Thắc Mắc Về Thượng Giới

Những thắc mắc tâm linh là gì? Ðó là những thắc mắc về thượng giới. Hầu hết những thắc mắc mà dân chúng hỏi Chúa Giêsu là những thắc mắc ở dưới thế, tỉ như câu hỏi về người phụ nữ có bẩy đời chồng thì khi sống lại bà sẽ là vợ của ai. Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi này vì đó là thắc mắc liên hệ đến sự hợp pháp. Ðó là câu hỏi ở dưới thế.

Thường thường Chúa Giêsu trả lời bằng cách thay đổi câu hỏi. Trong trường hợp người phụ nữ có bẩy đời chồng, Người nói: "Khi sống lại đàn ông và đàn bà không lấy nhau nữa... các ông không đọc điều Thiên Chúa đã phán cùng các ông rằng: 'Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Giacóp' sao? Người là Thiên Chúa của người sống chứ không phải của người chết" (Mátthêu 22:23-30).

Chúng ta phải kiên trì tìm kiếm những thắc mắc về tâm linh nếu chúng ta muốn có câu trả lời về tâm linh.

XIN CHO CON “NHỎ” HƠN THẦY

“Tôi tớ không lớn hơn chủ, kẻ được sai không lớn hơn người sai đi.” (Ga 12:16)

Suy niệm: Để lập cộng đoàn Emmau chuyên đón tiếp và nuôi dưỡng những người vô gia cư tại Pháp, Cha Pierre đã chịu bao khổ nhục cay đắng. Khi được hỏi muốn ghi câu gì trên mộ của mình, cha trả lời: “Xin đề trên mộ tôi câu này: nơi yên nghỉ của một người đã cố gắng yêu thương.” Cuộc đời của cha chỉ muốn được hoạ lại lý tưởng yêu thương theo mẫu gương của Thầy mình là Đức Giê-su. Tin Mừng hôm nay kể tiếp việc Đức Giê-su “cúi xuống” rửa chân cho các môn đệ. Người muốn dạy cho ta sự cao trọng trong Nước Trời không do làm các việc vĩ mô to tát, nhưng do những nghĩa cử phục vụ bình thường, nhỏ bé trong cuộc sống. Con đường phục vụ, “cúi xuống,” hạ mình của ông Thầy cũng phải là con đường của các môn đệ.

Mời Bạn: Nhiều Ki-tô hữu hôm nay lại thực hiện Lời Chúa theo cung cách “lộn ngược”: mình quá cao trọng vì chức vụ này, chức thánh kia, nên không thể nào làm những việc phục vụ nhỏ nhặt, tầm thường! Trong xã hội cũng như các sinh hoạt của giáo xứ, dòng tu, lắm khi ta đùng đùng giận dữ và phản ứng chỉ vì cảm thấy không được coi trọng, không được đặt để vào chức vụ tương xứng với khả năng (theo chủ quan) của mình. Thế là bài học ông Thầy quỳ xuống rửa chân cho môn đệ mất tác dụng mà chỉ còn là một kỷ niệm đẹp của Tuần Thánh!

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tập sống sự cao trọng của Nước Trời qua việc hạ mình phục vụ những kẻ bé mọn quanh mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con thường thích được phục vụ hơn là quỳ gối phục vụ người khác. Xin ghi khắc hình ảnh Chúa cúi xuống, hạ mình rửa chân cho các môn đệ trong tâm trí chúng con. Amen.