Hôn Nhân Công Giáo

Các Tài Liệu Hôn Nhân

Phụ Lục D:
Hợp Thức Hoá Hôn Nhân Dân Sự

Chương này dành riêng cho những người đã kết hôn theo luật đời, nay muốn hôn nhân này được Giáo Hội công nhận như một hôn nhân Công Giáo.

ĐIỂM I.

Có nhiều lý do tại sao ngay từ đầu một đôi vợ chồng lại quyết định kết hôn theo luật đời. Bởi thế, điều đầu tiên là thành thật nói cho cha xứ biết những lý do này. Đôi khi điều đó thật đơn giản vì lớn lên trong một quốc gia mà luật đòi hỏi phải kết hôn theo luật dân sự trước đã.

ĐIỂM II.

Với sự hướng dẫn của cha xứ, bước kế tiếp là tiến trình chuẩn bị hôn nhân Kitô Giáo. Một số vợ chồng, nhất là những người đã lấy nhau vài năm, nhận thấy tiến trình này thật quái gở và đôi khi làm họ khó chịu, vì họ nghĩ khi trải qua tiến trình chuẩn bị thì không khác gì thú nhận là họ không biết những điều quan trọng của hôn nhân. Tuy nhiên, hầu hết các cha xứ đều nhậy cảm với vấn đề này và họ sẽ đề ra một tiến trình chuẩn bị phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu đặc biệt của hai bạn. Cũng có thể bạn đã có nhiều kinh nghiệm để xây dựng một hôn nhân tốt đẹp, nhưng khi học hỏi và đối thoại về một hôn nhân Kitô Giáo vô điều kiện thì đó cũng là điều quan trọng không kém. Điều này càng đúng hơn nữa nếu một trong hai bạn, khi kết hôn theo luật dân sự, đã nghĩ đến việc từ bỏ hôn nhân này nếu có gì trục trặc.

Và cũng thật quan trọng để nói về sự tương giao giữa hai người với Thiên Chúa.

ĐIỂM III.

Hãy cẩn thận. Có nhiều đôi vợ chồng kết hôn theo luật đời nghĩ rằng khi hôn nhân của họ được “Giáo Hội chúc phúc” (được chính thức công nhận) sẽ giải quyết được những vấn đề trong hôn nhân mà họ đang phải đương đầu. Nếu bạn nghĩ khi hôn nhân của mình “được chúc phúc” sẽ giúp hai người thương lượng với nhau dễ dàng hơn, thì có lẽ bạn lầm. Ngược lại, nếu cả hai đều ý thức được sự hiện diện quan trọng của Thiên Chúa trong hôn nhân Kitô Giáo, và muốn sống như người tín hữu Kitô trong hôn nhân của mình, thì bạn đã đi đúng đường.

Câu Hỏi Để Suy Tư & Đối Thoại
Hợp Thức Hoá Hôn Nhân Dân Sự

1. Tại sao bạn chọn kết hôn theo luật đời?
__________________________________________________________

2. Tại sao vợ/chồng của bạn chọn kết hôn theo luật đời?
__________________________________________________________

3. Tại sao bây giờ bạn muốn Giáo Hội hợp thức hoá hôn nhân?
__________________________________________________________

4. Tại sao bây giờ vợ/chồng bạn muốn Giáo Hội hợp thức hoá hôn nhân?
__________________________________________________________

5. Bạn nghĩ khi hôn nhân của bạn được Giáo Hội hợp thức hoá sẽ ảnh hưởng hay thay đổi mối quan hệ giữa hai bạn như thế nào?
__________________________________________________________

6. Nếu có con cái, bạn dự định giải thích cho chúng thế nào về việc thay đổi tình trạng hôn nhân, từ “đời” sang “đạo”?
__________________________________________________________

Chia sẻ thêm
__________________________________________________________

Tìm bài