Hôn Nhân Công Giáo

Các Tài Liệu Hôn Nhân

Các Tiến Trình

1. Đọc Một Chương. Nếu bạn dùng sách này như một phần trong sự chuẩn bị hôn nhân, bạn và người yêu hãy dự định xem phải học hỏi các chương này như thế nào. Ghi chú: Tốt nhất là bạn tự học hỏi một mình thay vì chung với người yêu.

2. Suy Tư Riêng. Mỗi chương đều chấm dứt với phần “Câu Hỏi để Suy Tư và Đối Thoại.” Trong thời gian riêng tư, xa với người yêu, HÃY VIẾT câu trả lời xuống giấy. Điều này cần suy nghĩ và thời giờ, nhưng khi viết xuống câu trả lời, điều đó rất có lợi cho bước kế tiếp.

3. Đối Thoại. Chia sẻ nhưng suy tư riêng của bạn với người yêu trong cuộc đối thoại. “Đối thoại” có nghĩa Tôi khích lệ người yêu chia sẻ tâm tư của họ với tôi, trong khi tôi cố gắng bỏ qua những gì tôi đã biết (hay muốn nghe), để hiểu biết người yêu tôi hơn nữa.

Đối thoại thì trái với tranh luận. Trong cuộc tranh luận, tôi cố thuyết phục người yêu phải chấp nhận những ý tưởng của tôi. Trong đối thoại, tôi sẵn sàng tin tưởng rằng những tư tưởng, ý kiến và tâm tư của người yêu thì có giá trị và có thể khác biệt với tôi. Mục đích của tôi là HIỂU BIÊT hơn là THAY ĐỔI người yêu.

Đối thoại là thách đố. Tôi liều mình phơi bày tâm khảm tôi cho người khác. Nó cũng là liều mình lắng nghe những gì người khác thực sự suy nghĩ, cảm thấy và tin tưởng, vì có thể tôi không đồng ý với những gì tôi nghe. Vì chúng ta luôn luôn thay đổi khi chúng ta lớn lên trong đời sống, đối thoại là một tiến trình vô cùng cần thiết cho sự thành công của hôn nhân.

Sau đây là hướng dẫn khi dùng sách này với cha sở (*) của bạn và với “đôi bảo trợ” trong giáo xứ.

1. Cuộc họp đầu tiên với cha sở là để làm sáng tỏ bất cứ thắc mắc nào về sự tự do kết hôn của bạn và quyết định tiến trình chuẩn bị hôn nhân. Hãy hoàn tất các chương 1, 6, 13 & Phụ Lục D (nếu áp dụng cho bạn) với người yêu trước khi hai bạn gặp gỡ với cha sở. Sau cuộc họp này, cha sở có thể đề nghị với bạn làm cuộc kiểm tra tiền hôn.

2. Các cuộc họp lần tới với cha sở là để duyệt lại cuộc kiểm tra tiền hôn, và những gì trong các chương 1, 6, 13, 20 và Phụ Lục D mà chưa đề cập đến.

3. Các cuộc họp sắp tới–thường là năm lần hay hơn–sẽ là các cuộc họp riêng với Đôi Bảo Trợ. Hãy chuẩn bị cho các cuộc họp này bằng cách viết xuống các câu trả lời và chia sẻ những câu này với người yêu. Các cuộc họp với Đôi Bảo Trợ là để thảo luận thêm. Một chuỗi các lần họp tiêu biểu:

Tối 1 – Chương 2 & 3; Tối 2 – Chương 4 & 5; Tối 3 – Chương 7 – 9
Tối 4 – Chương 10 – 12; Tối 5 – Chương 14 – 18;

4. Lần họp cuối với cha sở sẽ bao gồm chương 19. Bất cứ giấy tờ gì cần thiết và hoạch định lễ cưới sẽ được hoàn tất.

5. Sau khi đám cưới, có những câu hỏi để đối thoại vào 3 &6 tháng sau. Hãy chia sẻ những câu hỏi này với đôi bảo trợ như một hình thức “kiểm điểm.”

* “Cha sở” ở đây có thể là phó tế hay người giúp bạn chuẩn bị hôn nhân.

Tìm bài