Suy Niệm Hàng Ngày

Tha Thứ, Hàn Gắn Ðời Sống Cộng Ðồng

Không thể có cộng đồng nếu không có ý muốn tha thứ cho nhau "bảy mươi bảy lần." Sự tha thứ là chất keo của đời sống cộng đồng. Sự tha thứ giữ chúng ta lại với nhau trong những lúc thăng trầm, và cho phép chúng ta phát triển tình yêu hỗ tương.

Nhưng những gì cần tha thứ hoặc muốn được tha thứ? Là những con người mà tâm hồn luôn khao khát tình yêu tuyệt đối, chúng ta phải tha thứ cho nhau chỉ vì chúng ta không thể trao ban hay lãnh nhận tình yêu tuyệt đối đó trong cuộc sống hàng ngày. Bao nhiêu nhu cầu của chúng ta thường gây trở ngại cho những khao khát muốn giúp đỡ người khác một cách vô điều kiện. Tình yêu của chúng ta thường bị giới hạn bởi những điều kiện rõ ràng hay ngấm ngầm. Những gì cần được tha thứ? Chúng ta cần tha thứ cho nhau vì chúng ta không phải là Thiên Chúa!

Lễ nhớ: Thánh Phan-xi-cô “de Sales”, giám mục, tiến sĩ HT

HÃY GIEO CÁCH HÀO PHÓNG

“Người gieo giống đi ra gieo giống. Có hạt rơi xuống vệ đường,... sỏi đá,... bụi gai,... đất tốt...” (Mc 4:3-8)

Suy niệm: Hoàn cảnh địa lý vùng Pa-lét-tin hiếm có những khu đất tốt bằng phẳng, thuận lợi. Người gieo phải có đôi chút mạo hiểm và hào phóng, tận dụng mọi ngóc ngách để gieo giống mới mong có mùa gặt mai sau. Thế giới ngày nay theo xu hướng vật chất hưởng thụ, chuộng cuộc sống tiện nghi dễ dãi, chẳng khác nào những bụi gai, cỏ rậm hay vệ đường sỏi đá; làm cho Lời Chúa được nghe lọt tai đã là khó, phương chi tìm ra được mảnh “đất tốt” để hạt giống Lời Chúa bám rễ nảy mầm! Chúa dạy các môn đệ của Người không được bó tay, nhưng phải gieo, gieo mãi, bất chấp lòng người là sỏi đá, vệ đường hay bụi gai. Điều này đòi hỏi nhà thừa sai có một tinh thần dấn thân và phó thác cao. Bởi gieo trồng vun tưới là việc của Phao-lô, của A-pô-lô, của bạn, của tôi, của chúng ta; còn kết quả là do Thiên Chúa (x. 1Cr 3,6).

Mời Bạn: Lòng người dù có là sỏi đá, vệ đường, bụi gai nhưng vẫn có thể được cày xới chăm bón để biến đổi thành đất tốt. Hạt giống Lời Chúa được gieo xuống không nằm yên thụ động mà còn có sức cải tạo đất. Chẳng hạn các thánh Phao-lô, Âu-tinh, Phan-xi-cô Xa-vi-ê đã được biến đổi thành “đất tốt” nhờ đã được đón nhận Lời Chúa gieo vào tâm hồn cách nhẫn nại và hào phóng. Thiên Chúa đang cần chúng ta có sự nhẫn nại và hào phóng đó để Nước Trời được mùa gặt bội thu!

Sống Lời Chúa: Việt Nam đã hơn 400 năm đón nhận Tin Mừng, nhưng còn khá nhiều ‘đất hoang’. Đừng trì hoãn nữa, nhưng hãy gieo Lời Chúa cách hào phóng trong mọi sinh hoạt thường ngày.

Cầu nguyện: Đọc kinh Hoà Bình.