Hôn Nhân Công Giáo

Các Tài Liệu Hôn Nhân

Chương 3: Người Mà Tôi Trở Thành

Chúng ta có thể nghĩ gia đình là nền tảng của đời sống chúng ta. Một kiến trúc sư có thể giải thích về sự vững bền của một cơ sở dựa trên phẩm chất của nền tảng ấy. Càng hiểu biết về gia đình bao nhiêu, chúng ta càng có thể nhận biết và đối phó với những ưu và khuyết điểm của nền tảng chúng ta bấy nhiêu. Chúng ta cũng có thể hiểu lý do tại sao nền tảng này có thể trợ giúp hay cản trở chúng ta trong việc xây dựng một hôn nhân Kitô giáo lành mạnh.

Trong thời gian niên thiếu, chúng ta bắt đầu cảm nghiệm việc xây dựng đời sống cá nhân. Những khó khăn ở tuổi thanh niên là những phấn đấu cần thiết để trở nên một con người mà chúng ta muốn trở thành. Bất kể gia đình đã ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào, mỗi người đều tự chọn cho mình một con đường độc đáo. Ngay cả hai người sinh đôi cũng trở nên hai người khác biệt. Tuy nhiên, nền tảng gia đình luôn có ảnh hưởng đến sự lựa chọn của chúng ta.

Khi bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình, đây là thời điểm tốt nhất để biết về chính mình một cách thành thật và đầy đủ. Hôn nhân là một cơ hội để “trao tặng” chính con người mình cho người yêu. Càng biết về mình bao nhiêu, chúng ta càng có thể trao tặng con người thực của mình tốt hơn bấy nhiêu.

Trao tặng chính mình thì không dễ như thường lầm tưởng. Nhất quyết tìm hiểu về chính mình cũng như cho người yêu biết về mình một cách thành thật là một thử thách lớn lao. Nhiều người tin rằng kiểu cách thành thật này thì nguy hiểm và ngay cả có tính cách hủy hoại. Họ được dạy rằng, tốt nhất chỉ nên chia sẻ với người yêu những gì tốt đẹp. Họ cố gắng che giấu, bỏ lại sau lưng những khuyết điểm và lỗi lầm. Sự khó khăn của cách tiếp cận này là, sau cùng, nó không có kết quả. Trong liên hệ vợ chồng, những gì chúng ta giấu diếm người yêu sẽ ảnh hưởng đến sự tương giao giữa hai người. Hậu quả thường tệ hại hơn bởi vì chúng ta cố phủ nhận điều đó. Thí dụ, nếu khuyết điểm của tôi là uống rượu, và tôi cố giấu người yêu của tôi thì điều đó chỉ tạo thêm nhiều vấn đề khi cứ phải liên tục nói dối về việc nghiện rượu.

Sự thật thì không ai trong chúng ta toàn hảo. Tất cả chúng ta đều có những khuyết điểm cũng như ưu điểm. Một con người trọn vẹn không có nghĩa là một con người tuyệt hảo, nhưng là người biết cố gắng sống thành thật với ưu khuyết điểm của chính mình, trong khi tiếp tục xây dựng ưu điểm và đương đầu với khuyết điểm.

Trở nên một con người trọn vẹn là một nỗ lực kéo dài cả đời, và không ai muốn thi hành điều này một mình. Tất cả chúng ta cần sự hỗ trợ của Thiên Chúa và bằng hữu. Nếu hai người có thể thành thật với nhau và cùng nhau xây dựng hôn nhân, thì chắc chắn họ sẽ trở nên những con người tốt hơn và hôn nhân lành mạnh hơn.

Những Câu Hỏi Và Suy Tư Để Đối Thoại Chương 3:
Về Chính Mình và Người Yêu

Phần I. Những Gì Tôi Biết Về Chính Mình

1. Đức tính tốt nhất của mẹ tôi được nhận thấy nơi tôi là
__________________________________________________________

2. Khuyết điểm của mẹ tôi được nhận thấy nơi tôi là
__________________________________________________________

3. Đức tính tốt nhất của cha tôi được nhận thấy nơi tôi
__________________________________________________________

4. Khuyết điểm của cha tôi được nhận thấy nơi tôi là
__________________________________________________________

5. Ba biến cố quan trọng xảy ra trong gia đình khi tôi lớn lên là:
__________________________________________________________
… những biến cố này ảnh hưởng đến đời tôi như thế nào?
__________________________________________________________

6. Tình trạng tài chánh của gia đình khi tôi lớn lên đã ảnh hưởng đến tôi là
__________________________________________________________

7. Cách cha mẹ tôi đối xử với nhau đã ảnh hưởng đến tôi là
__________________________________________________________

8. Gia đình đã đối xử với tôi:
__________________________________________________________
và điều này ảnh hưởng đến tôi là:
__________________________________________________________

9. Tôi có thể diễn tả cá tính của tôi là
__________________________________________________________

10. Điều quan trọng nhất mà tôi biết về cách giao tiếp với người khác là
__________________________________________________________

11. Tôi nghĩ điều thay đổi lớn nhất khi tôi lập gia đình là
__________________________________________________________

12. Cách tôi giải quyết vấn đề là
__________________________________________________________

13. Tôi tin tưởng mạnh mẽ về những điều sau đây là:

- Công việc/ Sự nghiệp:
______________________________________________
- Xài tiền:
______________________________________________
- Bạn hữu:
______________________________________________
- Nói sự thật:
____________________________________________
- Đối phó với những vấn đề:
________________________________________
- Ý nghĩa của sự giao hợp:
__________________________________
- Uống rượu:
______________________________________________
- Cầu nguyện:
______________________________________________
- Dùng chất kích thích:
______________________________________________
- Thờ phượng ngày Chúa Nhật:
____________________________________________
- Chung thủy với người yêu:
_________________________________________
- Quyết định trong cuộc tình:
____________________________
- Vai trò của người đàn ông trong cuộc tình:
______________________________
- Vai trò của người đàn bà trong cuộc tình:
____________________________
- Quyền lực trong hôn nhân:
________________________________________

14. Thức ăn tôi thích nhất là:
___________________________________________

15. Hình thức giải trí tôi thích nhất là:
________________________________

16. Vấn đề có vẻ khó khăn trong hôn nhân của tôi là:
______________________________________________

17. Tôi sẽ đối phó với vấn đề này bằng cách
______________________________________________

18. Tôi khác với cha mẹ tôi ở điểm
______________________________________________

Phần II. Những Gì Tôi Nghĩ là Tôi Biết Về Người Yêu

1. Đức tính tốt nhất của người mẹ được nhận thấy nơi cô/anh ấy là
______________________________________________

2. Khuyết điểm của người mẹ được nhận thấy nơi cô/anh ấy là
______________________________________________

3. Đức tính tốt nhất của người cha được nhận thấy nơi cô/anh ấy là
______________________________________________

4. Khuyết điểm của người cha được nhận thấy nơi cô/anh ấy là
______________________________________________

5. Ba biến cố quan trọng xảy ra trong gia đình khi cô/anh ấy lớn lên là:
______________________________________________
… những biến cố này ảnh hưởng đến cuộc đời cô/anh ấy như thế nào?
______________________________________________

6. Tình trạng tài chánh của gia đình khi cô/anh ấy lớn lên đã ảnh hưởng đến họ là
______________________________________________

7. Cách cha mẹ người tôi yêu đối xử với nhau đã ảnh hưởng đến cô/anh ấy là
______________________________________________

8. Gia đình tôi đã đối xử với người tôi yêu:
______________________________________________

và điều này ảnh hưởng đến cô/anh ấy là:
______________________________________________

9. Tôi có thể diễn tả cá tính của người tôi yêu là
______________________________________________

10. Điều quan trọng nhất mà người tôi yêu biết về cách giao tiếp với người khác là
______________________________________________

11. Điều thay đổi lớn nhất cho người tôi yêu khi chúng tôi lập gia đình là
______________________________________________

12. Cách người tôi yêu giải quyết vấn đề là
______________________________________________

13. Tôi nghĩ người yêu của tôi tin tưởng mạnh mẽ những điều sau đây thì:

- Công việc/ Sự nghiệp:
______________________________________________
- Xài tiền:
______________________________________________
- Bạn hữu:
______________________________________________
- Nói sự thật:
____________________________________________
- Đối phó với những vấn đề:
________________________________________
- Ý nghĩa của sự giao hợp:
__________________________________
- Uống rượu:
______________________________________________
- Cầu nguyện:
______________________________________________
- Dùng chất kích thích:
______________________________________________
- Thờ phượng ngày Chúa Nhật:
____________________________________________
- Chung thủy với người yêu:
_________________________________________
- Quyết định trong cuộc tình:
____________________________
- Vai trò của người đàn ông trong cuộc tình:
______________________________
- Vai trò của người đàn bà trong cuộc tình:
____________________________
- Quyền lực trong hôn nhân:
________________________________________

14. Thức ăn mà người tôi yêu thích nhất là:
______________________________________________

15. Hình thức giải trí mà người tôi yêu thích nhất là:
______________________________________________

16. Vấn đề có vẻ khó khăn cho người tôi yêu khi chúng tôi lấy nhau là:
______________________________________________

17. Tôi nghĩ người tôi yêu sẽ đối phó với vấn đề này bằng cách
______________________________________________

18. Người tôi yêu khác với tôi ở điểm
______________________________________________

Tìm bài