Bài Ca Bình Minh

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Sự Ra Đời Của Một Bài Ca

Bài Ca Dâng Lên Đấng Siêu Việt

Tình Bằng Hữu Vũ Trụ

Điều Kỳ Diệu

Chiều Kích Sâu Thẳm

Con Sói Được Thuần Hoá

Bên Dưới Dấu Hiệu Của Sự Tha Thứ

Mặt Trời và Cái Chết

Lời Kết: Thánh Bổn Mạng của Các Nhà Sinh Thái.


 

Nguyên tác: The Song of The Dawn
Tác giả: Eloi Leclerc
Người dịch: Lm. Minh Anh (Gp. Huế)

 

Nihil Obstat:
Mark P. Hegener, O.F.M.
Censor Deputatus

Imprimatur:
Msgr. Richard A. Rosemeyer, J.C.D.
Vicar General, Archdiocese of Chicago

coi tiếp