Cau Xin Duc Me

Lời ngỏ: Khi chuyển dịch tác phẩm “Châu Âu của thánh Biển Đức trong cuộc khủng hoảng văn hóa” này của tác giả Joseph Ratzinger, vị đương kim Giáo Hoàng Biển Đức XVI, tôi chỉ có mục đích học hỏi là chính. Tự mày mò học như thế, bản dịch chắc có nhiều thiếu sót. Rất mong bạn đọc chỉ dạy thêm. Ước gì các bạn tìm thấy được chút gì đó hương vị suy tư sâu lắng của tác giả.

Nguyễn Trí Dũng

MỤC LỤC

KHỦNG HOẢNG VĂN HÓA

I. PHẢN TỈNH VỀ CÁC NỀN VĂN HÓA ĐỐI KHÁNG HIỆN NAY

II. Ý NGHĨA VÀ NHỮNG GIỚI HẠN CỦA NỀN VĂN HÓA DUY LÝ HIỆN NAY

III. Ý NGHĨA THƯỜNG TRỰC CỦA ĐỨC TIN KITÔ GIÁO

QUYỀN SỐNG VÀ CHÂU ÂU

I. TẠI SAO KHÔNG CHỊU KHUẤT PHỤC

II. QUYỀN CỦA KẺ MẠNH, SỨC MẠNH CỦA QUYỀN

III. CÁI NHÌN THÌ QUAN TRỌNG

TIN CÓ Ý NGHĨA GÌ

I. ĐỨC TIN TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY,
THÁI ĐỘ CĂN BẢN CỦA CON NGƯỜI

II. THUYẾT BẤT KHẢ TRI CÓ THỂ LÀ MỘT GIẢI PHÁP?

III. HIỂU BIẾT TỰ NHIÊN VỀ THIÊN CHÚA

IV. ĐỨC TIN “SIÊU NHIÊN” VÀ NGUỒN GỐC CỦA ĐỨC TIN ẤY

V. TRIỂN KHAI CÁC TIỀN ĐỀ

LUẬT DÒNG THÁNH AUGUSTINE

Xem Tiếp