Suy Niệm Hàng Ngày - Người Tín Hữu

Kho Tàng của Người Nghèo

Người nghèo có một kho tàng để trao tặng chính là vì họ không có gì để đền đáp chúng ta. Vì không thể trả ơn chúng ta, họ mời chúng ta đến sự tự do nội tâm, sự vị tha, sự độ lượng, và sự chăm sóc đích thực. Chúa Giêsu nói, "Khi các ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo, người tàn tật, người què quặt, người mù lòa; và rồi các ông sẽ được chúc phúc, vì họ không có gì để đáp trả cho các ông và bởi thế các ông sẽ được đền đáp khi những người liêm chính chỗi dậy" (Luca 14:13-14).

Sự đền đáp mà Chúa Giêsu muốn nói là tinh thần. Ðó là niềm vui, sự bình an, và tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta đang khao khát. Ðây là những gì mà người nghèo đem cho chúng ta, không chỉ ở đời sau mà còn ngay trong hiện tại.

Thánh Bê-na-đô, viện phụ

MUỐN NÊN HOÀN THIỆN

“Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19:16)

Suy Niệm: Qua câu chuyện giữa anh thanh niên với Chúa, ta thấy con đường nên hoàn thiện phải gồm hai điều, trước hết là phải ước muốn: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện…”. Không thể đạt được một điều gì nếu chính đương sự không muốn, không tha thiết. Hễ muốn là có thể đạt được, như câu ngạn ngữ Pháp: “Muốn là có thể”; thứ đến, sự hoàn thiện không hệ tại những việc lành làm được, mà ở tại việc đi theo Chúa, gắn bó với Chúa: “hãy đến theo tôi”. Những việc tốt lành làm được chỉ mới là một phần thiện, còn phải trở nên một với Đấng là “Chân, Thiện, Mỹ” nữa thì mới gọi được là hoàn thiện.

Mời Bạn: Người thanh niên đã giữ các giới răn, đã làm những việc tốt, nhưng điều anh thiếu là chính Chúa. Vì thế phải cảnh giác với thái độ tự mãn rằng khi giữ những giới răn của Chúa và Giáo Hội là tôi đã hoàn thiện rồi, trong khi thực ra “không có Thầy, các con không thể làm được gì”. Một đời sống không gắn bó với chính Đấng là nguồn mạch sự thiện, thì chưa phải là hoàn thiện.

Chia Sẻ: Tự hỏi mình về khát vọng nên thánh. Một nghịch lý thường gặp là trong mọi lãnh vực, tôi luôn muốn vị trí hàng đầu, thế mà khát vọng nên thánh thì lại chẳng quan tâm đến. Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Ông kia bà nọ nên thánh được, mà tại sao tôi lại không?”

Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi cố gắng làm mọi việc cách hoàn hảo nhất, dù đó là một việc nhỏ nhặt nhất.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con nên hoàn thiện như Chúa là Đấng toàn thiện. Xin giúp chúng con làm những việc tầm thường cách không tầm thường, trong sự hiệp nhất với Chúa.