Suy Niệm Hàng Ngày

Sự Ðơn Ðộc Hỗ Trợ Cộng Ðồng

Đơn độc chào đón đơn độc, đó là ý nghĩa của cộng đồng. Cộng đồng không phải là nơi chúng ta không còn đơn độc, nhưng là nơi chúng ta tôn trọng, bảo vệ, và kính cẩn chào đón tình trạng cô độc của nhau. Khi chúng ta để sự cô độc dẫn chúng ta vào sự tĩnh lặng, thì sự đơn độc ấy sẽ giúp chúng ta hân hoan trong sự đơn độc của người khác. Sự đơn độc giúp chúng ta trở về và bám víu vào chính tâm hồn mình. Thay vì thúc giục chúng ta hấp tấp bầu bạn với người khác để có thể đem lại sự thỏa mãn ngay tức khắc, sự đơn độc giúp chúng ta nói lên con người mình và đem cho chúng ta sức mạnh để giúp người khác nói lên con người của họ. Những đơn độc đa dạng của chúng ta như những cột trụ chống đỡ mái nhà cộng đồng. Bởi thế, sự đơn độc luôn luôn kiên cường cộng đồng.

Ngày Cầu Nguyện Để Luật Pháp Bảo Vệ Thai Nhi

BƯỚC ĐI TRONG THÁNH THẦN

"Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” (Mc 3:29).

Suy niệm: “Ta trở thành kẻ tự kiêu, ngạo mạn và bất khoan dung, xấu xa hay lười biếng hoặc nhát sợ khi không nhạy cảm với sự hướng dẫn của Thánh Thần trong ta”(C. Stanley). Thánh Thần là Đấng soi sáng, hướng dẫn ta nhận biết sự thật về Chúa, về mình để nhờ đó, ta có thể nhận lãnh ơn cứu độ, sự tha thứ của Chúa. Khi không nhạy bén với sự soi sáng, hướng dẫn ấy là ta khép lòng, từ chối sự tha thứ của Người, là liều mình sống trong tình trạng tội lỗi. Khoa luân lý có đề cập đến lương tâm phóng túng là loại lương tâm phán đoán lệch lạc: coi một tội là hợp pháp, hay tội nặng thành tội nhẹ; hoặc lương tâm chai lỳ khi ta quá quen phạm tội nên không nhận thức được tội của mình nữa, hoặc coi thường tội, dù là tội nặng.

Mời Bạn: Nhận ra sự soi sáng, thúc đẩy của Thánh Thần để nhận biết sự thật về Chúa và về mình. Chúa là Cha nhân lành yêu thương bạn; còn bạn là con cái, là thụ tạo do Người dựng nên, được bao phủ bằng tình yêu thương của Người, nhưng bạn thường xúc phạm đến Người qua tội lỗi. Nhận thức được sự thật ấy sẽ giúp bạn sống bình tâm trong thân phận thụ tạo và con cái của mình.

Sống Lời Chúa: Tôi tập cảm thức về sự hiện diện thánh thiêng của Thánh Thần nơi mình, để nghe theo sự soi sáng và thúc đẩy của Người mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, con xin lỗi Chúa vì con thường quên sự hiện diện gần gũi của Người trong cuộc sống đời thường. Xin cho con mau mắn vâng theo lời dạy bảo của Người; xin cho con đừng khép lòng trước những gợi ý dấn thân tích cực hơn trong việc sống niềm tin trong đời sống. Amen.