MỘT QUAN ĐIỂM CÔNG GIÁO VỀ TÁC PHẨM "SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH"

LỜI GIỚI THIỆU

Lm. Joseph M. Champlin -- Dịch giả: Lm. Minh Anh

Trân trọng giới  thiệu “A Catholic Perspective on The Purpose Driven Life” (Một Quan Điểm Công Giáo về Tác Phẩm Sống Theo Đúng Mục Đích), một tập sách đáng tin cậy của một Linh mục Công giáo, Cha Joseph M. Champlin, nói về tác phẩm của Mục sư Rick Warren.

Tập sách 106 trang, Nxb. Catholic Book Publishing Corp., New Jersey, 2006 - với Imprimatur của ĐGM Thomas J. Costello, Tổng Đại Diện giáo phận Syracuse, New York.

Khi viết quyển sách, năm 2006, Cha Joseph M. Champlin đã thi hành tác vụ hơn 50 năm. Người thuộc giáo phận New York, là cha sở cựu của Nhà thờ Chánh tòa giáo phận ấy. Hiện nay, người giúp mục vụ tại Nhà thờ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Warners, New York.

Cha Champlin đã du hành hơn ba triệu cây số khắp nước Mỹ cũng như hải ngoại để diễn thuyết về các chủ đề mục vụ. Người đã viết hơn 50 quyển sách, với lượng sách đã in ra vượt trên 20 triệu bản, trong đó có quyển Niềm Vui Phục Vụ Bàn Thờ (The Joy of Being an Altar Server, Resurrection Press) và quyển Trọn Đời Có Nhau (Together for Life, Ave Maria Press).

Người đã mở những khoá tĩnh tâm cầu nguyện dựa trên quyển sách của Mục sư Rick Warren. Sau nhiều khóa tĩnh tâm, mỗi khóa kéo dài 6 tuần lễ, Cha Champlin viết quyển “Một Quan Điểm Công Giáo về Tác Phẩm Sống Theo Đúng Mục Đích”, hướng dẫn độc giả Công giáo, với 6 chương tương ứng với 6 phần của quyển STĐMĐ.

Cái nhìn của Cha Champlin công bằng và thực tế. Sau khi nêu những điểm độc giả Công giáo cần lưu ý và làm sáng tỏ giáo lý Công giáo về điểm đó, người còn đóng góp thêm những suy tư và kinh nghiệm của mình cũng như của một số tác giả Công giáo để làm phong phú hỗ trợ cho kinh nghiệm của Mục sư tác giả.