Suy Niệm Hàng Ngày - Người Tín Hữu Suy Niệm Hàng Ngày - Người Tín Hữu

Sống Cuộc Hành Trình Một Cách Tốt Ðẹp

Chết là hành trình đến sự sống mới. Ðiều đó nghe thật đẹp, nhưng ít có ai trong chúng ta muốn thực hiện cuộc hành trình này. Nó có thể dễ dàng hơn khi chúng ta biết rằng hành trình cuối cùng này đã được chuẩn bị bởi nhiều hành trình trước đó. Khi được sinh ra, chúng ta đi từ đời sống trong lòng mẹ sang đời sống trong gia đình. Khi cắp sách đến trường, chúng ta đi từ đời sống trong gia đình sang đời sống cộng đồng rộng lớn hơn. Khi kết hôn, chúng ta đi từ một đời sống nhiều lựa chọn sang một đời sống kết ước với một người. Khi về hưu, chúng ta đi từ một đời sống với công việc rõ ràng sang một cuộc đời đòi hỏi sự khôn ngoan và sáng tạo mới.

Mỗi một hành trình kể trên là cái chết dẫn đưa tới đời sống mới. Khi chúng ta sống những hành trình này cách tốt đẹp, đó là cách chuẩn bị chu đáo cho hành trình sau cùng của chúng ta.

Đức Ma-ri-a Nữ Vương

LÀ MẸ VÀ LÀ NỮ VƯƠNG

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thể hiện nơi tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1:46-48)

Suy Niệm: Trong một lần thị kiến, Đức Mẹ bảo thánh Faustina: “Ta không chỉ là Nữ Vương Thiên Đàng, nhưng còn là Người Mẹ của lòng thương xót.” Bát nhật sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Giáo hội mừng lễ Đức Ma-ri-a Nữ Vương. Đức Mẹ được lên trời và được tôn vinh là Nữ Vương, Nữ vương hoàn vũ. Tựa như người con yêu dấu của mình, Đức Giê-su, tỏ rõ địa vị Ki-tô Vua khi bị treo trên thập giá, Đức Ma-ri-a cũng vậy, hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá của Con mình, là hình ảnh đẹp nhất nói lên Mẹ chính là Nữ Vương nhân loại. Ngày hôm nay, Mẹ tiếp tục sứ vụ Nữ Vương ấy qua danh hiệu “Mẹ của lòng thương xót.” Mẹ nhắc nhở đoàn con, khuyên nhủ, hướng dẫn, hộ phù, cầu Chúa ban ơn nâng đỡ, vì không muốn một người con nào hư mất.

Mời Bạn: Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng kêu lên: “Đức Ma-ri-a là Người Mẹ hơn là Nữ Vương.” Có lẽ bạn cũng vậy, bạn cảm nhận, cảm thấy gần gũi với Đức Ma-ri-a trong tư thế Người Mẹ yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ bạn, đồng thời cũng là mẫu gương cho bạn noi theo. Mẹ là Nữ Vương theo nghĩa Mẹ có thể cầu thay nguyện giúp cùng Chúa cho bạn, là máng thông ơn Thiên Chúa cho bạn trong hành trình theo Chúa.

Sống Lời Chúa: Mỗi tối trước khi ngủ, tôi đọc ba kinh Kính Mừng để bày tỏ lòng tôn kính, yêu mến Đức Mẹ. Tôi cũng tập “ghi nhớ và suy niệm trong lòng” những gì Chúa đã thực hiện trong cuộc đời mình, như Đức Mẹ.

Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, con chúc tụng Mẹ là Nữ Vương vũ hoàn, và cũng là Người Mẹ yêu dấu của con. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con mỗi ngày.