CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN


Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh chị em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh chị em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh chị em.”
(Lc 6:27-28)