Suy Niệm Hàng Ngày - Người Tín Hữu

Sự Phiền Muộn của Cha Mẹ

Nhiều cha mẹ phải đau khổ vì cái chết của con cái, lúc mới sinh hay khi còn trẻ. Có lẽ không đau khổ nào lớn hơn là mất con, vì nó làm gián đoạn cái khao khát của cha mẹ muốn thấy con mình lớn lên thành một người tốt đẹp, mạnh khoẻ, khôn ngoan. Sự nguy hiểm lớn lao là cái chết của con cái sẽ làm cha mẹ mất đi cái khát khao muốn sống. Cha mẹ cần có một đức tin vững mạnh để thực sự tin tưởng rằng con cái của họ, dù cuộc đời ngắn ngủi, cũng là những món quà mà Thiên Chúa đã ban để cuộc đời họ sâu đậm hơn và phong phú hơn.

Khi nào cha mẹ có được đức tin đó, đời sống ngắn ngủi của con cái họ sẽ phát sinh kết quả nhiều hơn họ mong ước.

Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ

MỤC ĐÍCH LOAN BÁO TIN MỪNG: GẶP GỠ ĐỨC KI-TÔ

“Ông Na-tha-na-en nói, ‘Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?’ Ông Phi-líp-phê trả lời: ‘Cứ đến mà xem!’” (Mt 19:6)

Suy Niệm: Công việc giới thiệu Đức Giê-su cho ông Na-tha-na-en, người mà truyền thống vẫn xem là Ba-tô-lô-mê-ô thật không dễ dàng. Ông Phi-líp-phê giới thiệu về một Đấng mà sách Luật đã nói và các ngôn sứ đã loan báo, nhưng Ba-tô-lô-mê-ô cũng trưng dẫn truyền thống để phản biện: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Thế nhưng “trăm nghe không bằng mắt thấy”, Phi-líp-phê đã dùng một cách giới thiệu thật thuyết phục: “Cứ đến mà xem.” Ba-tô-lô-mê-ô tuy mang định kiến, nhưng lại giàu thiện chí. Ông đã đến gặp Chúa Giê-su như bạn mình đề nghị và khi gặp được rồi, ông đã nhận ra Người là Đấng bấy lâu ông hằng mong đợi. Điều này cho thấy, sứ mệnh của người loan báo Tin Mừng chỉ đạt mục tiêu khi đưa dẫn người khác đến gặp Chúa.

Mời Bạn: Bạn từng nói về Chúa cho người khác và an tâm vì đã sống sứ mệnh truyền giáo. Sứ mệnh đang còn dang dở: mời bạn tiếp tục đưa họ đến gặp Chúa và sống thân mật với Chúa.

Chia Sẻ: Mục đích của sứ mệnh loan báo Tin Mừng là gì?

Sống Lời Chúa: Chia Sẻ niềm tin với một người bạn lương dân và mời người tham dự Thánh Lễ hoặc một sinh hoạt của cộng đoàn tín hữu.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến và sống giữa nhân loại để loan báo Tin Mừng là chính Chúa, Đấng được Chúa Cha sai đến để cứu độ. Xin cho con biết hăng say bền chí loan báo Tin Mừng này cho anh chị em con, để họ được hạnh phúc như thánh Ba-tô-lô-mê-ô đã nhận.