BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT

Nhiều Tác Giả

Nếu muốn nhận bài giảng Chúa Nhật hàng tuần của Lm Hồ Bặc Xái, xin cho biết email ở cuối trang này.
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN
Lm. Mark Link, S.J.

HÃY ÐÁ ÐƯỜNG BANH TUYỆT VỜI NHẤT CỦA CẬU ÐI!

Chúng ta cũng thường có khuynh hướng lập luận... rằng Chúa đã không kêu gọi chúng ta vào bất cứ địa vị cao cả nào trong Hội Thánh. vì thế chúng ta có thể dồn tất cả tâm sức thu vén cho riêng mình và để mặc công việc mở rộng Nước Trời cho những vị có phẩm trật cao hơn. Nói cho gọn, chúng ta đã cư xử giống người làm công thứ ba trong dụ ngôn của Chúa Giêsu.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

USEFUL OR USELESS

The success of our Christian living is determined by how well we invest for God. What really matters is not how well or poorly we have developed our talents in the past. What really matter is how well we develop our talents today . . . and tomorrow.
Đọc Tiếp

Msgr. Edward Peter Browne

CON DẤU CỦA ƠN CHÚA

Chúa Giêsu Kitô in ấn dấu trên chúng ta và dấu đó có nghĩa là nó không đủ để chỉ nhận ơn thánh trong bí tích Thanh Tẩy và rồi ngồi yên tại chỗ để cho thế giới trôi qua; chúng ta phải xử dụng ơn thánh. Chúng ta phải ứng dụng ơn của Chúa để tăng triển trong ơn thánh, lớn lên trong tình yêu của Chúa, chu toàn trách nhiệm đặt trên chúng ta như là những tín hữu Công Giáo.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

Có nhiều người trong chúng ta cũng nuôi những ý nghĩ bi quan và tiêu cực như thế. Họ được Chúa ban cho một số khả năng. Nhưng họ không vừa lòng, họ nhìn sang những người khác và trách Chúa sao ban cho người khác nhiều khả năng hơn họ. Suy nghĩ đó dẫn họ tới tình cảm ganh ghét so bì. Tình cảm ganh ghét so bì ấy khiến họ không lo phát triển những khả năng.
Đọc Tiếp

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN
Lm. Mark Link, S.J.

VÀO GIỜ ẤY CHÚNG TA TRONG TÌNH TRẠNG NÀO?

Các chủ đề hôm nay nói về sự bất ngờ và sự sẵn sàng là những chủ đề thích hợp mà Hội Thánh trình bày cho chúng ta vào những ngày cuối năm phụng vụ. Ðây cũng là chính là hai chủ đề Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ vào lúc cuối đời Người. Các chủ đề hôm nay nói về sự bất ngờ và sự sẵn sàng để mời gọi chúng ta hãy tự vấn về lối sống của mình xem có giống như đám phù dâu khờ dại hay giống đám phù dâu khôn ngoan.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

FULL OR HALF-FULL?

It is interesting wonder why couldn't the wise women share their oil with the foolish ones? There is something in life that cannot be borrowed. The oil in this parable is faith. My faith is mine. Your faith is yours. You and I cannot live on someone else's faith. You cannot borrow my faith; and I cannot borrow yours. We can help one another in so many other ways, but at some point we are on our own.
Đọc Tiếp

Msgr. Edward Peter Browne

NHỮNG TIẾN SĨ QUAY XOAY

Tôi nghĩ một trong những cái buồn cười mà tôi nghe được về một người gọi là thần học gia, giải thích về những cô phù dâu trong dụ ngôn hôm nay. Ông nói rằng Chúa Giêsu đã sai; những cô trinh nữ khôn ngoan phải nên cho dầu giúp những trinh nữ khờ dại; bởi vì không phải là Chúa đã dạy phải giúp đỡ những người nghèo túng, những người có nhu cầu cần, cho đi cái mà bạn có để người ta cũng có cái mà dùng sao? Ông ta đã quay xoay lối giải thích cho rằng Chúa Giêsu đã phán dạy sai trong trường hợp này. Hiển nhiên không phải là vậy! Khi Chúa nói về vấn đề này, Người có ý nói đến nước trời.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

Ðối với những việc còn mơ hồ, nghĩa là không chắc sẽ đến hay không, thì không chuẩn bị là việc có thể thông cảm được. Nhưng đối với những việc mình biết chắc chắn sẽ đến, thì chuẩn bị sẵn sàng luôn là điều tốt hơn... Trong tương lai, có thể xa mà cũng có thể gần, bạn sẽ chết chăng? Chắc chắn rồi. Vậy sao bạn không lo trước?
Đọc Tiếp

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
Lm. Mark Link, S.J.

THIÊN CHÚA CỦA TÌNH YÊU

Đức Giêsu chủ trương tình yêu và sự tha thứ. Người nói rằng tâm điểm của tôn giáo thì không phải là một cuốn sách đầy luật mà chỉ có một ít người có thời giờ rảnh rỗi để học biết và tuân giữ. Đúng hơn, đó là một tâm hồn đầy tràn tình yêu và trắc ẩn, mà mọi người đều có khả năng.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

THE TRUTH IS PAINFUL

Jesus was not happy with the scribes and the Pharisees. He called them hypocrites because they said one thing and did the opposite. They preached but did not practice what they preached. They performed religious acts to be seen. They sought the honoring titles, “Rabbi” “Father” and “Master.” They called attention to themselves rather than seeking the glorification of the Almighty God. They were serving themselves and their own agenda rather than serving God and God’s agenda.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Vinh quang thật không khởi từ danh vị nhưng được xác định qua những nỗ lực và khiêm tốn phục vụ. Cái đáng tin, đáng phục không phải ở lời nói, quyền lực, mà là ở cuộc sống phản ảnh sự chân thực, ở khả năng cống hiến và mức độ dấn thân để sống yêu thương cách xứng đáng.
Đọc Tiếp

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
Rev. John Kha Tran

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

Tình yêu cũng đòi có đối tượng. Chúng ta yêu nhiều thứ và nhiều người trong cuộc sống. Tình yêu chúng ta dành cho họ ở nhiều cấp độ khác nhau. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta là những đối tượng tình yêu quan trọng nhất của chúng ta là Thiên Chúa và tha nhân. Thiên Chúa là đối tượng tình yêu thứ nhất của chúng ta. Tha nhân là đối tượng thứ hai. Yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân có nghĩa là chúng ta có thể làm Thiên Chúa hài lòng và mang niềm vui đến cho người khác.
Đọc Tiếp

Msgr. Edward Peter Browne

THIÊN CHÚA TRƯỚC NHẤT

Đôi khi trong xã hội của chúng ta, chúng ta đổi ngược thứ tự này. Yêu tha nhân dường như được ưu tiên trước và yêu Thiên Chúa được xếp hạng thứ. Có rất nhiều chương trình xã hội được cổ động trong các nhà thờ, các giáo đường, trong chính phủ và nhiều nơi khác, và họ nói là “hãy lo cho người láng giềng.” Đó là ý tưởng tốt, ý tưởng cao đẹp. ... Tuy nhiên, khi làm những công việc tốt lành này, nhiều người lại thay thế những việc đó cho tình yêu đối với Thiên Chúa. Họ nghĩ là tất cả những gì cần phải làm là giúp đỡ người khác và như thế là đủ để chu toàn bổn phận tinh thần và tôn giáo.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

NHỮNG ANH HÙNG CỨU ĐỘ

chúng ta cần biết rằng mình đáng yêu vì nếu chúng ta không thấy mình đáng yêu, chúng ta không thể yêu mến kẻ khác được. Tại sao chúng ta không thể yêu nếu không thấy mình đáng yêu? Lý do đơn giản: Tình yêu là một món quà tự hiến. Và nếu chúng ta không thấy mình là đáng yêu và vì thế đáng giá, thì chúng ta sẽ không trao tặng chính mình cho kẻ khác đựơc.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

TO BE A CATHOLIC MEANS TO LOVE

Love also requires having an object. And Jesus is telling us that the objects of our love are God and neighbor. God is the first object of our love. And neighbor is the second object. To love God and others means that we can please God and make others happy.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Tình yêu mà những giới răn ấy nói tới, đối với Thiên Chúa cũng như đối với tha nhân, không phải là một thứ tình cảm trôi nổi tuỳ theo tính khí của ta. Tình yêu là một sự cam kết lớn lao, một sự dâng hiến chính mình, hiến mạng sống mình. Tình yêu không dừng lại ở nửa đường, mà đi cho tới cùng giống như đám lửa cháy.
Đọc Tiếp

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN
Lm. Mark Link, S.J.

MỘT LÁ PHIẾU

Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ rằng chúng ta có hai tư cách công dân. Chúng ta là công dân của hai thế giới: công dân ở mặt đất và công dân của nước trời. Và vì tính cách công dân song đôi ấy, chúng ta có trách nhiệm đối với cả hai thế giới: đối với Thiên Chúa và đối với nhà cầm quyền. Hai trách nhiệm này như hai mặt của một đồng tiền. Thiếu chu toàn bổn phận của một công dân, có thể nói, đưa đến việc sao nhãng bổn phận của một Kitô Hữu..
Đọc Tiếp

Msgr. Edward Peter Browne

CHÚNG TA LÀ NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO

Chúng ta là các nhà truyền giáo trong đời sống hàng ngày. Chúng ta là các nhà truyền giáo do việc chu toàn tuân giữ giáo huấn của Chúa Kitô và của Giáo Hội Người, và sống thực hành những nguyên tắc này mỗi ngày; mang chúng theo mình khi chúng ta đi bầu cử, mang chúng theo khi chúng ta đi chợ, mang chúng theo khi chúng ta đi làm hay khi đến trường hoặc bất cứ nơi nào chúng ta đến. Chúng ta là Giáo Hội. Khi Giáo Hội lan rộng. Nước Thiên Chúa sẽ lan rộng chỉ khi nào các nhà truyền giáo như chúng ta chu toàn trách nhiệm của mình.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

BOTH CAESAR AND GOD

Since you and I are made in the image of God. God’s image is engraved in our human faces. Therefore, it is right, appropriate and just that we give our life back to God. God’s image can also be seen in nature in terms of order and beauty. God is in charge of our lives and everything else. We thus owe God our lives, and at least a portion of this world’s goods. According to Jesus, we have a dual responsibility to God and to our country. In most cases, the country comes out better than God does. If we give as much to God as we pay taxes to our government, Jesus’ kingdom would be a lot better now.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Không phải vì là thần dân của Vua Giêsu và là công dân của Nước Trời mà người tín hữu không còn bổn phận gì đối với đất nước và chính quyền trần gian, bởi vì Nước Trời mà Vua Giêsu thành lập "không thuộc thế gian này" cho nên cũng không chống lại nước và chính quyền trần gian. Chính Ðức Giêsu đã làm gương chu toàn bổn phận công dân: cha mẹ Ngài đã vâng lệnh hoàng đế để về quê quán khai tên (Lc 2,3-5); Ðức Giêsu bảo Phêrô đóng thuế cho ông và cho Ngài (Mt 17,24-27).
Đọc Tiếp

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN
Lm. Mark Link, S.J.

ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU

Lời hứa của chúng ta đi theo Đức Giêsu thì cũng tương tự như hoàn cảnh xưa ở Israel. Qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta chấp nhận lời mời của Đức Giêsu và đi theo Người, và trở nên các người khách đặc biệt của Người tại bàn tiệc Nước Trời. Tuy nhiên, chấp nhận lời mời chỉ là bước đầu trong tiến trình. Đó chỉ là khởi sự hành trình đức tin của chúng ta.
Đọc Tiếp

Msgr. Edward Peter Browne

ÁO CƯỚI

Mọi người được mời tham dự tiệc Thánh Thể nhưng phải có điều kiện. Có những điều kiện để chúng ta tham dự cách xứng đáng đối với bí tích Thánh Thể. Điều kiện đầu tiên là chúng ta phải ở trong tình trạng ơn thánh. Đó có nghĩa là không có tội trọng. Nếu chúng ta có bất cứ tội trọng nào, chúng ta cần phải đi xưng tội trước khi rước lễ. Điều kiện thứ hai là chúng ta phải ăn chay ít nhất một giờ không ăn uống gì trừ nước thường. Có những điều kiện đòi buộc và nếu ai định rước lễ mà không chu toàn các điều kiện đó, thì họ không lãnh nhận được ơn thánh sủng của Chúa, họ không tham dự vào tiệc Thánh Thể. Họ phạm sự thánh.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

THE WEDDING GARMENT

The Eucharist in the Catholic Church is the feast. God is inviting us to participate in this feast of the Kingdom. He gives us kind of a wedding garment. Some experts in scripture write that it is Baptism. The Sacrament of Baptism is our wedding garment. This Sacrament makes us member of Christ’s body and qualifies us to participate in the feast. But Saint Augustine argues that “It is true that no one comes to God except through baptism, but not every baptized person comes to Him. We cannot take Baptism as the wedding garment; for it is a robe worn not only by good people but also by wicked people..." Whatever can this wedding garment be, then?
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Chúa không hề trách vì chúng ta lo cho cuộc sống vật chất. Nhưng lo đến nỗi quên hẳn cuộc sống mai sau thì sẽ đáng trách. "Tiên vàn chúng con hãy tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, mọi sự khác Ngài sẽ lo cho chúng con". Vì chúng ta dễ quên hạnh phúc mai sau, nên nhiều lần và nhiều cách Thiên Chúa sai người này người nọ đến nhắc nhở chúng ta. Chúng ta có khó chịu với những người ấy, xua đuổi họ, nhục mạ họ và ngược đãi họ không?
Đọc Tiếp

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN
Lm. Mark Link, S.J.

PHƯƠNG DIỆN KHẮT KHE CỦA THIÊN CHÚA

Một số thần học gia lo rằng các Kitô Hữu ngày nay đang biến Thiên Chúa thành một vị chúa mà chúng ta muốn. Chúng ta chú trọng đến những đặc tính của Thiên Chúa mà chúng ta muốn trong khi lại coi thường những đặc tính mà chúng ta không thích. Thí dụ, chúng ta nhấn mạnh đến tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa và coi thường sự thật rằng Thiên Chúa còn là một thẩm phán chính trực mà một ngày nào đó chúng ta phải trả lời với Người về đời sống của chúng ta.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

LOYAL or DISLOYAL

We can be loyal or disloyal tenants. As loyal tenants, we are aware that we are not the owner of the vineyard. God is. We are expected to faithfully carry out our duty as tenants taking good care of God’s vineyard. We consider God’s interest is our own interest. God is looking for the crop of good, sweet and juicy grapes. Juicy grapes symbolize holy lives. As loyal tenants, we will work hard to give God what He expects.
Đọc Tiếp

Msgr. Edward Peter Browne

TÔN TRỌNG SỰ SỐNG

Chúng ta cũng đang sống ở thời điểm có rất ít sự kính trọng hay quí chuộng sự sống. Sự sống bị coi rẻ. Bạn nhìn thấy như thế hằng ngày. Hãy mở truyền hình lên, lắng nghe đài phát thanh, đọc báo chí, con người bị giết hại khắp nơi trong đất nước và trên thế giới. Một người trẻ giết một người trẻ chỉ để lấy một đôi giầy. Cha mẹ có thể giết con chỉ vì chúng gây nên phiền hà. Mưu sát và hành hung xẩy ra ở khắp nơi. Vì sự thiếu tôn trọng và quan tâm này mà Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã lấy tháng Mười làm tháng Tôn Trọng Sự Sống.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Vườn nho mà Ðức Giêsu tái lập là Nước Trời. Những thợ làm vườn nho ban đầu là dân Do Thái, cách riêng là các lãnh tụ tôn giáo Do Thái. Lẽ ra dân Do Thái phải biết ơn Chúa khi gọi họ vào Nước Trời, và đáp lại họ phải có một cuộc sống tốt, như một phần hoa lợi nộp cho Thiên Chúa là chủ vườn nho. Nhưng chẳng những họ không làm thế, mà còn giết các sự giả của Thiên Chúa, cuối cùng giết luôn Ðức Giêsu Con duy nhất của Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa quyết định trao Nước Trời cho một dân mới là Hội Thánh.
Đọc Tiếp

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN
Lm. Gioan Trần Khả

LỜI HỨA

Khi cuộc chiến kéo dài và người bạn đó bị tử trận. Giữ đúng lời hứa, Lewis đã chăm sóc cho gia đình vợ của người bạn. Tuy nhiên, cho dù anh cố gắng giúp đỡ cách nào đi nữa thì vợ của người bạn đã chết đó vẫn tỏ ra vô ơn, bất nhã, kiêu căng, và trịch thượng. Tuy thế, Lewis vẫn tha thứ. Ông không để cho hành động và cách cư xử của bà nên cớ cho ông giũ bỏ lời hứa của mình với người bạn.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

CẢM NGHIỆM TRONG CĂN PHÒNG KHÁCH SẠN

"Không hề có tình trạng đã thành một kitô hữu mà chỉ có tình trạng đang trở thành một kitô hữu". Như thế, sự hối cải là một tiến trình, là một cuộc du hành đang tiếp diễn và chỉ chấm dứt khi nào chúng ta chết.
Đọc Tiếp

Msgr. Edward Peter Browne

ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA CÔNG BẰNG

Người ta nói rằng Giáo Hội không công bằng vì không để cho họ sống buông thả giống như toàn thể xã hội đang sống. Họ muốn có quyền tham gia vào mọi hành động tính dục; họ muốn có quyền ly dị, bỏ chồng bỏ vợ, bởi vì đó là đường lối của thời đại. Người ta cho rằng Giáo Hội nên cho phép nhóm này nhóm kia làm như thế cho dù nó là tội lỗi và xấu xa.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHANGE OF HEART

It is clear that God does not expect perfection. God wants us to learn from our mistakes, put our failings behind us, and then choose to do the right thing. This story of compassion and forgiveness is good news for anyone who can remember moments of disobedience, times of ignoring the rules, or periods of poor choices, days and months of excuses not to participate in any church’s activities or ministry.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Giá trị thực của một đời người không nằm ở quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, mà hệ tại hiện tại người đó có quyết tâm sống công chính hay không. Giá trị thực của con người không do những lời tốt đẹp người đó nói ra, mà do hành động của người đó.
Đọc Tiếp

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN
Lm. Gioan Kha Tran

CÔNG BẰNG HAY BẤT CÔNG

Nhìn vào cách chúng ta sống và làm việc, chúng ta phải nhìn nhận là mình chỉ hiến cho Thiên Chúa một phần của ngày làm việc, và cách làm và cách sống của chúng ta cũng rất bất toàn, nhưng Chúa vẫn trả cho chúng ta đầy đủ công nghiệp của cả ngày.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

PHI CƠ & CÁI KẸP GIẤY

Chúng ta thường phân bì với phận may của kẻ khác bởi vì chúng ta ganh tị với họ. Nhưng điều gì khiến chúng ta ganh tị với họ? Lý do là vì chúng ta nghĩ rằng họ khá hơn chúng ta, họ có nhiều tiền hơn chúng ta, họ xinh đẹp dễ coi hơn chúng ta, họ tài năng hơn chúng ta.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

WORKING POSITION IN GOD'S VINEYARD

How the landowner pays the laborers, or WHAT he did with his own money was no business of anybody. If the landowner had wanted to give half of his wealth to one of the workers, he would not be unjust and we would admire him for his generosity. He has chosen to do this on his own accord - out of COMPASSION! He was neither obligated nor forced into it. Simply out of love, he saw the need of others. There is nothing we can do to make God love us more. There is nothing we can do to make God love us less.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Loài người chúng ta suy nghĩ giống như một người buôn bán: món hàng trị giá thế nào, vậy phải mua thế nào, bán thế nào? bao nhiêu thì đúng, bao nhiêu thì sai? Chúng ta áp dụng suy nghĩ ấy chẳng những trong đối xử với người khác, mà còn cho cả Thiên Chúa nữa: tôi đã làm gì và làm bao nhiêu, cho nên Thiên Chúa phải ban cho tôi ơn gì và ban bao nhiêu. Chúng ta cho rằng như thế là công bằng.
Đọc Tiếp

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN
Pt Giuse Trần Văn Nhật

THA THỨ PHỤC HỒI PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

Sự tức giận của nhà vua khiến chúng ta phải ngạc nhiên vì dường như thái độ của nhà vua đi ngược với sự tha thứ. Nhưng chính sự mâu thuẫn đó khiến chúng ta phải nghĩ đến lý do. Người nợ đầu tiên, khi là con nợ, ông muốn được nhà vua thương xót. Nhưng khi là chủ nợ, ông lại muốn sự công bằng mà thực sự, số tiền ông cho vay mượn là tiền của nhà vua, chứ không phải của ông. Tương tự, chúng ta nợ Thiên Chúa rất nhiều – từ mạng sống đến của cải và mọi ơn phúc. Lẽ ra chúng ta phải sử dụng đời sống và của cải để phục vụ Thiên Chúa và giúp đỡ tha nhân, nhưng chúng ta lại quan tâm đến chính mình nhiều hơn, và khi bị thiệt hại, chúng ta lại đòi hỏi sự công bằng. Đó là điều vô lý đối với Thiên Chúa.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

HAI NGƯỜI LÍNH

Khi truyền bảo chúng ta yêu kẻ thù, Chúa Giêsu cũng trao cho chúng ta ân sủng cần thiết kèm theo để tha thứ cho họ. Như thế, phương cách thứ nhất để xử lý vấn đề không thể thứ tha cho một ai đó là cầu xin Chúa Giêsu ơn tha thứ.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

FORGIVING IS GOD'S EXPECTATION

Followers of Jesus are not allowed to hold wrath and anger against others. Christians are not allowed to carry out revenge. The book of Sirach asserts that anyone nourishes anger against another cannot expect healing from the Lord. It is necessary to set aside our anger in order to receive God’s mercy and forgiveness.
Read More

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa hôm nay bảo chúng ta tha thứ. Nhưng Lời Chúa cũng bảo chúng ta làm một việc khác khó hơn, đó là biết xin lỗi. Muốn thế, chúng ta phải khiêm tốn hạ mình. Chúng ta nên biết rằng hạ mình xin lỗi không phải là nhục nhã, trái lại sẽ sinh nhiều kết quả rất tốt: đối với bản thân, nó làm tăng uy tín của mình, đối với cuộc sống chung, nó hàn gắn những vết thương do những va chạm gây ra và giúp cho cuộc sống chung được ấm êm hạnh phúc hơn.
Đọc Tiếp

Msgr. Edward Peter Browne

ÔNG CHỦ CUỘC ĐỜI

Trong thế giới ngày nay, người ta nói, “Tôi là chủ vận mạng của chính tôi. Tôi làm điều tôi thích. Tôi muốn cái này; cái này là của tôi, cái này là quyền của tôi, của tôi và chính tôi.” Tất cả là tự thỏa mãn. Cách duy nhất có thể cho phép người ta được quyền tự thỏa mãn là phải nghĩ rằng chết là hết, không còn gì nữa. Bằng không, họ sẽ lo sợ về lối sống của họ. Họ sẽ quan tâm cho rằng đời sống trên mặt đất không phải là tận cùng. Thiên Chúa là Chủ của sự chết và là Chủ của sự sống. Chúng ta cần ý thức rằng cách chúng ta sống, điều chúng ta xác định cho cuộc đời mình sẽ là cùng đích cho đời của chúng ta.
Đọc Tiếp