Suy Niệm Hàng Ngày

BÍ TÍCH RỬA TỘI & THÁNH THỂ

Bí tích là những biến cố đặc biệt mà trong đó Thiên Chúa chạm đến chúng ta qua tạo vật và biến đổi chúng ta thành những Kitô sống động. Hai bí tích chính là rửa tội và Thánh Thể. Trong bí tích rửa tội, nước là phương cách để biến đổi. Trong bí tích Thánh Thể đó là bánh và rượu. Những sự vật thông thường nhất trong đời sống--nước, bánh và rượu--trở nên phương cách thiêng liêng mà qua đó Thiên Chúa đến với chúng ta.

Những bí tích này thực sự là những biến cố. Nước, bánh và rượu không chỉ nhắc nhở về tình yêu Thiên Chúa; chúng còn đem Thiên Chúa đến với chúng ta. Trong bí tích rửa tội chúng ta được giải thoát không còn nô lệ cho tội lỗi và được mặc lấy Ðức Kitô. Trong bí tích Thánh Thể, chính Ðức Kitô trở nên lương thực cho chúng ta.

KHÔNG BIẾT DÙNG ĐỒNG HỒ

“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” (Mt 20,7)

Suy niệm: Vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày là cái đồng hồ. Ba cây kim, một dài hai ngắn, cho ta biết được thời giờ để có những sinh hoạt thích hợp. Bài dụ ngôn hôm nay phác họa hình ảnh Thiên Chúa nhân lành qua một chi tiết dí dỏm: có vẻ như Ngài không biết dùng đồng hồ như con người! Các giờ được kể ra (giờ một, ba, sáu, chín, mười một) cho thấy một ông chủ tất bật ra vào để chiêu mộ thợ, bất kể sáng hay chiều, sớm hay muộn. Ưu tư chính của ông chủ không phải là giờ giấc, nhưng là sợ các người thợ không có công ăn việc làm. Chuyện ông chủ không biết dùng đồng hồ ấy còn rõ ràng hơn nữa khi tính tiền công cho thợ. Người thợ làm từ sáng sớm cũng như người lao động từ năm giờ chiều, đều lãnh lương như nhau: một quan tiền, lương công nhật người Do Thái thời đó. Trả lương như ông chủ này chắc chắn sẽ thua lỗ te tua!

Mời Bạn: Bạn đã rút ra kết luận rồi đó: Thiên Chúa chính là người chủ nhân hậu. Ngài sẵn lòng ban tặng ơn cứu độ cho mọi người, được diễn tả qua hình ảnh gọi vào vườn nho và lãnh một quan tiền. Ngài không dùng đồng hồ, một loại thước đo giá trị, công trạng, bởi vì Ngài quá nhân lành.

Chia sẻ: Bạn rút ra bài học gì từ sự kiện Thiên Chúa không biết dùng đồng hồ?

Sống Lời Chúa: Tập không nhìn đồng hồ khi đang cầu nguyện hay tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã dạy cho chúng con biết lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương bằng đời sống quảng đại với người lân cận. Amen.