Suy Niệm Hàng Ngày

Cộng Ðồng, Một Ðặc Tính của Tâm Hồn

Chữ cộng đồng mang nhiều ý nghĩa, tích cực cũng như tiêu cực. Chữ cộng đồng có thể khiến chúng ta nghĩ đến sự chung sống hòa bình, sự chia sẻ miếng ăn, có cùng một mục tiêu, và cùng hân hoan lễ lạc. Nó cũng có thể gợi nên hình ảnh của bè phái riêng biệt, của nhóm cùng ngôn ngữ, của sự tự mãn tách biệt, và sự lãng mạn ngây thơ. Tuy nhiên, trước hết cộng động là một đặc tính của tâm hồn. Nó phát sinh từ nhận thức tinh thần rằng chúng ta sống không chỉ cho chính chúng ta mà còn cho người khác. Cộng đồng được thành hình khi chúng ta có thể coi lợi ích của người khác quan trọng hơn của chính chúng ta (x. Philip 2:4). Bởi thế, vấn đề không phải là "Làm thế nào để tạo nên cộng đồng?" mà "Làm thế nào để phát triển và ấp ủ sự trao ban tâm hồn chúng ta?"

T. Vinh-sơn, phó tế, tử đạo; T. Marianne Cope, trinh nữ

THI HÀNH Ý CHÚA

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3:35)

Suy niệm: Ở đời người ta thường vịn vào mối họ hàng “dây mơ rễ má” với những người nổi tiếng, thành đạt hoặc có địa vị trong xã hội, nếu không để cậy nhờ vụ lợi, thì cũng để hãnh diện, tự hào. Những người bà con với Chúa Giê-su hẳn cũng mang tâm trạng ấy khi có một người trong họ hàng của mình đang được quần chúng hâm mộ, tung hô. Thế nhưng, Chúa Giê-su chỉ cho họ, và cho cả chúng ta, thấy ngoài mối quan hệ huyết thống tự nhiên, ta còn có một mối quan hệ siêu nhiên sâu đậm hơn trong đại gia đình của Thiên Chúa. Đó là mối quan hệ giữa những người thi hành thánh ý Chúa với Người và với nhau. Chúa Giê-su là người con hiếu thảo với Chúa Cha, là người luôn thi hành vuông tròn thánh ý Chúa Cha. Vì thế, ai làm theo ý muốn Chúa Cha, người ấy là anh em, chị em với Người, là thành viên trong gia đình Thiên Chúa.

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, bạn hãnh diện là người thuộc về Chúa Ki-tô, là bà con họ hàng với Người. Nhưng danh hiệu ấy sẽ chỉ là hữu danh vô thực, nếu bạn thờ phượng Chúa chỉ “bằng môi miệng” còn tấm lòng xa Chúa (Mt 15,8). Vậy, để xứng danh là người thân của Chúa, bạn phải luôn thực thi ý Người, thi hành Lời Người dạy trong mọi hoàn cảnh, qua các biến cố của cuộc đời, bằng lòng khiêm nhường, bác ái, phục vụ, tha thứ và hy sinh theo mẫu gương Chúa Ki-tô.

Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng trở nên người thân của Chúa bằng việc đọc và cầu nguyện Lời Chúa mỗi ngày, và nỗ lực áp dụng Lời Người trong cuộc sống.

Cầu nguyện: Sốt sắng hát bài “Xin cho con biết lắng nghe.”