Cau Xin Duc Me

TAM BẢO?

Tìm hiểu một vấn đề, một người, một tôn giáo, là đi tìm sự thật của vấn đề đó; sự thật về người đó; sự thật về tôn giáo mà chúng ta muốn tìm hiểu. Có biết sự thật, chúng ta mới không sa vào lầm lạc.

Tam bảo là 3 điều quý nhất của Phật giáo mà phật tử tôn thờ, đó là:

  1. Phật bảo: tất cả các vị Phật
  2. Pháp bảo: tất cả giáo lý nhà Phật
  3. Tăng bảo: hàng ngũ tu sĩ Phật giáo

1- Phật Bảo

Phật Thích Ca được nhiều phật tử tôn thờ nhiều hơn so với các vị Phật khác; ngài trước là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, nước Ấnđộ. Nhìn thấy loài người: sinh, lão, bịnh, tử; Thái tử Tất Đạt Đa không hiểu tại sao loài người phải chịu như thế, ngài ra đi tìm chân lý.

Giả dụ bạn là người đi tìm ông A, thì có 3 trường hợp xẩy ra cho bạn:

Cả ba trường hợp trên, dù rơi vào trường hợp nào, bạn mãi mãi không thể là ông A. Tương tự, Thái tử Tất Đạt Đa đã đi tìm chân lý thì cũng có 3 trường hợp xẩy ra:

Dù Thái tử Tất Đạt Đa rơi vào trường hợp nào vừa kể, thì ngài cũng chỉ là người đi tìm chân lý; nói cách khác, ngài không phải là chân lý. Ngài có tìm được chân lý không? Chúng ta tìm hiểu lời dạy của ngài. 

2- Pháp Bảo

“Đạo Phật cho rằng đời là bể khổ. Có tám nguyên nhân chính gây ra đau khổ. Sinh khổ. Lão khổ. Bịnh khổ. Tử khổ. Thương yêu mà không được gần nhau là khổ (ái biệt ly khổ). Ghét nhau mà phải gần nhau là khổ (oán tăng hội khổ). Ước muốn không thành là khổ (cầu bất đắc khổ). Thân thể và tâm hồn mất thăng bằng là khổ (ngủ ấm thạnh khổ). Giáo lý quan trọng đầu tiên của đạo Phật là Chân Lý Của Sự Đau Khổ. Muốn diệt đau khổ thì phải diệt sanh sản (diệt dục), diệt gìa nua (diệt lão), diệt bịnh tật, diệt sự chết. Nhưng chưa đủ, còn phải diệt thương yêu (ái nghiệp), diệt ham muốn (tham), diệt giận hờn (sân si). Muốn diệt khổ tuyệt đối thì phải diệt luôn cả ý muốn thành Phật (vì ai muốn thành Phật là còn tham)”.

(trích trong "Tại sao tôi không ở lại với Phật giáo" của cựu Đại Đức Huệ Nhật) 

Qua đoạn văn vừa nêu trên đây, nếu phân tích hết những sai lầm thì phải mất nhiều tháng. Ở đây, tôi nêu ra 4 điều mà Phật đã dạy, là phải "diệt sinh sản, diệt già nua, diệt bịnh tật và diệt sự chết". Thực tế, Phật Thích Ca không diệt được sinh sản, không diệt được già nua, không diệt được bịnh tật, và không diệt được sự chết. Phật dạy điều mà chính bản thân ngài đã đầu hàng thì lời dạy đó có giá trị gì?

Và ai cũng biết Phật dạy cấm sát sinh, là giới răn rất quan trọng, nhưng trong đoạn văn trên, Phật lại dạy phải diệt sinh sản, có nghiã là phải sát sinh. Dạy như thế là tự mâu thuẫn mà không biết. Đó là lời của một người đã không hiểu mình nói gì!

Nhờ biết sự thật mà nhiều đảng viên Cộng sản đã bỏ đảng hại dân, hại nước, và bán nước, mà trở về với tổ quốc và dân tộc, như: Tướng Trần Độ, cựu Đại sứ Nguyễn Văn Trấn, Luật gia Lê Hiếu Đằng, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Trung tá Trần Anh Kim, Đại tá Bùi Tín, Đại Tá Phạm Đình Trọng, Trần Mạnh Hảo, Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy, Đại uý công an Tạ Phong Tần... đặc biệt là Phó Thủ Tướng Trần Phương nói: "Chúng ta tự lừa dối chúng ta và lừa dối người khác." ...

Nhờ biết sự thật mà nhiều học giả, trí thức đã bỏ Phật về với Chúa, như: Tiến sĩ Paul Williams, Học giả ẤnđộMashaba, Học giả Đại hàn Choi Nam Sơn, Bác sĩ Chang Shu Wen, Tu sĩ Phật giáo Avada, Bác sĩ Lert Srichandra, các Đại đức Phật giáo: Huệ Nhật, Từ Vân, Trí Dũng, Trì Liên, Ngộ Thiện, ni cô Diệu Thiện v.v.. 

3- Tăng Bảo      

Tôi muốn thưa với các cao tăng, các ngài hãy thử một lần 'xét mình' và thành thật trả lời với chính lương tâm của các ngài, mấy câu hỏi sau đây:

a- Tôi có sống thành thật với lòng tôi không?  

b- Tôi có sống thành thật với những người gọi tôi là thầy không?  

c- Tôi đã biết Phật giáo chối bỏ niết bàn, chối bỏ luân hồi, chối bỏ sự hiện hữu của vạn vật, của bạn và của tôi... qua câu nói của Phật: "chân không diệu hữu", nghiã là không có gì thật sự hiện hữu, mọi sự chỉ là hão huyền, là hư không; điều này cũng có nghiã, phần thưởng dành cho những người theo Phật là ảo tưởng, là hư không, là vô nghiã. Có bao giờ tôi chia sẻ sự thật này với các tín đồ Phật giáo không?

d- Tôi đã biết Phật dạy, "Sự giải thoát là do chính mình, chứ không do ân huệ của ai ban cho", và Phật dạy, "Mọi người phải tự thắp lên đuốc mà đi", cả hai câu đó có nghiã, mọi người phải tự lo lấy thân, Phật không có quyền năng ban ơn hay giáng họa cho ai. Nhưng tôi vẫn khuyến khích tín đồ dâng cúng lễ vật, tiền của... để tôi tụng kinh cho gia đình êm ấm, cho quốc thái dân an, cho vong linh người đã khuât siêu thoát?!!

e- Tôi đã biết lời Phật có nhiều điều không phàm nhân nào thực hiện được, kể cả Phật Thích Ca; nhưng tôi vẫn truyền bá, dẫn dắt tín đồ theo Phật giáo, vì quyền lợi trước mắt của tôi quan trọng hơn chân lý, quan trọng hơn sự sống của linh hồn tôi và sự sống của linh hồn các tín đồ theo tôi?

f- Được tín đồ quỳ lạy tôn thờ, tôi có thấy "cái tôi" nó quan trọng, nó đáng hãnh diện hơn những con người đang hì hụp lạy tôi không? 

g- Là cao tăng, tôi xứng đáng ngồi trên cao để tín đồ phật tử quỳ lạy, tôn thờ? 

Kết

Thật đáng buồn là nhiều anh chị em của tôi, quỳ lạy tôn thờ những người không thành thật. Đáng buồn hơn nữa là anh chị em của tôi là những hoàng tử, công chúa của Đấng Toàn Năng ở trên trời, là VUA của các vua, là CHÚA của các chúa mà vì lạc lối, lại tự nhận là "phật tử", là tự nhận làm con của một phàm nhân; một người nói những điều ảo tưởng và mâu thuẫn; một người không hiểu mình nói gì; một người đã không cứu nổi bản thân và không cứu nổi ai; một người đã chịu thua trước sinh, lão, bịnh, tử ....

NguyễnHyVọng