Suy Niệm Hàng Ngày

RỬA TỘI, ÐƯỜNG DẪN ÐẾN SỰ TỰ DO

Khi cha mẹ muốn con cái được rửa tội, họ nói lên lòng ao ước để con cái được lớn lên và sống như con cái Thiên Chúa, như các em của Chúa Giêsu, và được Chúa Thánh Thần hướng dẫn

Qua sự sinh nở, con cái được trao ban cho cha mẹ; qua bí tích rửa tội một đứa trẻ được trao lại cho Thiên Chúa. Trong bí tích rửa tội, cha mẹ nhận biết rằng chức năng làm cha mẹ của họ là được dự phần trong quyền cha mẹ của Thiên Chúa, và mọi quyền của người cha hay của người mẹ đều xuất phát từ Thiên Chúa. Do đó, bí tích rửa tội giúp cha mẹ thoát khỏi ý tưởng làm chủ con cái. Con cái thuộc về Thiên Chúa và được trao cho cha mẹ để họ thay mặt Chúa mà yêu thương, chăm sóc chúng. Ðó là ơn gọi của cha mẹ để đón nhận con cái như những người khách danh dự trong nhà mình và đưa chúng đến sự tự do về thể xác, tình cảm, và tinh thần nhằm giúp chúng lìa bỏ căn nhà và trở nên những người cha mẹ khác. Bí tích rửa tội nhắc nhở các cha mẹ về ơn gọi này và đưa con cái đến sự tự do.

Lễ Nhớ - Thánh Vinh-Sơn Phao-lô, linh mục

SỨ MỆNH HÀNG ĐẦU

“Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.” (Lc 9,6)

Suy niệm: Loan báo Tin Mừng Nước Trời là sứ mệnh hàng đầu của Chúa Giê-su và của cả Giáo hội. Ngài đã đến trần gian và ở lại 33 năm là để thi hành sứ mệnh này. Kế tiếp Ngài, các người được Ngài mời gọi, đi theo, ở với và rồi được sai đi cũng mang trọng trách ấy cho đến “khi Chúa đến.” Trước tiên, loan báo Tin Mừng hệ tại ở việc “đi”: đi vào giữa lòng đời và đi ra vùng ngoại biên. Loan báo còn là làm chứng, thực hiện những dấu chỉ, trong đó có dấu chỉ chữa trị những vết thương tinh thần và cả thể lý của những kẻ môn đệ Chúa Ki-tô được sai đến. Lời loan báo, giới thiệu Tin Mừng được đón nhận dễ dàng hơn khi có các dấu chỉ yêu thương, hy sinh, quảng đại… kèm theo. Điều này đòi hỏi các môn đệ phải nỗ lực thích nghi, sáng kiến trong sứ vụ. Nói cách khác, để chu toàn sứ mệnh, người môn đệ không thể ở yên một chỗ, nhưng phải di chuyển và đưa ra những kế hoạch cụ thể, thích hợp.

Mời Bạn: Sứ mệnh cao cả song đầy chông gai này sẽ khiến nhiều môn đệ Chúa Ki-tô chùn bước. Bạn hãy cậy nhờ đến sự trợ giúp của Chúa: “Ơn Ta đủ cho con” (1Cr 12,9), cùng với lòng nhiệt thành yêu mến các linh hồn, nỗ lực không mệt mỏi loan báo Tin Mừng bằng lời nói và việc làm cụ thể, để hoàn thành sứ mệnh.

Sống Lời Chúa: Thực hiện ngay sứ mệnh tông đồ của bạn bằng cách: - cầu nguyện và cổ võ cho ơn thiên triệu linh mục, tu sĩ; - tham gia các hoạt động tông đồ giáo dân tại giáo xứ mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy sai con đi làm chứng nhân cho Chúa. Con xin sẵn lòng đáp lại tiếng Chúa gọi mời. Amen.