhận sự tha thứ? Thật khó để nói, "Nếu không có sự tha thứ của bạn, tôi vẫn bị ràng buộc vào sự kiện đã xảy ra giữa chúng ta. Chỉ có bạn mới giải thoát được cho tôi." Ðiều đó không chỉ đòi hỏi một sự thú nhận lầm lỗi mà còn sự khiêm tốn để thú nhận sự lệ thuộc của chúng ta vào người khác. Chỉ khi nào chúng ta muốn nhận sự tha thứ thì chúng ta mới có thể cho đi sự tha thứ.

Lễ kính: Sự trở lại của Thánh Phao-lô

CUỘC GẶP GỠ ĐỔI ĐỜI

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16:15)

Suy niệm: Biến cố trên đường Đa-mát được thuật lại đến ba lần trong sách Công vụ Tông đồ (9,1-22; 22,3-16; 26,9-18). Ta không lạ gì vì đó là khúc khải hoàn ca của Giáo Hội tiên khởi, là cuộc gặp gỡ tạo sự “xoay chiều” ngoạn mục giữa chàng trai trẻ Sao-lô và Đức Giê-su. Cuộc trở lại (hay đúng hơn, cuộc hoán cải) của thánh Phao-lô là hoa thơm trái ngọt của cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh, Người mà anh đang “bắt bớ.” Anh đã đụng chạm đến ân sủng của Ánh sáng thần linh (9,3; 22,6; 26,13) và “tin vào Tin Mừng.” Từ một người đi bắt bớ Đạo, anh bị chính Đấng là Con Đường ấy “bắt lấy,” dùng anh như khí cụ và là chứng nhân cho Mầu nhiệm Tử nạn-Phục sinh của Người (Cv 9,15; 22,15; 26,15-18), để anh ra đi và loan báo Tin Mừng “cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).

Mời Bạn: Dù bạn là ai, đang làm gì hay ở bậc sống nào, hãy buông mình để gặp gỡ Thầy Giêsu, để Người “bắt lấy.” Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng sự thật là Bạn Đang Được Yêu. Vì, “đối với những ai yêu mến, Thiên Chúa biến đổi tất cả thành tốt; ngay cả những sai lầm và tội lỗi của họ, Thiên Chúa cũng biến đổi chúng thành tốt” (Thánh Augustinô).

Sống Lời Chúa: Xác tín như thánh Phao-lô: “Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi” (Pl 1,21).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, có biết bao cuộc gặp gỡ trong ngày sống của con: trong đời thực cũng như qua mạng internet. Thế nhưng, xin cho con biết dành những giây phút thinh lặng gặp Chúa, tâm hồn được lắng đọng, an bình. Con biết con thật sự cần Chúa và ước mong được Chúa biến đổi. Amen.