Gương Thánh Nhân

Noi gương các thánh làm chứng cho Chúa Kitô

Tôi Tớ Thiên Chúa Juan de Padilla (1492 - 1542)

Ngày 23/01

Khi rao giảng Tin Mừng của Ðức Kitô, Cha Juan không biết mình sẽ đến đâu, nhưng người tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ ban cho người sức mạnh để chu toàn ơn gọi của một nhà thừa sai. Ơn gọi của người đã dẫn đến cái chết vì đạo ở Kansas, là một phần của Tân Thế Giới được khám phá vào năm người chào đời.

Cha Juan xuất thân từ một thành phố thuộc phía nam Tây Ban Nha, là nơi người gia nhập dòng Phanxicô. Năm 1526, người đến Mễ Tây Cơ để hoạt động truyền giáo trong các tiểu bang Hidalgo và Jalisco. Năm 1540, người tháp tùng Coronado trong chuyến thám hiểm New Mexico. Năm kế đó, người đi với đoàn thám hiểm đến Kansas, ở đây người gặp gỡ thổ dân Quivira. Sau khi đoàn thám hiểm trở về Mễ Tây Cơ, Cha Juan vẫn tiếp tục ở lại hoạt động. Cha bị một vài người Quivira giết chết chỉ vì cha muốn đến truyền giáo cho người Kaws, là kẻ thù truyền kiếp của người Quivira. Cha là người đầu tiên trong số tối thiểu 79 tu sĩ Phanxicô tử vì đạo ở Hoa Kỳ.

Lời Bàn

Suy nghĩ về những người tử đạo vì đức tin đôi khi làm chúng ta bồn chồn. Làm sao họ có thể làm như vậy được? Họ có bình thường không? Ao ước loan truyền phúc âm của Cha Juan de Padilla thì lớn hơn nỗi lo sợ cái chết. người nhắc nhở cho chúng ta biết không ai có thể lựa chọn cái chết, nhưng chúng ta có thể lựa chọn lối sống của chúng ta.