Viết Để Cứu Vãn Một Ngày

Viết lách, thực sự có thể là một cách rèn luyện tâm linh. Viết lách có thể giúp chúng ta tập trung tư tưởng, chạm đến được những xáo trộn sâu xa trong tâm hồn, gạn lọc tâm trí chúng ta, giải quyết những cảm xúc hỗn độn, suy tư về những kinh nghiệm, biểu lộ những gì chúng ta sống một cách có nghệ thuật, và để lưu lại những biến cố lớn trong tâm khảm. Viết lách cũng có thể tốt cho người khác khi họ đọc những gì chúng ta viết.

Rất thường xảy ra là một ngày khốn khó, đau thương, hay chán nản lại được "cứu vãn" bởi khi viết về điều đó. Khi viết xuống, chúng ta xác nhận những gì chúng ta đã sống và vì thế nó thấm nhập vào hành trình đời sống của chúng ta cách trọn vẹn hơn. Như thế sự viết lách trở nên sự cứu vãn đời sống chúng ta và đôi khi cả đời sống người khác nữa.

CON ĐƯỜNG MANG TÊN GIÊ-SU

“Không ai có thể đến được với Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14:6)

Suy niệm: Con đường ngắn nhất và duy nhất, chắc chắn đưa ta đến với Thiên Chúa, đến hạnh phúc đời đời, là con đường mang tên Giê-su, con đường của sự thật và sự sống, vì “không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Như thế, Chúa Giê-su khẳng định Người là con đường ai cũng phải đi theo để được dẫn vào Nước Trời, đến sự sống viên mãn. Nhưng oái oăm thay! Con đường này “chẳng mấy ai đi” vì đó là “con đường hẹp;” đang khi đa số thích bước đi trên con đường rộng thênh thang, nhưng có nguy cơ dẫn đến diệt vong. Chọn lựa bước đi trên con đường nào vẫn luôn là thách đố cho con người. Chỉ những ai cộng tác với ơn Chúa, biết nhìn xa thấy rộng mới đủ can đảm bước trên con đường mang tên Giê-su. Nhìn xa thấy rộng bao hàm việc tìm hiểu cuộc đời các thánh, nhìn lại lịch sử đời mình, nhất là qua những lần thất bại do “bỏ mồi bắt bóng.”

Mời Bạn: Bạn đang bước đi trên con đường nào để đạt được hạnh phúc viên mãn? Đích điểm và trung tâm của con đường ấy là bạn hay là Chúa Giê-su? Đi trên con đường Giê-su, bạn chắc chắn sẽ nghe Người nói với bạn: “Hãy vào hưởng hạnh phúc với chủ ngươi”.

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín, ghi nhớ và nỗ lực thực hành Lời Chúa dạy hằng ngày: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo” (Lc 9,22).

Cầu nguyện: Hát hoặc đọc: “Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Người. Xin hướng dẫn con đi trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.” Amen.