ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA

LỜI TỰA

T. An Phong Liguori – Dịch giả: Bùi Đắc Hữu

Một số người ngỏ ý muốn tôi viết một quyển sách để suy-gẫm về chân-lý đời đời, để xác-tín thêm và tiến lên trên con đường trọn lành. Ít người khác lại muốn tôi lượm lặt một số đề-tài thích hợp với các hoạt động tông-đồ và vấn đề thiêng-liêng. Để khỏi phải viết nhiều sách, bỏ ra nhiều sức lực và chi-phí nhiều, tôi viết ra sách này với cả hai lợi ích ghi trên.

Để việc suy-gẫm thích hợp với những ai sống ở trần thế, tôi chia việc suy-gẫm này theo ba đề tài, mỗi đề-tài là một bài suy-gẫm, sau mỗi bài suy-gẫm là những lời cầu nguyện. tôi mong muốn các bạn đọc đừng cảm thấy khó chiu khi phải lặp lại nhiều lần, lời xin đức bền-đỗ và lòng mến Chúa, vì cả hai nhân-đức căn bản đó tối cần cho cuộc sống đời đời. Thánh La-san đã nói:

“Hồng-ân về tình yêu là hồng-ân chứa đựng mọi hồng-ân, cũng như nhân-đức bác-ái gồm tóm các nhân-đức khác.” “Mọi sự lành đã đến với tôi một trật với sự khôn ngoan; (Khôn ngoan: 7:11)

Ai yêu Chúa thì khiêm-nhường, trong sạch, hãm mình và tóm lại gồm đủ mọi nhân-đức. Thánh Au-gus-ti-nô đã nói:

“Yêu Chúa tức là lo thực hành ý Người, Ai yêu Chúa luôn tránh những gì mất lòng Người và tìm kiếm những gì đẹp ý Người.”

Đức tính nhẫn-nại giúp ta đạt sự sống đời đời như lời Thánh Bê-na-đô:

“Hạnh-phúc thiên-đàng hứa cho những ai bắt đầu cuộc sống tốt lành, nhưng nhẫn-nại đến cùng mới đạt được diễm phúc đó.”

Thánh Tô-ma nói rằng những ai đã chịu phép Rửa Tội, cần tiếp tục cầu nguyện, để được vào nước Trời. Chúa Cứu-Thế đã phán với các môn-đệ:

“Các con phải cầu nguyện luôn, không bao giờ được chán- nản.” (Luca 18 :1)

Cũng vì trễ-nải việc cầu nguyện mà nhiều tội nhân, dầu đã được ơn tha thứ, cũng không sống được lâu trong ơn nghĩa Chúa, chỉ vì họ quên xin ơn bền-đỗ, nên họ lại sa-ngã. Mặt khác, đạt được ơn bền-đỗ do lời cầu nguyện, chứ không phải tự mình tạo ra.

Để những lời suy-gẫm này sinh ích cho các vị linh-mục, tôi thêm vào mỗi câu Thánh-Kinh ngắn nhưng súc-tích. Vào phần cuối tôi thu lượm nhiều ý-tưởng của nhiều Tác-giả vừa sâu-sắc, vừa cảm-động đến tận tâm can…Ước mong rằng bạn đọc lựa chọn lấy những gì hợp với sở-thích và quảng giải rộng thêm.

Tôi nài xin các bạn đọc hãy gởi gấm tôi vào tình yêu Chúa Giê-su khi đọc sách này, dầu lúc đó tôi đã qua đời hay còn sống; và tôi cũng hứa sẽ làm như thế cho những ai bố-thí cho tôi lòng bác-ái đó. Hãy sống trong Chúa là nguồn Tình yêu và Mẹ Maria nguồn hy-vọng của chúng ta,