Suy Niệm Hàng Ngày

Sứ Vụ và Ðời Sống Tâm Linh

Mọi lời nói và hành động của Chúa Kitô đều phát xuất từ sự liên hệ mật thiết với Chúa Cha. Chúa Kitô nói, "Sao anh em không tin Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy? Những gì Thầy nói cho anh em biết không phải tự ý Thầy; chính Chúa Cha sống trong Thầy, Ðấng đang làm mọi việc. Anh em phải tin Thầy khi Thầy nói Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; hay tối thiểu hãy tin vì bằng chứng của các công việc ấy" (Gioan 14:10-11).

Cũng như tất cả các lời nói và hành động của Chúa Kitô phát xuất từ sự hiệp nhất với Chúa Cha, tất cả những hành động và lời nói của chúng ta cũng phát xuất từ sự hiệp nhất với Chúa Giêsu. Chúa phán, "Thầy bảo thật anh em, bất cứ ai tin Thầy sẽ làm được những công việc như chính Thầy làm, và còn làm được nhiều công việc vĩ đại hơn nữa... Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm cho anh em" (Gioan 14:12-13). Chính chân lý sâu xa này đã cho thấy sự tương giao giữa đời sống tâm linh và đời sống sứ vụ.

 

Lễ nhớ: Thánh Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri

NGÀY CỦA CON NGƯỜI

"Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng xảy ra như vậy.” (Lc 21:34)

Suy niệm: “Người ta ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mua bán, trồng trọt, xây cất.” Những việc ấy có gì xấu? Thưa, chúng trở thành xấu khi người ta làm những việc ấy theo thói quen, để cuộc đời trôi qua cách nhạt nhẽo, và sống ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, cuộc sống lúc ấy trở nên tầm thường xoàng xĩnh, không có sức sống, cũng chẳng có lòng yêu thương. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Do đó, ta không được phép ngủ quên, nhưng phải sống từng ngày cho ra sống. Hình ảnh hai người phụ nữ đang xay cối, một được đem đi (được cứu rỗi), một bị để lại (bị loại trừ) cho thấy hai số phận khác nhau trong cuộc đời: người này thành công, kẻ khác thất bại.

Mời Bạn: Bí quyết để sống thành công là sống giây phút hiện tại và công việc đang làm (hic et nunc - ở đây và lúc này) với tất cả lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Ví dụ: lúc này và ở đây, tôi đang dành cho Chúa 5 phút, vậy tôi hãy cố gắng sống 5 phút này thật trọn vẹn với tâm tình yêu mến.

Chia sẻ: Vấn đề không phải là cuộc sống của bạn như thế nào (giàu - nghèo, thành công - thất bại, hạnh phúc - bất hạnh...), nhưng là cách bạn sống cuộc sống ấy (sống hết mình, sống có ý nghĩa, sống cho Chúa và tha nhân).

Sống Lời Chúa: Đừng quá lo cho tương lai, hãy sống trọn vẹn giây phút hiện tại, như lời Chúa dạy: “Ngày mai, mai sẽ lo, ngày nào có cái lo của ngày ấy.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con chuẩn bị Nước Trời mai sau, bằng cách chu toàn những việc hiện tại. Xin giúp con tỉnh thức luôn, để không bị đánh thức cách bất ngờ. Amen.