Gioan 11:32-38, 40

Khi đến gần Ðức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói:

"Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết."

Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Ðức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến.

Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?"

Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem."

Ðức Giê-su liền khóc.

Người Do-thái mới nói: "Kìa xem! Ông ta thương La-da-rô biết mấy!"

Có vài người trong nhóm họ nói:

"Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?"

Ðức Giê-su lại thổn thức trong lòng.

Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại.

Ðức Giê-su bảo:

"Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin,
chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?"