Suy Niệm Hàng Ngày

Sự Thử Thách của Tuổi Già

Kiên nhẫn chờ đợi trong sự trông mong không tất yếu sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta càng già đi. Ngược lại, khi càng già, chúng ta càng có khuynh hướng chấp nhận một cuộc sống theo thói quen và tự nhủ, "Mình đã biết tất cả... Chẳng có gì mới mẻ trong cuộc đời... Cứ yên tâm và sống qua ngày." Nhưng nếu như thế cuộc đời chúng ta sẽ mất sức sáng tạo. Khi chúng ta không còn mong đợi điều gì thật mới mẻ xảy đến, chúng ta sẽ trở nên yếm thế hoặc tự mãn hoặc thật chán chường.

Sự thử thách của tuổi già là chờ đợi một cách kiên nhẫn hơn và trông mong mạnh mẽ hơn. Ðó là sống với hy vọng thiết tha. Ðó là tin tưởng qua Ðức Kitô "chúng ta được tham dự vào ân sủng của Thiên Chúa... và hân hoan trông đợi vinh quang của Thiên Chúa" (Rôma 5:2).

Lễ nhớ: Thánh Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo

YẾN BẠC CHÚA TRAO

"Thưa ngài, yến bạc của ngài đã sinh lợi được mười yến.” Ông bảo người ấy: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi!” (Lc 19:17)

Suy niệm: Đôi khi người Ki-tô bị phê phán là những kẻ lười biếng, chỉ mơ tưởng thiên đàng mà không lo xây dựng cho cuộc sống trần thế này. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta có một cái nhìn thấu đáo. Qua dụ ngôn yến bạc, Đức Giê-su sánh ví giống như ông chủ ban cho mỗi người một số yến bạc khác nhau rồi trẩy đi phương xa, Thiên Chúa cũng ban cho con người những khả năng khác nhau để cai quản vũ trụ là công trình Người tạo dựng, làm cho nó ngày càng xinh đẹp, và đem lại thiện ích cho con người. Những ai sinh lợi yến bạc khả năng Chúa ban, thì Chúa ban thưởng: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi.” Còn kẻ biếng nhác, thì Người sẽ phạt: “còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.” Như thế, người Ki-tô hữu không phải là kẻ ngồi không mơ tưởng thiên đàng, mà phải tích cực xây dựng thế giới trần gian này ngày càng tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn.

Mời Bạn: Thời gian, sức khỏe, trí tuệ... là những yến bạc Chúa trao cho bạn. Kết thúc năm phụng vụ, bạn tổng kết để xem yến bạc Người trao, bạn sinh lợi thế nào? Bạn dành thời gian để đem hạnh phúc cho vợ, cho chồng, để giáo dục đức tin của con cái, hay để chè chén say sưa, cờ bạc cá độ, se sua ăn diện? Câu hỏi ấy chỉ có bạn mới có thể trả lời với Chúa mà thôi.

Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi dành thời gian để mang niềm vui cho từng thành viên trong gia đình mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con thời gian, sức khỏe, trí tuệ. Xin cho chúng con dùng yến bạc Chúa trao để làm vinh danh Chúa. Amen.