Home

sách & truyện

Đọc Kinh Giỗ (Song Ngữ Anh-Việt) - Sách Nhỏ

Lời Nguyện Trong Nghi Thức Sám Hối

Nghi Thức Rửa Tội Trẻ Em

Bài Điếu Văn Trong Tang Lễ - Pt Giuse Trần Văn Nhật

Nghi Thức Phụng Vụ: Cầu Nguyện Cho Người Hấp Hối hay Vừa Qua Ðời

Nghi Thức Chúc Lành Nhà Mới

Nghi Thức Chúc Lành Văn Phòng, Cửa Tiệm, Hãng Xưởng

Hãy Cảm Tạ và Ngợi Khen - Tài Liệu về Thánh Lễ của HĐGM Hoa Kỳ

Tìm Hiểu Lời Nguyện Giáo Dân - Peter Võ Tá Đề, SVD

Hát Lễ - Lễ Hát  (Lm Ðỗ Xuân Quế)

Ngày Hiền Mẫu, Hiền Phụ & Phụng Vụ Công Giáo - Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Âm Nhạc Trong Thánh Ca Việt Nam Hiện Nay - Hùng Lân

Các Bài Hát Trong Nhà Thờ  (Lm Ðỗ Xuân Quế)

Người Trẻ Hát Nhạc Thánh Ca Vào Ðời (Nguyễn Văn Thông)

Bản Văn Các Bài Ca Trong Thánh Lễ (Lm Kim Long)

Thông Cáo Số 1 Về Thánh Nhạc (HÐGMVN)

Thông Cáo Số 2 Về Thánh Nhạc (HÐGMVN)

Thông Cáo Số 3 Về Thánh Nhạc (HÐGMVN)

© 2014 Deacon Nhat Tran. All Rights Reserved.