Hoàn Thành Sứ Mệnh

Khi chúng ta sống cuộc đời mình như thi hành sứ mệnh, dần dà chúng ta mới ý thức được là có một mái nhà mà từ đó chúng ta được sai đi và nơi đó mà chúng ta trở về. Chúng ta bắt đầu coi mình như những người xa quê hương để thi hành một công tác hay để chuyển giao một thông điệp, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian. Khi thông điệp đã được trao đi và công tác đã hoàn tất, chúng ta muốn trở về nhà để tường thuật lại sứ mệnh của chúng ta và để nghỉ ngơi.

Một trong những rèn luyện tâm linh quan trọng nhất là phát triển điều nhận thức rằng cuộc đời chúng ta là thời gian "thi hành sứ mệnh."

Thánh Phi-đen Dich-ma-ring-gân, linh mục

VIỆC LÀM MINH CHỨNG

“Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” Đức Giê-su đáp: ‘Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi’.” (Ga 10:24-25)

Suy niệm: Trả lời cho viên sĩ quan cai ngục về nguồn gốc của mình, Cha Kolbe dõng dạc nói: “Tôi là một linh mục Công Giáo”. Lời tuyên bố này được minh chứng bằng những việc bác ái người thực hiện trong tù, đặc biệt bằng hành động chết thay cho một bạn tù đáng thương. Những hành vi bác ái ấy minh chứng Cha Kolbe thuộc về Thiên Chúa và là môn đệ Chúa Giê-su. Chúa Giê-su luôn thể hiện nguồn gốc của mình thuộc về Chúa Cha, bằng lời giảng dạy và việc làm. Đời sống của Người khiến những người đương thời nhìn nhận nơi Người không có điều gì gian dối, là “người vô tội” và là “Con Thiên Chúa”. Việc của Người làm chứng minh nguồn gốc của Người.

Mời Bạn: Chúng ta là Ki-tô hữu, là những người được chọn để thuộc về Thiên Chúa. Trong khuôn viên nhà thờ quen thuộc, chúng ta dễ dàng để tuyên xưng như thế. Nhưng có những lúc rất ngại để nói mình là Ki-tô hữu, vì những việc chúng ta làm nghịch lại với nguồn gốc và ơn gọi của mình. Bạn sẽ nói thế nào về nguồn gốc Ki-tô hữu của bạn khi bạn không sống phù hợp với đức tin?

Chia sẻ: Người ta hãnh diện về vị trí, tài năng, nguồn gốc của họ. Tại sao bạn ngại ngùng nói về nguồn gốc Ki-tô hữu của bạn?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm thực hiện Lời Chúa dạy qua một việc làm cụ thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin giúp con mạnh dạn sống Lời Chúa dạy, để con vui sướng khi tỏ dấu con thuộc về Chúa.