Suy Niệm Hàng Ngày

SUY NIỆM

Khi Chúa Giêsu nói, "Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy sẽ không qua đi" (Luca 21:33), Người chỉ cho chúng ta một con đường trực tiếp đến sự sống vĩnh cửu. Lời của Chúa Giêsu có sức mạnh biến đổi tâm hồn và trí tuệ chúng ta và dẫn chúng ta đến Nước Trời. Chúa Giêsu nói, "Những lời Thầy nói cho anh em là thần khí và sự sống" (Gioan 6:63).

Qua sự suy niệm, chúng ta có thể để lời Chúa Giêsu ngự xuống từ trí tuệ đến tâm hồn và tạo thành ở đó một nơi ngự trị cho Thần Khí. Bất cứ gì chúng ta làm và bất cứ đâu chúng ta đến, hãy sống sát với lời của Chúa Giêsu. Ðó là những lời hằng sống.

Lễ Quy Định - Thánh Mát-thêu, tông đồ

KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13)

Suy niệm: Trước mắt Thiên Chúa không ai dám cho mình là công chính, sạch mọi lỗi lầm. Vì thế, điều ta cần làm mỗi ngày là hoán cải. Ngày xưa Chúa Giê-su đã tạo cơ hội cho Mát-thêu hoán cải, ngày nay Ngài cũng làm điều ấy cho từng người chúng ta, đặc biệt qua Bí tích Hoà Giải. Đấng công chính thánh thiện không ngại đến với tội nhân lỗi lầm cho thấy dung mạo của một Thiên Chúa là Đấng hay thương xót và tha thứ, chậm bất bình và giàu ơn cứu độ (Tv 102). Muốn nhận được ơn tha thứ ấy của Chúa, ta phải có lòng hối cải; nhưng đàng khác, khi biết hối cải, cũng là lúc ta ý thức thân phận tội lỗi, bất xứng của mình. Ai cho rằng mình quá tốt lành, không cần hoán cải là tự lừa dối mình. Đáng buồn nhất là kẻ bất chấp lương tri, muốn làm gì thì làm, không cần biết các tội ấy xúc phạm đến Chúa và làm tổn hại người lân cận.

Mời Bạn: Cách ứng xử khoan dung, nhân hậu của Chúa Giêsu đối với Mát-thêu khiến ta càng tin tưởng nơi Ngài. Trước tấm lòng nhân hậu ấy của Chúa, không ai được phép thất vọng, ngã lòng. Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình quá hoàn hảo không cần hoán cải, hay trái lại, cho rằng mình quá bất xứng, Chúa không thể nào tha thứ cho mình?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ không ngã lòng trước tình trạng tâm hồn của mình hay của một người anh em. Tôi sẽ kiên trì cầu nguyện cho một người lân cận lâu nay tôi cảm thấy “vô phương cứu chữa.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho mọi người biết mình được Chúa tha thứ khi thành tâm trở về với Ngài. Xin đừng để ai ngoan cố hay thất vọng trước tấm lòng nhân hậu của Chúa. Amen.