Cau Xin Duc Me

MỤC LỤC

PHẦN GIỚI THIỆU

I. TỰ DO & CHẤP NHẬN

1. TÌM KIẾM TỰ DO
2. CHẤP NHẬN CHÍNH MÌNH
3. CHẤP NHẬN ĐAU KHỔ
4. CHẤP NHẬN NGƯỜI KHÁC

II. GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

1. TỰ DO & GIÂY PHÚT HIỆN TẠI
2. “YÊU THƯƠNG” CHỈ CÓ THÌ HIỆN TẠI
3. CHÚNG TA CÓ THỂ ĐAU KHỔ CHỈ MỘT LÚC
4. “NGÀY NÀO CÓ SỰ KHỐN KHỔ CỦA NGÀY ĐÓ”
5. NGÀY MAI SẼ LO CHO NGÀY MAI
6. HÃY SỐNG, THAY VÌ ĐỢI ĐỂ SỐNG
7. SẴN SÀNG CHO KẺ KHÁC
8. THỜI GIAN TÂM LÝ VÀ THỜI GIAN NỘI TÂM

III. ĐỘNG LỰC TIN CẬY MẾN

1. CÁC NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN
2. BA SUỐI NGUỒN CỦA THÁNH THẦN
3. ƠN GỌI & QUÀ TẶNG ĐỨC TIN
4. NƯỚC MẮT CỦA THÁNH PHÊRÔ & QUÀ TẶNG CỦA NIỀM HY VỌNG
5. LỄ NGŨ TUẦN VÀ QUÀ TẶNG ĐỨC MẾN
6. LỬA SOI CHIẾU, THIÊU ĐỐT & BIẾN ĐỔI
7. ĐỘNG LỰC CỦA CÁC NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN
8. ĐỨC MẾN CẦN ĐỨC CẬY; ĐỨC CẬY, NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN
9. VAI TRÒ CHÍNH CỦA ĐỨC CẬY
10. ĐỘNG LỰC CỦA TỘI LỖI, ĐỘNG LỰC CỦA ÂN SỦNG
11. CẬY TRÔNG VÀ SỰ TRONG SẠCH CỦA TÂM HỒN

IV. TỪ LỀ LUẬT ĐẾN ÂN SỦNG:  ĐỨC MẾN LÀ QUÀ TẶNG NHƯNG KHÔNG

1. LỀ LUẬT & ÂN SỦNG
2. “Ở ĐÂU CÓ THÁNH THẦN DẪN DẮT, Ở ĐÓ CÓ TỰ DO”. KHÁC BIỆT GIỮA TỰ DO & PHÓNG TÚNG
3. CẠM BẪY CỦA LỀ LUẬT
4. HỌC ĐỂ YÊU THƯƠNG, CHO & NHẬN CÁCH NHƯNG KHÔNG

V. KHÓ NGHÈO THIÊNG LIÊNG & TỰ DO

1. NHU CẦU HIỆN HỮU
2. KIÊU CĂNG & SỰ NGHÈO KHÓ THIÊNG LIÊNG
3. THỬ THÁCH THIÊNG LIÊNG
4. CHỈ CẬY DỰA VÀO LÒNG XÓT THƯƠNG
5. NGƯỜI TỰ DO THẬT SỰ LÀ NGƯỜI KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT
6. PHÚC THAY NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHÓ

Trở Về Trang Chính