Gương Thánh Nhân

Noi gương các thánh làm chứng cho Chúa Kitô

Thánh Phanxicô "de Sales" (1567 - 1622)

Ngày 23/01

Cha của Phanxicô dự định cho anh là một luật sư để có thể thế chỗ ông trong nghị viện tỉnh Savoy nước Pháp. Vì lý do đó Phanxicô được gửi đến Padua để học luật. Sau khi đậu bằng tiến sĩ, anh trở về nhà, và đúng lúc ấy, anh ngỏ ý muốn đi tu làm linh mục. Dĩ nhiên, cha mẹ anh chống đối kịch liệt, và phải mất một thời gian khá lâu sau khi Phanxicô kiên trì thuyết phục thì ông bà mới đồng ý. Sau khi được thụ phong linh mục, Cha Phanxicô được bầu làm giáo trưởng của Ðịa Phận Geneva, sau này nơi đó là trung tâm phát xuất tà thuyết Calvin. Người được sai đi để hoán cải những người theo tà thuyết này, nhất là ở quận Chablais. Qua lời giảng và qua việc phân phát những tài liệu nhỏ do người viết để giải thích giáo lý thật của Công Giáo, người rất thành công.

Khi 35 tuổi, người là Giám Mục của Geneva. Trong khi điều hành giáo phận, người tiếp tục rao giảng, nghe xưng tội và dạy giáo lý cho trẻ em. Sự nhân từ của người đã đưa được nhiều linh hồn về với Chúa. người thực hành câu châm ngôn của chính người là, "Một muỗng mật ong thì thu hút nhiều ruồi hơn một thùng dấm."

Ngoài hai tác phẩm nổi tiếng của người là "Khởi Ðầu Ðời Sống Ðạo Ðức" và "Luận Án về Tình Yêu Thiên Chúa", người còn viết nhiều cuốn sách nhỏ và rất nhiều bài báo. Vì những văn bản này mà người được đặt làm quan thầy của báo giới Công Giáo. Văn bản của người, đầy những nét nhân hậu, nhắm đến người giáo dân. Người muốn họ hiểu là họ cũng được mời gọi để trở nên thánh. Như người viết trong cuốn "Khởi Ðầu Ðời Sống Ðạo Ðức": "Ðó là điều sai lầm, hoặc đúng hơn là một tà thuyết, khi nói rằng việc đạo đức không thích hợp với đời sống của một binh sĩ, một thương gia, một thái tử hay một phụ nữ có chồng... Ðã có nhiều người mất sự trọn lành trong cái khô khan của thế gian."

Mặc dù sự bận rộn và cuộc đời ngắn ngủi của người, Cha Phanxicô đã cộng tác với một vị thánh khác, Jane Frances de Chantal, trong việc thành lập tu hội Nữ Tu Dòng Thăm Viếng. Các nữ tu này thi hành nhân đức mà Ðức Maria đã làm gương khi đến thăm người chị họ là bà Êligiabét: khiêm tốn, đạo đức và giúp đỡ lẫn nhau. Lúc đầu các nữ tu tiếp tay một cách giới hạn trong công việc bác ái đối với người nghèo và bệnh nhân. Ngày nay, trong khi một số nữ tu điều hành các trường học, một số nữ tu khác dành trọn cuộc đời để chiêm niệm.

Lời Bàn

Thánh Phanxicô "de Sales" đã coi trọng lời Ðức Kitô: "Hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường thật." Như chính thánh nhân thú nhận, người phải mất 20 năm mới chiến thắng được tính tình nóng nẩy của người, nhưng không ai cho rằng người có tính xấu đó mà chỉ thấy trong lối đối xử của người tràn ngập sự ân cần và bản chất tốt lành của người. Vì bản tính hiền lành và vui vẻ ấy mà người được gọi là "Thánh Lịch Thiệp."

Lời Trích

Thánh Phanxicô dặn dò chúng ta: "Người có đức hiền lành Kitô Giáo thì thương yêu và dịu dàng với người khác: Họ có khuynh hướng tha thứ lỗi lầm của người khác; sự thiện hảo của tâm hồn họ được bộc lộ trong sự hoà nhã dịu dàng có ảnh hưởng đến lời nói cũng như hành động của họ, giúp họ nhìn bất cứ vấn đề gì trong đường hướng bác ái và đem lại sự thoải mái."