Suy Niệm Hàng Ngày

RỬA TỘI, MỘT NGHI THỨC VƯỢT QUA

Rửa tội là một nghi thức vượt qua. Người Do Thái vượt qua Biển Ðỏ đến Ðất Hứa trong một cuộc di cư vĩ đại. Chính Chúa Giêsu cũng muốn thực hiện cuộc di cư này bằng cách vượt qua sự đau khổ và sự chết để vào nhà của Cha Người trên trời. Ðây là sự thanh tẩy của Người. Người đã yêu cầu các môn đệ và bây giờ Người yêu cầu chúng ta: "Có thể nào... anh em chịu được sự thanh tẩy mà Thầy sẽ chịu không?" (Máccô 10:38). Bởi thế, khi Thánh Phaolô Tông Ðồ nói về sự rửa tội của chúng ta, người gọi đó là sự rửa tội trong cái chết của Chúa Giêsu (Rôma 6:4).

Ðược rửa tội có nghĩa thực hiện cuộc hành trình với dân Do Thái và với Chúa Giêsu từ nô lệ sang tự do, và từ sự chết sang sự sống. Ðó là lời thề hứa cho một cuộc đời trong Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu.

Thánh Cót-ma và Đa-mi-a-nô, tử đạo

NGHE VÀ THỰC HÀNH

“Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)

Suy niệm: Đức Ma-ri-a “đang đứng bên ngoài” (c. 20), bị tách biệt khỏi nhóm các môn đệ đang ngồi thật an bình hạnh phúc chung quanh Chúa Giê-su để nghe Ngài giảng dạy. Thế nhưng Mẹ không đứng bên ngoài một mình mà đứng cùng với các anh em của Chúa Giê-su. Mẹ cũng không bất ngờ khi nghe Chúa Giê-su, con của Mẹ, nói những lời như thế. Hơn một lần – trong đền thờ khi Chúa Giê-su lên mười hai tuổi (Lc 2,49); tại tiệc cưới Ca-na (Ga 2,4) – Mẹ đã nghe Chúa nói: phải vượt qua mối quan hệ gia đình theo “huyết nhục” để trở thành “mẹ và anh em của Chúa Giê-su” qua việc “nghe và thực hành Lời của Thiên Chúa”. Và nhất là Mẹ đã không chỉ “lắng nghe và suy niệm trong lòng” cho riêng mình; Mẹ còn dẫn đưa những người thân của mình đến với Chúa Giê-su để cũng trở thành người thân trong gia đình của Thiên Chúa, như Mẹ đã làm tại tiệc cưới Ca-na: “Ngài bảo gì, các anh hãy cứ làm theo” (Ga 2,5).

Mời Bạn: Dường như những lo toan cho cuộc sống đã làm cho tôi ít để tâm đến Lời Chúa, dù vẫn nghe Lời Chúa nhưng ít khi đem ra thực hành. Nếu chính tôi không dành một khoảng lặng cho Chúa, làm sao đời sống của ta được thống nhất làm sao có được an bình thật sự!

Sống Lời Chúa: Dù cuộc sống của bạn có bận rộn thế nào đi nữa, bạn cũng tìm cho được ít phút dành riêng cho Chúa để nghiền ngẫm lại Lời Chúa bạn đã nghe.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, lắm lúc con thấy cuộc sống xung quanh con thật xô bồ, ồn ào và trống rỗng. Xin giúp con có được những khoảng thời gian trầm lắng bên Chúa, để kín múc lấy sức mạnh từ Lời Chúa, hầu nội tâm con được vững vàng giữa bao thách đố của cuộc đời.