Ðược Sai Ðến Thế Gian

Mỗi người chúng ta đều có một sứ vụ trong cuộc sống. Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha cho những người theo Người rằng: "Như Cha đã sai con đến thế gian, con cũng sai họ đến thế gian" (Gioan 17:18).

Rất ít khi chúng ta ý thức cách đầy đủ rằng chúng ta được sai đến để hoàn thành nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta. Chúng ta hành động như thể chính chúng ta có quyền chọn nơi sống, cách sống và người mà chúng ta sống với họ. Chúng ta hành động như thể mình chỉ là một tạo vật rẻ tiền và phải quyết định về cách đãi ngộ chính mình cho đến khi chúng ta chết. Nhưng cũng như Chúa Giêsu, chúng ta được Thiên Chúa sai đến thế gian. Một khi chúng ta bắt đầu sống với nhận thức này, chúng ta sẽ biết chúng ta được sai đến để làm gì.

Thánh A-đan-be-tô, giám mục, tử đạo

NOI GƯƠNG MỤC TỬ NHÂN LÀNH

"Tôi chính là Mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” (Ga 10:11).

Suy niệm: Chúa Giê-su ví mình như người Mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành khác với người chăn thuê, vì dám hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tại sao người mục tử lại xả thân cho chiên như vậy? Đơn giản vì người ấy yêu thương chiên. Tình thương đã tạo nên mối tương quan mật thiết, gắn bó giữa chủ chiên và từng con chiên. Mục tử biết từng con chiên, gọi tên từng con một; còn chiên thì chỉ nghe tiếng của mục tử. Còn hình ảnh nào đẹp cho bằng hình ảnh người mục tử đi trước, chiên theo sau đến đồng cỏ. Rồi khi một con chiên lạc mất, người mục tử băng núi vượt đồi để đi tìm cho được con chiên lạc. Chúa Giê-su không chỉ là Mục tử nhân lành chăm sóc ta, Người còn là Cửa chuồng chiên, đưa ta đến với Thiên Chúa.

Mời Bạn: Bạn thật hạnh phúc vì được sống trong đoàn chiên của Chúa Giê-su, được Người biết đến bằng chính tên của bạn, được chăm sóc yêu thương, đặc biệt qua các bí tích, được Người đồng hành để đưa dẫn đến hạnh phúc muôn đời. Chúa Giê-su cũng muốn bạn trở thành một mục tử theo mẫu gương Người, để chia sẻ hạnh phúc ấy cho người thân, người lân cận. Bạn sẽ làm gì để thi hành sứ vụ cao quý này?

Sống Lời Chúa: Noi gương Mục Tử nhân lành, tôi quan tâm thăm viếng, an ủi, khuyên bảo và phục vụ những người bệnh tật, neo đơn, trẻ em đường phố, những người lầm lỡ…

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là Mục tử nhân lành, cảm tạ Chúa đang đồng hành với con. Xin nâng đỡ và giúp con biết yêu thương phục vụ mọi người như Chúa đã yêu thương con. Amen.