Suy Niệm Hàng Ngày

THỤ TẠO LÀ DẤU CHỈ THIÊNG LIÊNG

Khi Thiên Chúa mặc lấy xác phàm trong Ðức Giêsu Kitô thì sự tự hữu và thụ tạo, sự vĩnh cửu và tạm thời, Thiên Chúa và loài người, trở nên một. Sự kết hợp này có nghĩa tất cả những gì hay chết bây giờ hướng về sự bất tử, tất cả những gì hữu hạn bây giờ hướng về vô hạn. Trong và qua Chúa Giêsu, mọi thụ tạo trở nên giống như bức màn tráng lệ mà diện mạo của Thiên Chúa được tỏ lộ cho chúng ta.

Ðiều này được gọi là tính chất thiêng liêng của thụ tạo. Tất cả đều thiêng liêng vì tất cả đều nói lên tình yêu của Thiên Chúa. Biển khơi và gió táp, núi non và rừng cây, mặt trời, mặt trăng, và các vì sao, và mọi muông thú và loài người trở nên những khung cửa thiêng liêng đem cho chúng ta một thoáng hiện về Thiên Chúa.

CÙNG ĐI VỚI CHÚA

Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mời Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. (Lc 8,1-2)

Suy niệm: Đồng hành với Đức Giê-su, không chỉ có Nhóm Mười Hai, mà còn có các phụ nữ – là những người đã được Ngài trừ cho khỏi quỷ và chữa lành bệnh. Tác giả Lu-ca còn cho biết thêm, họ “lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.”Tuy nhiên, không phải chỉ có vậy, đi theo ông thầy Giê-su, họ còn bị đòi hỏi nhiều hơn nữa: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37). Như vậy, tất cả mọi người, không phân biệt nam hay nữ, giàu hay nghèo, kể cả hạng người tội lỗi, thu thuế hay chài lưới... đều có cơ hội như nhau trong việc bước theo Đức Giê-su. Chỉ cần họ dám sẵn sàng từ bỏ mọi sự để cùng đi với Ngài.

Mời Bạn: Khi cảm nhận được vinh dự làm môn đệ Chúa Ki-tô, thánh Phao-lô đã sung sướng kêu lên: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?” (Rm 8,35). Với thánh Phao-lô, không một sức mạnh nào có thể cản bước ngài trong việc dấn thân cùng Chúa Ki-tô để phục vụ Tin Mừng. Thế còn bạn, liệu có lý do nào quan trọng hơn khiến bạn chùn bước không?

Sống Lời Chúa: Dành trọn Chúa Nhật cho các hoạt động phục vụ Tin Mừng: thăm viếng người đau yếu, cao tuổi...

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa tin tưởng kêu gọi con đi theo Chúa. Xin đừng để một sức mạnh nào có thể cản bước chân con bước đi theo Chúa.