MỤC ĐÍCH CỦA SINH HOẠT CHÍNH TRỊ:
NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA CÔNG DÂN, ỨNG VIÊN, VÀ VIÊN CHỨC CHÍNH PHỦ

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ

Là những người Công Giáo, chúng ta được dẫn đến một câu hỏi về sinh hoạt chính trị khác với câu hỏi: “Bạn có khá giả hơn so với hai hay bốn năm trước đây không?” Chúng ta không nhắm đến việc tham gia đảng phái, ý thức hệ, kinh tế, hoặc ngay cả thi thố tài năng hay khả năng thi hành bổn phận, dù những vấn đề đó quan trọng thế nào đi nữa. Đúng hơn, chúng ta nhắm đến những gì bảo vệ hay đe dọa sự sống và phẩm giá con người.

Giáo huấn Công Giáo thách đố các cử tri và các ứng cử viên, công dân và các viên chức được bầu hãy nghĩ đến bình diện luân lý và đạo đức của những vấn đề thuộc chính sách quốc gia. Theo các nguyên tắc đạo lý, chúng tôi, các giám mục đề ra những mục tiêu về chính sách sau đây mà chúng tôi hy vọng rằng sẽ hướng dẫn người Công Giáo đào luyện lương tâm và suy nghĩ về những bình diện luân lý khi chọn lựa các viên chức công cộng. Không phải tất cả mọi vấn đề đều ngang bằng nhau; mười mục tiêu này đề cập đến những vấn đề có giá trị luân lý và sự khẩn thiết khác nhau. Một số vấn đề liên quan đến sự dữ tự bản chất mà chúng ta không bao giờ ủng hộ. Những vấn đề khác liên quan đến nhiệm vụ tích cực để tìm kiếm ích lợi chung. Những mục tiêu này và những mục tiêu tương tự có thể giúp các cử tri và ứng cử viên hành động dựa theo các nguyên tắc đạo lý thay vì tư lợi hoặc vì trung thành với đảng phái. Chúng tôi hy vọng người Công Giáo sẽ hỏi các ứng cử viên xem họ dự định giúp đỡ quốc gia chúng ta theo đuổi những mục tiêu quan trọng này như thế nào:

  • Giải quyết vấn đề quan trọng hàng đầu là bảo vệ những người yếu đuối nhất trong chúng ta – các thai nhi vô tội – qua sự giới hạn và chấm dứt việc hủy diệt các thai nhi bằng việc phá thai.
  • Gìn giữ quốc gia chúng ta đừng trở nên bạo tàn khi giải quyết những vấn đề căn bản – một triệu vụ phá thai hàng năm để giải quyết vấn đề thụ thai ngoài ý muốn, chết êm dịu và trợ giúp tự tử để giải quyết gánh nặng bệnh tật và tật nguyền, phá hủy các phôi thai của con người nhân danh sự nghiên cứu khoa học, dùng án tử hình để chống lại tội ác, và thiếu khôn ngoan khi dùng chiến tranh để giải quyết những xung khắc quốc tế.
  • Định nghĩa cơ chế căn bản của hôn nhân là sự phối hợp giữa một người nam và một người nữ, và trợ giúp hơn nữa cho đời sống luân lý, xã hội và kinh tế của gia đình, để quốc gia có thể giúp phụ huynh nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái biết kính trọng sự sống, có những giá trị luân lý vững chắc, cùng một tinh thần đạo đức trong việc quản lý và tinh thần trách nhiệm.
  • Cải tổ toàn diện về di dân trong đó ranh giới được bảo đảm an toàn, đối xử công bằng với những công nhân di dân, đưa ra một đường lối xứng đáng để họ trở thành công dân, tôn trọng luật lệ, và giải quyết những căn nguyên thúc đẩy người ta từ bỏ quê hương họ.
  • Giúp đỡ các gia đình và trẻ em khắc phục nạn nghèo đói: bằng cách bảo đảm sự chọn lựa giáo dục, cũng như có việc làm tốt phù hợp với đồng lương công bằng, và trợ giúp đầy đủ cho những người cô thế trong quốc gia chúng ta, trong khi giúp đỡ khắc phục nạn đói và nạn cơ bần khắp nơi trên thế giới, nhất là những vùng cần sự viện trợ để phát triển, bớt  nợ, và thương giao quốc tế.
  • Cung cấp sự chăm sóc y tế cho một số đông những người chưa có, trong khi tôn trọng sự sống con người, phẩm giá con người, và tự do tôn giáo trong hệ thống y tế của chúng ta.
  • Tiếp tục chống lại những chính sách cho thấy thành kiến, thù nghịch đối với di dân, sự thành tín tôn giáo, và những hình thức kỳ thị khác.
  • Khuyến khích các gia đình, các tổ chức cộng đồng, các cơ sở kinh tế, và chính phủ cùng nhau làm việc để khắc phục nạn nghèo đói, theo đuổi công ích, và chăm sóc tạo vật, đồng thời hoàn toàn tôn trọng các tổ chức tôn giáo và quyền lợi của họ trong việc giải quyết các nhu cầu xã hội phù hợp với những gì họ tin tưởng về nền tảng luân lý.
  • Thiết lập và tuân theo các giới hạn luân lý trong việc sử dụng sức mạnh quân sự –  nghiên cứu xem nó có thể được sử dụng với mục đích gi, dưới thẩm quyền nào, và mức thiệt hại nhân mạng là gì – và hoạt động cho một “sự chuyển tiếp có trách nhiệm” để chấm dứt chiến tranh Iraq.
  • Cộng tác với các quốc gia khác trên thế giới để theo đuổi hòa bình, bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo, đẩy mạnh sự công bằng về kinh tế và chăm sóc tạo vật.

(trích trong trang web của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Muốn đọc đầy đủ xin vào Faithful Citizenship)