Nếu muốn nhận bài giảng Chúa Nhật hàng tuần của Lm Hồ Bặc Xái, xin cho biết email ở cuối trang này.

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Hãy khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

ĐÓ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN HAY

Người ta chăm chỉ làm việc để được phần thưởng đời này dù chỉ kéo dài có vài năm hơn là vì phần thưởng vĩnh viễn ở thiên đường.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

BE RESOURCEFUL

According to Jesus, the dishonest wealth is everything in this world. It is the dishonest wealth because it does not have lasting value. Everything in this world is only the means to serve our needs here on earth.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Tiền của ta trên trái đất chẳng có giá trị gì trên trời, nếu nó không đổi thành việc lành. Đó là ý nghĩa Lời Chúa nói với chàng thanh niên giầu có: cho đi gia sản của anh để mua Nước Trời.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

SỰ CÔNG BẰNG

Nếu chúng ta giống như người con ngoan, tuân thủ mọi lề luật của Chúa, nhưng thiếu đời sống bác ái và có cái nhìn khắt khe với người khác thì hãy mở lòng để thấy rằng tình yêu là bản chất của con người và đó cũng là điều Thiên Chúa dùng để đối xử với chúng ta.
Đọc Tiếp

Pt. Giuse Trần Văn Nhật

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Con người thật đáng quí trước mặt Thiên Chúa. Người tìm kiếm con người và không muốn một người nào bị hư mất.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

SỰ THA THỨ

Đây cũng là cách mà chúng ta phải đối xử với người tội lỗi sám hối. Chúng ta phải đối xử với họ như thể chưa bao giờ họ từ bỏ mái nhà. Chúng ta phải tha thứ cho họ và đưa họ trở về tâm hồn chúng ta theo cách mà Đức Giêsu đã tha thứ cho chúng ta và đưa chúng ta trở về với tâm hồn của Người.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

I LOVE YOU!

Every one of us is important to God and to Jesus. He is delighted to find us. Heaven is rejoicing when we are found! God is overjoying when He sees us returning home and be united with Him again. He wants us to believe HIM.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Người ta chỉ có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ khác khi ý thức thân phận mỏng dòn yếu đuối của mình. Có nhận ra mình hay lầm lỗi, con người mới dễ cảm thông tha thứ cho những lỗi lầm của anh em.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Mọi thành quả ở trần thế này, đều đòi hỏi nỗ lực, kiên trì cố gắng mới có thể đạt thành mỹ mãn... các tín hữu chúng ta nếu muốn trở thành những người môn đệ của Chúa Giê-su và hy vọng sau này được về trời hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa, đòi chúng ta phải hy sinh từ bỏ theo lời dạy của Chúa Giê-su.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

TÔI LÀ NGƯỜI THỨ BA

Trong cuộc đời, chúng ta phải đặt Thiên Chúa lên trên hết và hằng ngày phải sống điều quyết định đó.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

JESUS’ ADS

We cannot claim ourselves Christians only by reading the Bible or by baptism without practicing our faith. There would be no salvation without cross and no resurrection without dying to ourselves.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Ý của Chúa Giêsu là nếu ai muốn làm môn đệ Người thì phải đặt tình yêu Chúa lên trên mọi thứ tình yêu, hay nói cách khác tình yêu Chúa phải thấm nhuần và hướng dẫn mọi tình yêu: Tình yêu gia đình, bạn bè và ngay cả chính mình.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Người khiêm tốn sẽ luôn ý thức về thân phận yếu đuối thiếu sót của mình nên sẽ bình tĩnh khi nghe người khác phê bình, và sẵn sàng nhận lỗi để khắc phục những sai sót. Họ không tự tìm vinh danh cho mình, nhưng luôn cố gắng chu toàn bổn phận rồi phó thác thành bại cho Chúa quan phòng.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

CHARLIE BROWN CHÍNH CỐNG

Trở nên khiêm tốn có nghĩa gì? Có phải chúng ta phải tự hạ? Có phải ít nghĩ đến chính mình? Có phải khước từ giá trị thực sự của mình, hoặc coi thường giá trị ấy? Tất cả không phải vậy! Khiêm tốn là một điều sâu xa hơn và mỹ miều hơn những điều ấy. Khiêm tốn không phải ít nghĩ đến chính mình. Khiêm tốn có nghĩa trở nên giống như Chúa Giêsu, Người đã nói, “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường...”
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

OUR PAYCHECKS

We might be so absorbed in the cultures of this world that we do not see what Jesus sees and cannot understand what Jesus is telling us about. Jesus is not telling us that we should not work for our paychecks... We have a life to live. We need to have monies in order to fulfill our missions and responsibilities. But our mission is not simply in this world and only for this life.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Có thể chúng ta thực thi việc bác ái cho anh em chỉ vì vụ lợi, vì khoe khoang, vì muốn hơn người, vì trách nhiệm hay vì phần thưởng. Nhưng sự trao ban đích thực chính là trao ban vì yêu thương. Thánh Gioan viết: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một Người”. Chỉ những ai trao ban vô vị lợi, trao ban vì yêu thương, trao ban chính bản thân mới trờ nên giống Thiên Chúa.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Điều quan trọng Chúa đòi phải có là phẩm chất đức tin chứ không phải chỉ là danh hiệu bề ngoài. Phẩm chất của người Ki-tô hữu là sống theo Lời Chúa dạy và luôn chiến đấu loại bỏ các thói hư để ngang qua cửa hẹp mà vào Nước Trời.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

TẦU KÉO HAY THUYỀN BUỒM?

Kitô Hữu thuyền buồm, ngược lại, là những người theo Chúa Giêsu khi thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi ngược gió họ lại để xuôi theo chiều gió. Họ là những người tham dự Thánh Lễ khi gia đình và bạn hữu cùng đi. Nhưng để họ tự do thì thường họ quên lãng...
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

ADMISSION TO HEAVEN

Jesus is looking at our actions to identify us whether we are holy-doers or evil-doers. Jesus, the master, only recognize the holy-doers... Holy-doers will be welcome into heaven. And evil-doers will be cast out.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Gian nan cực khổ giúp ta nên người vì nó thanh luyện tâm hồn, rèn luyện đức tính, và sinh nhiều hoa trái tốt.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Đức Giê-su được Thiên Chúa sai đến trần gian với sứ vụ ban ơn cứu độ cho loài người... Để thi hành sứ vụ Thiên Sai ấy, Người luôn thao thức đi theo ơn soi dẫn của Thánh Thần và vâng phục thánh ý Chúa Cha. Người cũng muốn các môn đệ và các tín hữu hôm nay tích cực cộng tác vào sứ vụ cứu độ này.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

TÔI CÓ NÊN QUỲ GỐI?

Sự tận tụy với Đức Giêsu Kitô có nghĩa phải giữ vững lập trường ở những điều nào đó. Và, nhiều khi, lập trường đó đưa chúng ta vào vị thế đối nghịch với người khác. Nhưng chính sự đối nghịch này giúp chúng ta có thể trở nên một loại nhân chứng mà Chúa Giêsu nói trong Bài Giảng Trên Núi.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

LỬA CHỨNG NHÂN

Lửa mà Chúa Giêsu đem xuống thế gian là những chân lý chất chứa trong Phúc Âm để chỉ cho chúng ta con đường hạnh phúc. Và cũng như các định lý khoa học cần phải được kiểm chứng, chân lý tôn giáo cũng cần phải được áp dụng vào đời sống thì chúng ta mới thấy được giá trị của các chân lý ấy.
Đọc Tiếp

Pt Giuse Trần Văn Nhật

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Xã hội ngày nay có nhiều điều xấu, và những điều xấu ấy vẫn tồn tại lâu dài. Phải chăng vì Kitô hữu đã bỏ quên hay đã hèn nhát không thi hành sứ vụ ngôn sứ của mình?
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Tỉnh thức và sẵn sàng bằng cách tay luôn cầm cây đèn đức Tin, chứa đầy dầu ân sủng đức Cậy, để luôn cháy sáng đức Mến giữa đời thường.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

NGƯỜI Ở PHÒNG SỐ 40

Bài phúc âm hôm nay đặt ra cho chúng ta một câu hỏi: Chúng ta sẽ trở nên loại người nào? Chúng ta sẽ là người mà gia đình chúng ta hãnh diện không? Chúng ta sẽ là người mà chính chúng ta hãnh diện không?
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

DEEPEST SYMPATHY or CONGRATULATION

Imagine that the funeral rites are over now. You stand in imagination above the grave in which your body lies, watching your friends leave the cemetery. What are your feelings now? As you stand here now, look back on your life and your experiences . . . Was it all worthwhile?
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Người hành hương ý thức rằng cuộc đời có nhiều việc khó lường nhưng biết chấp nhận chúng. Người hành hương đặt mình trong bàn tay Thiên Chúa, phó thác đời mình cho Thiên Chúa chở che. Vì biết sống giây phút hiện tại nên người hành hương có thể sống tròn đầy cả cuộc đời mình.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Nếu dùng của cải để hưởng thụ một mình thì sẽ bị trắng tay khi giờ chết đến. Nhưng nếu dùng của cải để làm việc thiện, quảng đại chia sẻ cơm áo cho người nghèo đói, thì đó là cách để làm giàu trước mặt Thiên Chúa và sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh hằng đời sau.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

CUỘC GẶP GỠ

Chúa Giêsu nói rằng khi chúng ta chết điều đáng kể không phải là tài sản chúng ta kiếm được khi còn sống, nhưng là con người mà chúng ta trở thành trong hành trình cuộc đời. Chúa Giêsu nói rằng điều ưu tiên trong đời sống phải là trở nên một con người đích thực, chứ không phải là tìm kiếm tài sản.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

THINGS THAT MATTER TO GOD

The author of the book of Ecclesiastes saw and experienced all the best things life had to offer: pleasure, beauty, wealth, power and knowledge; however, he found nothing of lasting value or satisfaction.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Lòng tham giống như ngọn lửa: ta càng thoả mãn nó bằng cách chất thêm củi vào thì lửa càng bùng to lên và càng đòi nhiều củi thêm. Chứng bệnh trầm trọng nhất của con người trong nền kinh tế thị trường và văn minh hưởng thụ này là con người không biết khi nào mình đủ. Có của không phải là tội, nhưng tham của thì thành tội.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

Khi làm bất cứ việc gì, hay trước khi quyết định điều gì quan trọng, Đức Giê-su đều cầu nguyện để tìm biết ý Chúa Cha và mau mắn thi hành. Khi đựơc yêu cầu, Đức Giê-su đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

CẦU NGUYỆN: MỘT CHIA SẺ QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA

Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ trong một phương cách mà chúng ta có thể ảnh hưởng đến nó, không chỉ bởi việc sử dụng trí khôn con người nhưng còn bởi lời cầu nguyện của con người.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

THE KEY TO OPEN

Compassion is one of God’s characters; and being compassionate is one of those expectations of Godly people. God is a compassionate God. And God’s children should be compassionate too. Children of God are Godly.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

Phải kiên trì khi cầu xin là để tăng thêm ước muốn của chúng ta, và cũng là để tăng thêm giá trị ơn Người sẽ ban. Nếu chúng ta không nhận được điều mình xin, thì không phải là Chúa không sẵn sàng ban ơn, nhưng có thể điều cầu xin ấy không mang lại ích lợi cho linh hồn chúng ta, hoặc Người muốn dành cho chúng ta một ơn lớn lao hơn.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái