TV 23

Ðáp: Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì

Xướng:

- Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.

- Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.

- Lạy Chúa, dù qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

- Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc
ngay trước mặt quân thù.
Ðầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con tràn đầy chan chứa.

- Lòng nhân hậu và tình thương của Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.