Nguoi Tin Huu

 

Martin Luther King, Jr.

Tôi không lưu tâm đến những người không thích điều mà tôi nói về đạo đức. Tôi không để ý đến những người chỉ trích tôi trong mục xã luận. Tôi không quan tâm đến những gì người da trắng hay người da đen phê bình tôi. Tôi sẽ gắn bó với điều tốt đẹp nhất. Trong một số tình huống, người nhát gan hỏi: "Có an toàn không?". Người thủ đoạn hỏi: "Có sáng suốt không?". Người tự phụ hỏi: "Có được ái mộ hơn không?". Và đã đến lúc một môn đệ trung thành của Chúa Giêsu phải có quan điểm không phải vì an toàn, sáng suốt hay được ưu ái mà chỉ bởi vì điều đó đúng."

Mục Sư Martin Luther King, Jr.

ª Lời Nói Ðầu

ª Tinh Thần Kiên Vững Và Con Tim Dịu Hiền

ª Trở Thành Người Thân Cận Tốt Lành

ª Yêu Thương Bằng Hành Ðộng

ª Yêu Kẻ Thù

ª Nửa Ðêm Có Người Gõ Cửa

ª Kẻ Ngu Ngốc

ª Sự Dữ Phơi Thây Trên Bờ Biển

ª Ba Chiều Kích của Một Cuộc Ðời Toàn Vẹn

ª Những Ước Mơ Không Thành Hiện Thực

ª Con Người Là Gì?

ª Ðiều Mà Thiên Chúa Có Thể Làm Ðược

ª Phương Thuốc Chữa Trị Sợ Hãi

ª Trả Lời Một Câu Hỏi Gây Nhiều Bối Rối

Copyright © 2014 by Nguoi Tin Huu.
Send any comment or question to Nguoi Tin Huu.