Suy Niệm Hàng Ngày

Chờ Ðợi Với Sự Trông Mong

Chờ đợi Thiên Chúa một cách kiên nhẫn bao gồm sự hân hoan trông mong. Nếu không trông mong sự chờ đợi của chúng ta sẽ sa lầy trong hiện tại. Khi mong chờ, toàn thể con người chúng ta sẵn sàng đón nhận những kinh ngạc vì vui sướng.

Qua Phúc Âm, Chúa Kitô nói với tất cả chúng ta là hãy tỉnh thức và cảnh giác. Và Thánh Phaolô viết, "Anh chị em thân mến... đây là lúc anh chị em phải thức dậy, vì giờ đây sự cứu chuộc thì gần hơn lúc chúng ta mới thoạt tin. Ðêm đã dần tàn, và ngày sắp đến; vậy hãy vứt bỏ mọi sự thuộc về bóng tối và trang bị cho mình với sự sáng" (Rôma 13:11-12). Chính sự hân hoan trông mong Chúa đến đã đem lại sinh lực cho cuộc đời chúng ta. Khi trông mong Chúa hoàn tất lời hứa với chúng ta, điều đó cho phép chúng ta hoàn toàn chú ý đến con đường mà chúng ta đang bước đi.

 

Lễ nhớ: Dâng Đức Maria vào Đền Thờ

THUỘC TRỌN VỀ CHÚA

“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12:50)

Suy niệm: Ngay thời tuổi thơ, Đức Ma-ri-a đã muốn thuộc trọn về Chúa qua hành vi dâng mình trong Đền thờ. Hành vi tốt đẹp ấy là khởi đầu, khai mào cho những tiếng Xin vâng sau này, ước, ao thánh ý Chúa được thể hiện trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Danh là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ nhân loại, nhưng Đức Ma-ri-a lại muốn sống như phận của một nữ tỳ, vâng theo ý Chúa để phục vụ Người và con người. Cũng vậy, ai noi theo mẫu mực Xin vâng của Mẹ thì cũng được coi như anh em, chị em với Đức Giê-su, là con cái của Mẹ. Các thánh và các người tốt lành đã đi con đường này, con đường Xin vâng theo thánh ý Chúa. Tuy mỗi người một vẻ nhưng tựu trung đều muốn thuộc trọn về Thiên Chúa, Đấng là nguồn vui và hạnh phúc đích thực của con người.

Mời Bạn: Giữa hai ý: ý Chúa muốn và ý riêng của mình, khi hai ý này đối chọi với nhau, bạn thường chọn ý nào? Noi gương Đức Mẹ trong ngày lễ hôm nay, bạn hãy luôn quyết tâm chọn và thực hiện ý Chúa muốn mỗi ngày.

Sống Lời Chúa: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,” niềm vui đó là để cho “ý Chúa được thể hiện” trong đời sống của tôi. Đó chính nghệ thuật làm cho cuộc sống của tôi tròn đầy ý nghĩa.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin Mẹ cầu bầu đặc biệt cho hàng linh mục, tu sĩ biết dâng mình cho Chúa hằng ngày qua việc thuận theo ý Chúa trên hết mọi sự; và cho đoàn tín hữu thể hiện lòng mến yêu Mẹ bằng hành vi biết “dâng mọi việc mình mơ ước nài xin…” để “bồi thường phạt tạ” rất thánh Trái Tim Chúa Giê-su, Con yêu dấu của Mẹ. Amen.