12 Khiếu Thuật Giúp Giảng Thuyết Hay

LỜI NGỎ

Dr. Wayne McDill – Dịch Giả L. M. Gioan Trần Khả

Làm thế nào để việc giảng thuyết có thể được dạy? Đó là câu hỏi đã thách thức và phấn khởi tôi trong nhiều năm. Lớp giảng thuyết đầu tiên của tôi gồm có sáu người ở nhà thờ Central Baptist Church thành phố Hillsboro, Texas năm 1971. Họ muốn học cách giảng thuyết, do đó tôi cố gắng dạy họ. Lúc đó tôi đang là ứng sinh tiến sỹ ở Trường Thần học Southern Baptist tại Fort Worth. Tôi không hề nghĩ tôi sẽ là giáo sự chuyên dạy giảng thuyết.

Có phần nào ngờ vực là giảng thuyết có thể dạy được, hoặc là nên dạy. Một số người thực sự cho rằng những vị giảng thuyết là người có tài được bẩm sinh và được Chúa ban ơn siêu nhiên riêng trong ơn gọi của họ. Theo quan điểm đó thì gần như là một sự phạm thượng khi cố gắng dạy một người nào đó làm điều mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho họ rồi.

Tôi tin là những ơn cho việc giảng thuyết là do Chúa ban, nhưng tôi cũng tin là những khiếu thuật phải được phát triển. Tất cả chúng ta là những quản gia của điều mà ThiênChúa đầu tư nơi chúng ta. Giống như mọi yếu tố trong đời sống Kitô hữu, Thiên Chúa chọn dùng chúng ta và đòi chúng ta có trách nhiệm trông coi vun xới. Chúng ta luôn học hỏi, thăng tiến và mài dũa các dụng cụ của mình sắc bén hơn cho ơn gọi này.

Do đó tôi đã quyết tâm cố gắng học cách để dạy giảng thuyết, và tôi vẫn còn tiếp tục học hỏi. Trong những năm gần đây tôi đã nhận thức một xác tín là tìm cách phát triển khiếu thuật rất có hứa hẹn trong việc huấn luyện cho khoa giảng thuyết. Nói một cách chung, tất cả các lớp giảng thuyết phải đối diện với việc phát triển các khiếu thuật. Nhưng tôi tìm những cách khá hơn để nhận diện và kiện cường cho những khiếu thuật riêng cần thiết cho việc dọn bài giảng cách hữu hiệu hơn.

Các tác gỉa và giáo sư dạy khoa giảng thuyết của nhiều thế hệ đã để lại nhiều dấu sáng tạo cho những ý tưởng này. Thỉnh thoảng có người cống hiến một khía cạnh mới. Một số sẽ được nhắc đến ở những chương này. Có lẽ không có gì là rất mới mẻ đối với vấn đề giảng thuyết ngày nay. Nhưng những tập hợp của các ý tưởng và những điểm nhấn mạnh mới hôm nay được trình bày bởi những giáo sư ngày nay. Đó là một ngày tốt đẹp và phong phú để học về giảng thuyết.

Nhiều người đã tham gia vào việc học hỏi này. Hàng trăm sinh viên đã làm việc thẩm định ở nhiều lớp, cho những đề nghị, đóng góp ý kiến để cải tiến. Những người giúp dạy kèm và các phụ giáo sư đã cùng với tôi phân tích công việc này, đóng góp những nhận định của họ. Không phải là nói phóng đại rằng mỗi khóa chúng tôi đều trở lại để bàn luận ở những phần chính. Từ những phương cách này đã phát triển từng giai đoạn một, và chúng vẫn còn đang phát triển.

Tôi cũng luôn biết ơn sự nhẫn nại đọc và đề nghị của nhà tôi và của Sharon, người cộng tác trong mục vụ. Con trai của tôi là Michael McDill, đã giúp đỡ nhiều trong việc học hỏi này và sẽ tiếp tục làm như vậy vì cả hai chúng tôi đều dạy từ những chương này. Tôi cũng cảm ơn người cố vấn cũng là đồng nghiệp và bạn hữu, Austin Tucker.

Lời cầu nguyện của tôi là việc học hỏi này sẽ giúp một số là những người được mời gọi làm sứ vụ lớn nhất này ở trần gian, công bố Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô đến với thế giới đói nghèo. Tôi ca ngợi Thiên Chúa vì đã được vinh dự làm một đóng góp nhỏ đối với trách nhiệm mục vụ của họ.