Suy Niệm Hàng Ngày

Tích Cực Chờ Ðợi

Sự chờ đợi là nền tảng của đời sống tâm linh. Nhưng sự chờ đợi của người môn đệ Ðức Giêsu không phải là sự chờ đợi vô nghĩa. Ðó là sự chờ đợi với quyết tâm thể hiện những gì mà chúng ta đang trông chờ. Trong Mùa Vọng chúng ta chờ đợi Chúa Kitô giáng trần. Sau Phục Sinh chúng ta trông Chúa Thánh Thần đến, và sau khi Chúa Kitô về trời chúng ta lại trông đợi Người tái giáng lâm. Chúng ta luôn luôn trông chờ, nhưng đó là sự chờ đợi với niềm tin tưởng là chúng ta đã biết con đường của Thiên Chúa.

Chờ đợi Thiên Chúa là một sự chờ đợi tích cực, tỉnh thức, và vui sướng. Khi chờ đợi chúng ta phải nhớ đến Người là đấng mà chúng ta trông chờ, và khi cùng nhớ đến Người chúng ta sẽ tạo thành một cộng đồng để sẵn sàng chào đón khi Người đến.

Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam

NIỀM VUI CỦA THIÊN CHÚA

“Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25:21)

Suy niệm: 1. Ông chủ trong dụ ngôn là hình ảnh của Thiên Chúa. Người giao cho mỗi người một phận vụ và không đòi hỏi ai quá sức mình. Người không coi trọng người được giao năm yến hơn người được giao một yến. Tài sản Người có bao nhiêu, Người giao tất cả. Hết sức tin tưởng, Người lên đường đi xa. 2. Có vẻ như cái lỗi lớn nhất của người đầy tớ thứ ba là không làm việc, không sinh lời. Xét kỹ hơn, nguyên nhân sâu xa chi phối những hành động này là anh ta đã có một hình ảnh méo mó về Thiên Chúa: đối với anh, ông chủ là một người hà khắc, đòi hỏi, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Anh sợ hãi chứ không yêu mến. 3. Ngày tính sổ, Thiên Chúa – ông chủ – xuất hiện như một người Cha: vui mừng thấy vốn đã sinh lời. Nhưng… Người không giữ lại cho mình, mà giao hết cả vốn lẫn lãi cho người biết làm việc; ai sinh lời Người lại ban thêm. Niềm vui của Thiên Chúa, đó là thấy rằng chúng ta đã làm việc và sinh lời cho chính chúng ta.

Mời Bạn: Những gì bạn đang có chính là những yến bạc mà Thiên Chúa giao cho bạn để sinh lời. Đối với bạn Thiên Chúa là ai, là ông chủ hà khắc hay là Người Cha yêu thương?

Chia sẻ: Có phải rằng Thiên Chúa đã bất công khi lấy yến bạc của người đầy tớ thứ ba mà giao cho người có mười yến không? Nếu người này sinh lời, đâu là lời khen mà anh sẽ nhận được?

Sống Lời Chúa: Chu toàn bổn phận của ngày hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm cho con lòng tin tưởng và yêu mến, đừng để con nhìn xuôi ngó ngược, phân bì với người khác, nhưng hết lòng hết sức thi hành phận vụ Chúa đã giao.