Bài Giảng Chúa Nhật - Người Tín Hữu
Nếu muốn nhận bài giảng Chúa Nhật hàng tuần của Lm Hồ Bặc Xái, xin cho biết email ở cuối trang này.

TẾT CANH TÍ

LỄ GIAO THỪA

"Thời gian là một cái gì đó rất chậm đối với kẻ đang chờ, rất nhanh đối với người đang sợ, rất dài đối với kẻ đang buồn, rất ngắn đối với người đang vui. Nhưng đối với kẻ đang yêu thì thời gian hình như không hiện hữu."
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Hành động kêu gọi các môn đệ của Đức Giêsu là một biến cố phổ thông ở Trung Đông. Thông thường, một người có sự bất bình thì mời những người khác cùng giải quyết sự bất bình này. Chúng ta không biết sự bất bình của Đức Giêsu, nhưng chắc chắn các môn đệ thì có. Điều này giải thích phần nào lý do họ từ bỏ tất cả để đi theo Người.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Nhiều người ngày nay không làm chủ được bản thân của họ; cuộc sống của họ bì chao đảo vì họ đã quá nghiện ngập... họ đã mất định hướng của đời sống. Họ không còn biết mục đích chính cuộc sống của họ là gì, hay đã đặt sai cho mục đích của cuộc sống. Họ đã để tâm chú ý quá nhiều đến những thứ làm tổn thương cho chính họ hay cho gia đình.
Đọc Tiếp

Lm. J Trần Đình Khả

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Chính những người ít khả năng nhất, ít được chuẩn bị nhất lại là những người đầu tiên nhận được ánh sáng và đi theo Ðấng là “đường, sự thật và sự sống”.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

NHÌN NHẬN LỖI LẦM

Nhìn nhận tội lỗi của mình là một hành động can đảm. Thay đổi đời sống của mình theo gương Chúa Kitô là đưa chúng ta vào con đường cứu độ. Khi ấy, chúng ta sẽ có được một vinh dự là trở nên chứng nhân cho Chúa Kitô như ông Gioan Tẩy Giả.
Đọc Tiếp

Pt Giuse Trần Văn Nhật

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Người Địa Trung Hải coi việc điều tra của chúng ta và “quyền được biết của công chúng” thì thô lỗ và có tính cách xâm phạm. Vấn đề trong cả hai văn hóa là đức tin. Chính xác điều đó có nghĩa gì?
Đọc Tiếp

John J. Pilch

LÀM CHỨNG CHO CON THIÊN CHÚA

Chúng ta cũng được mời gọi để làm chứng cho Chúa như vậy, biết Chúa và biết những việc Chúa làm trong đời sống của chúng ta và công bố cho người khác cùng biết về Người để họ cũng có thể nhận biết Chúa và những việc Chúa làm trong cuộc đời của họ.
Đọc Tiếp

Lm. J. Trần Đình Khả

CHIÊN THIÊN CHÚA

Tước hiệu “Chiên Thiên Chúa” gợi lên ba hình ảnh sống động: hình ảnh thứ nhất về lòng trìu mến và tình yêu đối với con chiên, hình ảnh thứ hai về nỗi khổ đau và hy sinh mà con chiên gánh chịu, hình ảnh thứ ba là vinh quang và tán tụng dành cho con chiên.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Cần phân biệt rõ giữa tội và thân phận tội lỗi. Ðức Giêsu gánh lấy và tha thứ tội lỗi chúng ta, như con chiên đã mang tội lỗi dân Do Thái vào sa mạc. Nhưng thân phận tội lỗi của chúng ta vẫn còn. Và Ðức Giêsu muốn giúp chúng ta cải thiện thân phận ấy, dĩ nhiên là với sự hợp tác của chúng ta.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

LỄ ĐỨC GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

ĐỨC GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Với tín hữu Hoa Kỳ, thật sảng khoái dường nào khi biết rằng Đức Giêsu cũng phải khám phá ra căn tính của mình, phải phân định thánh ý của Thiên Chúa dành cho mình, và theo đuổi định mệnh của mình. Niềm tin của Đức Giêsu đã trợ giúp Người. Niềm tin của chúng ta đã giúp đỡ chúng ta như thế nào?
Đọc Tiếp

John J. Pilch

CHÚA CHỊU PHÉP RỬA

Ngày nay qua Bí Tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta cũng được thừa hưởng phần nào trong dòng dõi của Chúa Giêsu và được tái tạo theo mô hình của các đức tính nơi Chúa Giêsu và nơi các nhân vật này của Cựu Ước. Và vì vậy, chúng ta cũng có trách nhiệm gây ảnh hưởng trên đời sống của những người chung quanh chúng ta để đưa họ đến với Thiên Chúa.
Đọc Tiếp

Lm. J. Trần Đình Khả

BÍ TÍCH RỬA TỘI

Qua bí tích rửa tội, chúng ta được mời gọi hãy sử dụng các khả năng độc đáo Chúa ban để hoạt động với Đức Kitô trong việc cứu chuộc nhân loại. Và như vậy, bí tích rửa tội là bước đầu tiên trong hành trình lớn lên trong Đức Kitô và học cách sử dụng khả năng của mình để làm việc với Người trong sự cứu độ
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

LỄ ĐỨC GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Nếu chúng ta muốn trở thành con yêu dấu của Thiên Chúa thi chúng ta cũng hãy bắt chước Chúa Giêsu: luôn cầu nguyện, khi đã thấy được ý Chúa thì sẵn sàng bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa. .
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

LỄ HIỂN LINH

HIỂN LINH

Truyền thống và phụng vụ Kitô Giáo đã bao phủ việc thăm viếng của Magi, “sự hiển linh” của Đức Giêsu, với các biểu tượng hấp dẫn và những giải thích phong phú.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

VỊ TỔNG THỐNG NHẢY MÚA

Chúng ta phải chia Sẻ với họ “tin mừng” là Chúa Giêsu đã đến khánh thành vương quốc Thiên Chúa. Người đến để thiết lập nên một trật tự thế giới mới.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

DÂNG LỄ VẬT

Thánh Kinh là nguồn mặc khải công của Thiên Chúa cho Giáo Hội và cho nhân loại. Dù do hoàn cảnh nào chúng ta khởi sự hành trình đức tin của mình, Thánh Kinh là bước quan trọng cần thiết trong tiến trình để chúng ta hoàn tất cuộc hành trình này hầu có thể chính xác hiểu và nhận biết Thiên Chúa là ai. Đó cũng là lý do tại sao các nhà Chiêm Tinh không thể hoàn tất cuộc hành trình của họ cho đến khi họ tìm tham khảo về Thánh Kinh.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

LỄ HIỂN LINH

Cách sống của những người đã biết Chúa phải là một ngọn đèn sáng gương mẫu cho những người chung quanh. Chúa Giêsu nói: “Sự sáng của chúng con cũng hãy tỏa sáng trước mặt mọi người. Còn Thánh Phaolô thì nói: “Anh em hãy chiếu sáng như những tinh tú trên bầu trời”.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

>