Gương Thánh Nhân

Noi gương các thánh làm chứng cho Chúa Kitô

Ðấng Ðáng Kính - Chị Maria Thống Khổ

Ngày 20/11

Phải qua nhiều năm thì Chị Maria mới biết cách phục vụ Thiên Chúa tốt nhất.

Người tên thật là Helene de Chappotin de Neuville, xuất thân từ một gia đình quý tộc ở Nantes, nước Pháp. Năm 1860 người gia nhập dòng Thánh Clara Khó Nghèo, nhưng chỉ được một năm người phải từ giã nhà dòng vì lý do sức khoẻ.

Khát khao tận hiến cho Thiên Chúa vẫn âm ỉ trong lòng, do đó vào năm 1864, người lại gia nhập dòng các Nữ Tu của Ðức Maria Ðền Bù Tội Lỗi và lấy tên là Chị Maria của Sự Thống Khổ. Từ 1865 đến 1876, người làm việc trong các trung tâm truyền giáo Madura ở Ấn Ðộ. Năm 1877 người thành lập Trung Tâm Truyền Giáo Ðức Maria, mà sau này vào năm 1882, trung tâm ấy trở thành cộng đoàn Các Nhà Thừa Sai Phanxicô của Ðức Maria khi người lấy quy luật Dòng Ba Phanxicô mà áp dụng cho cộng đoàn.

Trong cuộc Nổi Dậy của các Võ Sĩ vào năm 1900, bảy thành viên của cộng đoàn của người được phúc tử đạo. Ngoài việc chăm sóc các người bị bệnh cùi, cộng đoàn của người còn hoạt động trong các lãnh vực giáo dục, công ích xã hội và dạy giáo lý.

Tiến trình tuyên thánh cho người đang được xúc tiến ở Rôma.

Lời Bàn

Nhiệm vụ nào mà Thiên Chúa muốn Chị Maria gánh vác? Có phải người muốn chị phải thi hành công việc giống như các nữ tu khác? Qua sự cầu nguyện, tâm hồn chị ngày càng thanh khiết và càng sống sát với con đường của Thiên Chúa. Chắc chắn rằng sự cầu nguyện đã giúp chị nhìn thấy phương cách phục vụ mà trước đây người không nhận ra.

Lời Trích

Có lần Chị Maria nói, "Ước chi tôi có hai đời sống: một đời sống để luôn luôn cầu nguyện, còn đời sống kia để thi hành mọi nhiệm vụ mà Thiên Chúa muốn tôi thi hành."