Suy Niệm Hàng Ngày - Người Tín Hữu

Gặp Thiên Chúa Trong Người Nghèo

Khi chúng ta không sợ thú nhận sự nghèo khó của mình, chúng ta sẽ có thể ở với người khác trong sự nghèo khó của họ. Ðấng Kitô sống trong sự nghèo khó của chúng ta sẽ giúp nhận ra Ðấng Kitô sống trong sự nghèo khó của người khác. Cũng như khi chúng ta có khuynh hướng quên đi sự nghèo khó của chính mình thì chúng ta cũng có khuynh hướng quên đi sự nghèo khó của người khác. Chúng ta không muốn nhìn thấy những người cơ cực, những người tàn tật; chúng ta tránh nói chuyện với những người đau khổ, xa lánh những người tuyệt vọng, không nơi nương tựa, và túng thiếu.

Khi xa lánh những người ấy, rất có thể chúng ta sẽ mất giao tiếp với những người mà qua đó Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta khám phá ra Thiên Chúa trong sự nghèo khó của chúng ta, chúng ta sẽ không còn sợ hãi người nghèo và đến với họ để gặp gỡ Thiên Chúa.

LƯƠNG THỰC MỚI, SỰ SỐNG MỚI

“Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6:57)

Suy Niệm: Trong bí tích Rửa Tội, Ki-tô hữu trở nên tạo vật mới, nhận được sự sống mới nhờ lòng Chúa xót thương, được nên một với Chúa Giê-su Ki-tô trong Thân Thể của Người là Hội Thánh. Sự sống mới đó cũng cần có lương thực để nuôi sống, nhưng không phải là lương thực tự nhiên của trần thế, mà là lương thực thần linh cho sự sống mới. Sự sống mới cần lương thực mới. Lương thực đó chính là Thân Mình Chúa Giê-su Ki-tô rộng ban cho những ai đã được tái sinh nhờ đó họ trở nên con người mới. Sự biến đổi đó sống động trong lời cam kết của Ki-tô hữu trước Thánh Thể: “Chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến,” nghĩa là khi lãnh nhận Thánh Thể, Ki-tô hữu cam kết thay đổi cuộc sống phù hợp với Thánh Thể Chúa.

Mời Bạn: Không hẳn bao lần bạn rước Mình Thánh Chúa là bấy nhiêu lần bạn vui mừng đón nhận sự sống mới và trở nên con người mới, vì lắm khi bạn không nhận ra Chúa trong tấm bánh đơn sơ nên không thờ kính Người và biến đổi đời sống của bạn cho phù hợp với lời bạn cam kết trước Thánh Thể. Bạn thay đổi thế nào nhờ lời Chúa hôm nay?

Sống Lời Chúa: Dọn tâm hồn rước Chúa cho xứng đáng và quyết tâm sống đời sống mới.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con xin cảm tạ Chúa đã ban cho con Mình Thánh Chúa là sự sống mới. Xin cho con năng đến lãnh nhận lương thực thần linh này.