Suy Niệm Hàng Ngày

RỬA TỘI, TRỞ NÊN CON CÁI SỰ SÁNG

Khi Chúa Giêsu xuất hiện lần cuối cùng với các môn đệ, Người sai họ đi vào thế giới, "Hãy đi... làm muôn dân trở thành môn đệ, hãy rửa tội họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần" (Mátthêu 28:19).

Chúa Giêsu ban cho chúng ta bí tích rửa tội như một phương cách để được hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, và được sống như con cái yêu dấu của Thiên Chúa. Qua bí tích rửa tội chúng ta khước từ thế gian. Chúng ta tuyên bố rằng chúng ta không còn muốn là con cái bóng tối nhưng muốn trở nên con cái sự sáng, con cái Thiên Chúa. Chúng ta không muốn thoát khỏi thế gian, nhưng chúng ta muốn sống trong thế gian nhưng không thuộc về nó. Ðó là điều mà bí tích rửa tội giúp chúng ta thể hiện được.

ĐẶT ĐÈN SÁNG Ở ĐÂU?

"Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường.” (Lc 8,18)

Suy niệm: Ánh sáng có nhiều tên gọi khác nhau. Ánh sáng mặt trời được gọi là ánh nắng; ánh sáng mặt trăng là ánh trăng; ánh sáng đèn được gọi là ánh đèn... Trong đêm Vọng Phục sinh, khi mọi sự đang chìm trong bóng tối, ngọn nến Phục sinh được thắp lên và được khởi xướng: “Ánh sáng Chúa Ki-tô.” Ánh sáng ấy là chính Chúa Ki-tô, là Lời chân lý. Người Ki-tô hữu đón nhận ánh sáng Phục Sinh trong ngày lãnh Bí tích Thánh Tẩy, được mời gọi giữ cho ánh sáng chân lý ấy toả sáng mãi trong suốt cuộc đời, để những người lân cận cũng nhìn thấy ánh sáng ấy. Nghĩa là, bằng nhiều cách thế, những ai tiếp xúc, “đi vào nhà,” đều nhìn thấy ánh sáng Chúa Ki-tô đang được ta “đặt trên đế” - trong cuộc sống của mình. Khi ấy, bạn được gọi tên “ánh sáng cho trần gian” (Mt 13,14).

Mời Bạn: Đèn sáng của bạn đã được thắp lên, được tiếp thêm dầu đức tin nhờ mọi sinh hoạt trong Giáo hội. Để có thể tỏa sáng, bạn phải chịu tiêu hao tựa ngọn nến, qua việc chiến đấu với các khuynh hướng xác thịt, tính ích kỷ, hạ thấp cái tôi, để cái tôi ấy đặt Chúa lên trên và hướng dẫn mình.

Sống Lời Chúa: Để có thể làm ánh sáng cho trần gian, hôm nay bạn bắt đầu tâm niệm: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105), và nỗ lực áp dụng Lời ấy trong mọi ứng xử của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, mỗi khi dò dẫm trong bóng tối, con thấy cần một tia sáng biết bao! Cảm tạ Chúa là ánh sáng cho cuộc đời con. Xin cho con luôn giữ ngọn lửa đức tin rực sáng, dù khó khăn, thử thách như ngọn gió muốn dập tắt. Amen.