MỤC LỤC

HỎI ĐÁP KINH THÁNH là một lược dịch và tóm gọn từ cuốn “101 Questions and Answers on the Bible” của Cha Raymond E. Brown (1928 – 1998) . Sách này đã được Nihil ObstatImprimatur bởi Giáo Hội Hoa Kỳ. Nếu độc giả muốn biết rõ chi tiết về Hỏi Đáp Kinh Thánh, hãy tìm đọc nguyên bản Anh Ngữ.

Cha Brown là một học giả Kinh Thánh nổi tiếng thế giới và cha là giáo sư đầu tiên người Công Giáo dậy trong đại chủng viện Tin Lành (Union Theological Seminary) ở Nữu Ước trong 29 năm. Cha là học giả Công Giáo đầu tiên áp dụng các phương cách phê bình lịch sử đối với Kinh Thánh.

Cha Brown được bổ nhiệm vào Uỷ Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng năm 1972 và 1996. Cha là chủ tịch của Hội Kinh Thánh Công Giáo, tổ chức Society of Biblical Literature, và tổ chức Society of New Testament Studies. Cha Brown được trao 24 giải thưởng danh dự bởi các đại học ở Hoa Kỳ và Âu Châu, trong đó có nhiều tổ chức Tin Lành.

Cha Brown từ trần ở California năm 1998. Đức Hồng Y Mahony đã ca ngợi cha là “học giả kinh thánh Công Giáo nổi tiếng nhất và đặc biệt nhất xuất phát từ quê hương này,” và đức hồng y nói cái chết của cha là “một mất mát lớn cho Hội Thánh”.

MỤC LỤC

1- Các sách trong Kinh Thánh của Công Giáo và Tin Lành khác nhau thế nào?

2 – Còn những cuốn được gọi là nguỵ thư (apocrypha) thì thế nào?

3 – Có thể nào một ngày nào đó, các cuốn nguỵ thư Tân Ước sẽ được công nhận là có giá trị hay không?

4 – Các phúc âm nguỵ thư này có giá trị như thế nào?

5 – Tôi nghe rằng một số phúc âm nguỵ thư có ảnh hưởng lớn trong tư duy của người Công Giáo. Điều đó có đúng không?

6 – Với những người khởi sự đọc Kinh Thánh một cách nghiêm trọng, họ phải khởi sự từ đâu, từ sách Sáng Thế và đọc cho đến Khải Huyền hay sao? Hoặc họ phải chọn vài cuốn nào đó để khởi sự?

7 – Còn những ghi chú và dẫn giải để giúp độc giả thì sao?

8 – Đối với những ghi chú và dẫn giải, không phải rằng chúng ta chỉ có được ý niệm về Kinh Thánh thôi sao? Chúng ta có phải lệ thuộc vào các học giả để hiểu Kinh Thánh không?

9 – Nói về dẫn giải Kinh Thánh, dường như nó có tính cách riêng tư. Tôi nghĩ rằng người Công Giáo không lấy làm hãnh diện về sự lệ thuộc vào những dẫn giải riêng tư, nhưng họ hãnh diện vì Giáo Hội nói cho họ biết Kinh Thánh có ý nghĩa gì.

10 – Có khi nào cha tìm thấy sự xung đột giữa những gì Công Giáo giảng dậy dựa trên Kinh Thánh và sự dẫn giải của cha về đoạn Kinh Thánh chưa?

11 – Lý do nào cha cho là quan trọng nhất để đọc Kinh Thánh?

12 – Định nghĩa Kinh Thánh là lời của Chúa thì không thật rõ ràng. Tôi có sai lầm khi nghĩ rằng “lời Chúa” có nghĩa khác nhau với những người khác nhau không?

13 – Cha muốn nói gì khi nói rằng Kinh Thánh như một thư viện?

14 – Thay vì coi Kinh Thánh là một cuốn sách mà là một tổng hợp nhiều cuốn sách trong thư viện, điều đó đưa đến kết quả gì?

15 – Chúng ta không còn tin vào sự linh ứng của Kinh Thánh nữa hay sao?

16 – Khi dân chúng nghe nói rằng không phải mọi thứ nói với chúng ta trong Kinh Thánh thì đều đúng theo nghĩa đen, chắc chắn đó là một sự xúc phạm.

17 – Nhưng chúng ta không phải coi các câu truyện Kinh Thánh theo nghĩa đen đến mức độ nào? Tôi không có khó khăn khi hiểu rằng vũ trụ không được tạo dựng trong sáu ngày, và sự sống phát sinh từ sự tiến hoá, nhưng còn ADong và EVà thì sao? Tôi nghe cha sở nói rằng chúng ta phải tin rằng đó là những người có thật.

18 – Dù câu chuyện ADong và EVà được hiểu theo nghĩa đen hay biểu tượng, nó có thực sự gây thiệt hại trong ý nghĩa làm giảm giá phụ nữ không?

19 – Chúng ta đừng để bị sa lầy trong câu chuyện của ADong và EVà. Nếu coi đó như biểu tượng hay ngụ ngôn, chúng ta phải ngừng tại đâu? Có ông Abraham, hay Môsê, hay Đavít không? Đối với tôi, dường như khi xa rời tính cách lịch sử của Kinh Thánh, cha đã mở ra một hũ mắm.

20 – Còn những khám phá khảo cổ học thì sao? Chúng không xác nhận tính cách lịch sử của phần lớn trong Kinh Thánh hay sao?

21 – Tôi nhận thấy cha thường dùng chữ “biblical criticism” (phê bình kinh thánh). Cha muốn nói gì về chữ đó?

22 – Ngay cả với việc sử dụng các phương pháp “phê bình” bởi các học giả Kinh Thánh, đối với tôi, dường như vẫn có một số sách và các đoạn rất khó hiểu trong Kinh Thánh. Đâu là những cuốn mà cha cho là khó hiểu nhất?

23 – Qua câu trả lời về sự khó khăn đó, thông điệp của Khải Huyền là gì?

24 – Khi trả lời câu hỏi về Sách Khải Huyền, cha dùng đến chữ chủ nghĩa cơ bản. Đây là điều tôi thường gặp khi nói chuyện với những người khác về Kinh Thánh. Ngay cả tôi gặp những người thuộc học phái cơ bản (fundamentalist). Tôi hoàn toàn không rõ chữ này có nghĩa gì.

25 – Cha phản ứng thế nào với chủ nghĩa cơ bản Kinh Thánh?

26 – Cho đến bây giờ, cha đã trả lời nhiều câu hỏi về Kinh Thánh một cách tổng quát với nhiều dính đáng đến Cựu Ước. Tân Ước không khác gì hay sao? Nó được viết xuống, không phải hàng trăm năm sau khi biến cố xảy ra, nhưng hầu như cùng thời. Chắc chắn rằng chúng ta có thể tin vào tính cách lịch sử của nó.

27 – Làm thế nào người tin vào sự linh ứng lại có thể đặt vấn đề tính chất đích thật của các thư Thánh Phaolô? Tân Ước nói rằng T. Phaolô đã viết các thư này.

28 – Khi cha được hỏi về tính cách lịch sử của Tân Ước, phần lớn câu trả lời của cha về các thư của T. Phaolô và nguồn tác giả. Còn các Phúc Âm thì sao? Chân dung của Đức Giêsu được phác hoạ một cách đáng tin cậy thế nào?

29 – Cha có thể nói cụ thể hơn được không? Nếu cha nói rằng các Phúc Âm không phải là những tường thuật đúng như vậy về sứ vụ của Đức Giêsu và không phải là loại tiểu sử, thì các sách ấy là gì? Chúng tôi phải hiểu thế nào về các sách ấy?

30 – Phương cách tiếp cận hiện đại đối với Phúc Âm là kết quả của việc phát triển truyền thuyết, nó có ảnh hưởng thực tế gì để chúng ta dùng Phúc Âm cho lợi ích tinh thần?

31 – Cha nói rằng các thánh sử không phải là nhân chứng. Chúng con được dậy rằng T. Mátthêu và Gioan đã viết các Phúc Âm, và những người này chắc chắn là nhân chứng cho sứ vụ của Đức Giêsu.

32 – Có thể nào chúng ta biết chắc về những lời của Chúa Giêsu đã nói khi Người còn ở thế gian không?

33 – Những câu hỏi cho đến nay và câu trả lời của cha đối phó với những gì Đức Giêsu đã nói. Tôi nghĩ còn có sự khó khăn hơn về những gì Đức Giêsu đã làm. Những phép lạ của Đức Giêsu xác thực như thế nào?

34 – Cha nói rằng truyền thống tổng quát về phép lạ của Đức Giêsu là một sự hồi tưởng xác thực về lịch sử, nhưng có thể nào chúng ta biết từng trường hợp phép lạ mà Đức Giêsu đã làm không?

35 – Trong câu trả lời của cha về tính cách lịch sử của cuộc đời Đức Giêsu, tôi nhận thấy cha không nói gì về sự sinh hạ của Người. Cha và những người khác cho rằng câu chuyện sinh hạ không có tính cách lịch sử.

36 – Nhưng chúng ta có nhân chứng là Đức Maria và Thánh Giuse về những gì xảy ra khi sinh hạ?

37 – Theo cha, đâu là những khác biệt chủ yếu giữa hai câu chuyện sinh hạ trong Phúc Âm?

38 – Nếu hai tường thuật sinh hạ quá khác biệt, tại sao chúng ta không thể cho rằng một câu chuyện có tính cách lịch sử còn câu chuyện kia có tính cách biểu tượng? Tại sao có những hồ nghi về tính cách lịch sử của mỗi câu chuyện?

39 – Vậy, nếu các câu chuyện sinh hạ không có tính cách lịch sử, chúng có giá trị gì? Chúng có khá hơn các câu chuyện dân gian không?

40 – Trong câu trả lời cha có nhắc đến các thiên thần báo tin cho T. Giuse và Đức Maria. Chúng ta có phải nghiêm trọng để ý đến vấn đề đó không? Có thiên thần không?

41 – Trong sự đề cập đến phần đầu của phúc âm Mátthêu và Luca, cha nói về thời thơ ấu hay câu chuyện sinh hạ của Đức Giêsu. Và trong Luca có câu chuyện về Đức Giêsu khi lên 12 tuổi. Chúng ta biết gì về thời niên thiếu của Đức Giêsu?

42 – Trong những câu chuyện về sự sinh hạ và niên thiếu của Đức Giêsu, Đức Maria đóng một vai trò. Đức Maria thì quan trọng thế nào trong kinh thánh?

43 – Trong những phát triển sau này về Thánh Mẫu học mà cha mới nhắc đến là Vô Nhiễm Nguyên Tội và Hồn Xác Lên Trời. Cha có thể nối kết những điều đó với Tân Ước không?

44 – Những đặc ân của Đức Maria mà cha vừa nói thì không được rõ ràng nhắc đến trong Kinh Thánh. Còn đặc ân được rõ ràng nhắc đến trong Mátthêu và Luca, có thể nói, là sự sinh hạ đồng trinh thì sao?

45 – Tôi nhận thấy rằng khi diễn tả vai trò của Đức Maria trong Phúc Âm, cha nói đến mẹ và “anh em” của Đức Giêsu. Đó không phải là ngôn ngữ Tin Lành hay sao?

46 – Còn giáo huấn Công Giáo về Đức Maria vẫn giữ đồng trinh thì sao?

47 – Tôi không hiểu. Cha nói rằng trong học thuyết Công Giáo, Đức Maria vẫn là một trinh nữ, nhưng cha lại nói rằng Tân Ước nói đến “anh chị em” của Đức Giêsu. Tại sao Tân Ước lại gọi họ như vậy?

48 – Tôi muốn biết Đức Giêsu nghĩ gì về chính mình. Người có biết mình là Thiên Chúa không?

49 – Đức Giêsu có thiết lập Hội Thánh không?

50 – Còn các bí tích thì sao? Không phải là sự hiểu biết của chúng ta về bí tích ám chỉ rằng Đức Kitô trực tiếp thiết lập hay sao?

51 – Sự tương quan giữa Kitô Hữu tiên khởi và người Do Thái là gì?

52 – Điều gì đưa đến sự tách biệt giữa Kitô Hữu với Do Thái Giáo?

53 – Mười Hai Tông Đồ đã đóng vai trò lớn lao như thế nào trong Hội Thánh Tiên Khởi?

54 – Tôi thường nghĩ Mười Hai Tông Đồ điều khiển toàn thể hội thánh. Nếu không phải vậy, Hội Thánh Tiên Khởi được tổ chức thế nào? Ai điều khiển?

55 – Còn học thuyết về các giám mục là người kế vị các tông đồ thì sao?

56 – Tôi thấy cha không nhắc nhở gì đến chức linh mục. Tại sao vậy?

Copyright © 2014 by www.nguoitinhuu.org