Hôn Nhân Công Giáo

Các Tài Liệu Hôn Nhân

Chương 20: Giao Ước Tiền-Hôn
và Chúc Lành Đôi Đính Hôn

Đính hôn là một tiến trình chính thức trước khi quyết định có nên trao nhau lời thề hôn nhân hay không. Thật thích hợp để chính thức hóa sự quan trọng của việc đính hôn qua sự thành lập Giao Ước Tiền-Hôn và qua sự cử hành việc Chúc Lành Đôi Đính Hôn mà trong đó hai bạn cầu xin Chúa hướng dẫn và xin sự hỗ trợ của gia đình, bạn hữu và cộng đồng đức tin.

Giao Ứớc Tiền-Hôn là một bày tỏ có tính cách tinh thần mà hai bạn thành lập và ký tên. Giao ước này rất riêng tư. Hai bạn có thể–hay không thể–chia sẻ cho ai biết. Xem trang www.marriagepreparation.com để biết thí dụ và bạn có thể sao lại hoặc dùng y như vậy, hoặc viết lại theo ý bạn muốn.

Chúc Lành cho Đôi Đính Hôn có thể dùng để mừng ngày Giao Ước Tiền Hôn (nếu bạn có thực hiện) và/hoặc để chính thức bắt đầu ngày Đính Hôn. Có thể thực hiện ngay tại nhà, hay trong nhà thờ. Người “chủ sự” có thể là cha mẹ, một người bạn hay cha sở.

GIAO ƯỚC TIỀN HÔN

Hôm nay, chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã giúp chúng tôi biết nhau và yêu nhau. Khi bắt đầu thời kỳ đính hôn, chúng tôi đồng ý đi vào một tiến trình chuẩn bị chính thức mà chúng tôi cầu xin rằng sẽ dẫn đưa chúng tôi đến một hôn nhân Kitô Giáo trọn đời và thiêng liêng, hoặc được sự sáng suốt để trì hoãn hay hủy bỏ ý định kết hôn.

Chúng tôi đồng ý sẽ nghiêm trọng và thành khẩn cố gắng trong việc thẩm định sự tương giao của chúng tôi bằng cách tích cực đảm nhận vai trò trong tiến trình chuẩn bị hôn nhân. Chúng tôi hiểu rằng một chương trình chuẩn bị hôn nhân sẽ hữu ích tùy theo sự tham dự của chúng tôi có hết lòng và tích cực hay không. Chúng tôi sẽ coi nỗ lực này là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi biết điều này có nghĩa phải dành thời giờ học hỏi các tài liệu, viết câu trả lời, và đối thoại thấu đáo với nhau.

Chúng tôi đồng ý hàng ngày cầu xin Chúa hướng dẫn chúng tôi. Chúng tôi cũng đồng ý, hàng ngày dành thời giờ cho nhau, cầu nguyện với nhau xin Chúa chúc lành cho sự cố gắng của chúng tôi trong việc chuẩn bị hôn nhân.

Chúng tôi đồng ý rằng việc tránh giao hợp trong thời gian đính hôn này là phương cách tốt nhất để chuẩn bị sự giao tình trong hôn nhân, là một dấu chỉ đặc biệt cho lời thề hôn nhân. Với ý nghĩ này, chúng tôi đồng ý tránh những lời nói và hành động sẽ đưa chúng tôi đi quá xa. Thí dụ, chúng tôi đồng ý giới hạn nụ hôn và đụng chạm từ “cổ trở lên”.

Chúng tôi đồng ý thực tập “bữa cơm gia đình” bất cứ khi nào có thể cùng nhau ăn chung. Điều này có nghĩa chúng tôi coi bữa ăn chung có giá trị hơn phần thực phẩm. Chúng tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện, sẽ tránh những điều sao nhãng và gián đoạn (không truyền hình, không điện thoại, v.v.). Chúng tôi hiểu rằng bữa cơm là để nuôi dưỡng tinh thần và tâm trí nhau.

Chúng tôi đồng ý học cách nói chuyện với nhau về những đề tài khó khăn và những lãnh vực nhiều bất đồng theo một phương cách không làm mất lòng và hiểu lầm. Chúng tôi sẽ học cách xin lỗi khi làm mất lòng nhau.

Chúng tôi hứa sẽ thành thật nói chuyện về Giao Ước Tiền Hôn này với những ai đang giúp chúng tôi chuẩn bị hôn nhân, tỉ như, cha xứ và đôi vợ chồng bảo trợ hôn nhân.

Nhờ ơn Chúa, chúng tôi đồng ý giữ giao ước này.

  • _____________________________________
  • Chú Rể Tương Lai ký tên
  • ____________________________________
  • Cô Dâu Tương Lai ký tên

Ngày Ký Giao Ước ___________________________________________

CHÚC LÀNH CHO ĐÔI ĐÍNH HÔN

Chủ sự: Các bạn thân mến. Hai bạn của chúng ta (kể tên hai người) vừa mới đính hôn. Họ mong muốn chúng ta cầu nguyện cho họ và hỗ trợ họ trong thời gian đặc biệt này, để họ biết đó có phải là ý Chúa mời gọi họ tiến đến lời thề hứa thiêng liêng và suốt đời của hôn nhân Kitô Giáo không.

Đôi đính hôn: Khi bắt đầu giai đoạn hứa hôn, chúng tôi tìm cách thi hành những gì đúng và tốt nhất cho chúng tôi, và chúng tôi tìm cách nhận ra con đường mà Chúa muốn chúng tôi theo. Các bạn có hứa cầu nguyện cho chúng tôi không?

Tất cả: Chúng tôi hứa.

Đôi đính hôn: Trong những ngày sắp tới, chúng tôi sẽ cố hiểu biết hơn về chính con người mình và gia đình mình để chúng tôi biết cách đối phó với những khác biệt của nhau theo những phương cách nhằm giúp chúng tôi xây dựng một gia đình Kitô Giáo tốt lành. Các bạn có hứa hỗ trợ chúng tôi không?

Tất cả: Chúng tôi hứa.

Đôi đính hôn: Chúng tôi biết hôn nhân là một đời sống gồm “những lúc thịnh vượng” và “những khi gian nan”. Chúng tôi cần biết cách tha thứ cho nhau, và biết quay về với Chúa để xin những ơn cần thiết nhằm đối xử với nhau khi gặp những khó khăn, vậy các bạn có hứa cầu nguyện cho chúng tôi không?

Tất cả: Chúng tôi hứa.

Chủ sự: Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho (kể tên hai người). Cầu xin cho họ mở lòng đón nhận những ơn sủng đặc biệt mà Thiên Chúa chắc chắn sẽ ban cho họ khi cùng nhau tìm kiếm con đường dẫn đến Nước Trời. Chúng ta cũng cầu xin cho họ tin tưởng vào tất cả chúng ta, là những người sẽ nhớ đến họ trong lời cầu nguyện trong thời gian họ hứa hôn.

Tất cả: Amen.

Tìm bài