Hoa Trái Thinh Lặng

NỘI DUNG

Lời Nói Đầu

PHẦN MỘT: NHỮNG KHÍA CẠNH CỦA ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG

Chỉ trong sa mạc, bạn mới gặp được Thiên Chúa
Tính khí và cảm xúc
Con người, một thực thể thống nhất
Niềm vui chiến thắng chính mình
Lười biếng và nhút nhát
Ích lợi của sự khốn cùng
Đức Kitô, nguồn hy vọng
Lòng biết ơn
Sự hư không
Đời sống thiêng liêng trước tiên là một đời sống
Nghèo khó, cánh cửa dẫn đến tự do
Ở lại trong Thiên Chúa
Nghèo khó đích thực
Đức Kitô, cuốn sách sự sống
Khiêm tốn, con đường giải thoát
Tiếng chuông, lời mời gọi của Thiên Chúa
Hoa trái thinh lặng
Đấng Lặng Thinh vẫn gọi tên con
Kính sợ Thiên Chúa là đầu mối khôn ngoan

PHẦN HAI: YÊU MẾN SỰ CÔ TỊCH

Yêu mến sự cô tịch
Gieo mình vào Đấng Lặng Thinh
Thinh lặng, yếu tính của thánh thiện
Tìm được ơn gọi, ý nghĩ và cuộc sống sẽ là một
Sự thinh lặng của Thiên Chúa
Thinh lặng và ngôn từ
Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự
Ngài ở đâu, họ ở đó
Mỗi khoảnh khắc vẫn là một khám phá mới mẻ
Ngợi khen và cảm tạ
Sống cô tịch, một ơn gọi đặc biệt
Đời sống cô tịch trước hết là một đời sống cầu nguyện
Sống cô tịch là sống trong Thiên Chúa
Bình an đích thực
Sống cho Thiên Chúa, sống với Thiên Chúa và sống trong Thiên Chúa 
Hữu thể đích thực của tôi ở trong Thiên Chúa
Hướng về ánh sáng
Cơm bánh của người sống đời cô tịch

Xem Tiếp