I - ĐỨC GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

Đức Giêsu, Người đã yêu thương tất cả chúng ta và sẵn sàng chịu chết vì tội lỗi chúng ta, bị kết án tử hình như một phạm nhân tầm thường.

Lạy Chúa Giêsu,
Mặc dù con sống sau cái chết của Ngài đến 2000 năm, nhưng con đã có mặt ở đó.

Tội lỗi của con đã lên tiếng gào thét:
"Ðóng đinh nó vào thập giá."
"Ðóng đinh nó vào thập giá.
"

Làm thế nào Chúa có thể tha thứ tội lỗi của con?

Con đã từng chối Chúa hàng ngàn lần,
và đã từng khước từ tình yêu vô biên của Chúa.

Chỉ qua tình yêu bao la của Chúa
dành cho Chúa Cha và cho loài người
mà con mới có thể xin Chúa tha thứ cho con.

Lạy Chúa, con yêu Chúa. Con thờ lạy Chúa.
Chúa là Ðấng Cứu Ðộ trần gian
.