nth home

Nghi Thức Phụng Vụ này được dịch từ cuốn "Các Nghi Thức của Giáo Hội Công Giáo" đã được Công Ðồng Vatican II sửa đổi. Trong khi chờ đợi Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam công bố các bản dịch chính thức, hãy coi các tài liệu này của Người Tín Hữu như một sử dụng tạm thời mà thôi.

Với sự cho phép của Giáo Hội, một số nghi thức cầu nguyện có thể được hướng dẫn bởi giáo dân, dù là nam hay nữ, do đó chữ Hướng Dẫn Viên để chỉ người chủ động.

sách & truyện

Nghi Thức Cầu Nguyện Cho Người Hấp Hối

Nghi Thức Trao Của Ăn Ðàng Cho Người Hấp Hối

Nghi Thức Cầu Nguyện Ở Nhà Quàn hay Tư Gia (dành cho người lớn)

Nghi Thức Cầu Nguyện Trước Khi Di Chuyển Linh Cửu Vào Nhà Thờ Hoặc Ra Nghĩa Trang

Nghi Thức An Táng (Lời Nguyện Giáo Dân)

Nghi Thức Hạ Huyệt.

Nghi Thức Cầu Nguyện Cho Trẻ Em Vừa Qua Ðời

Nghi Thức Hoả Táng

© 2014 Deacon Nhat Tran. All Rights Reserved.