QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG

Msgr. Edward Peter Browne Lm Trần Khả chuyển dịch

Mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta làm nhiều quyết định. Một số quyết định nho nhỏ, một số quyết định lớn, và một số quyết định thật lớn. Thí dụ như mỗi buổi sáng khi thức dạy thì quyết định đánh răng. Đánh răng không phải là một việc lớn. Hoặc bạn thay áo hay giặt dũ. Quyết định khác có thể là hôm nay bạn quyết định mua chiếc xe mới. Đó là một quyết định quan trọng và khá lớn. Cũng có thể bạn nói là trong năm nay sẽ mua căn nhà mới. Quyết định đó là quyết định thật lớn. Một số quyết định nhỏ, một số quyết định lớn lao.

Quyết Định Lớn - Quyết Định Nhỏ

Các bạn ở đây tham dự Thánh Lễ là vì các bạn quyết định muốn là môn đệ của Đức Kitô; các bạn muốn được ơn cứu rỗi. Đó là quyết định lớn lao nhất mà các bạn có thể làm. Nhưng đôi khi các bạn bị phân tâm khỏi cái quyết định lớn lao về ơn cứu rỗi của mình, bởi nhiều những cái quyết định nho nhỏ khác.

Trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô giải thích: Anh em đã nghe về Đức Giêsu Kitô. Người đã làm nhiều phép lạ, Người đã làm nhiều việc như thế, nhưng bởi vì Người đã không làm điều mà anh em muốn Người làm, do đó anh em đã đóng đinh Người, anh em đã giết Người.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu Kitô xưng Người là Đấng Chăn Chiên Tốt Lành. Người kêu gọi mọi người nhưng nhiều người không đáp lại. Họ biết Người là ai; họ biết Người là Đấng Cứu Thế, nhưng họ không đáp lại.

Bài Tin Mừng hôm nay trích từ chương thứ 10 của Thánh Gioan. Nếu bạn đọc ở chương 6 nói về việc Đức Giêsu Kitô cho một đám đông hàng ngàn người ăn với chỉ vài chiếc bánh và mấy con cá. Họ đã đi theo Người bởi vì họ thấy có lợi cho họ. Và Đức Giêsu nói với họ, “Ta sẽ cho các ngươi chính Thịt và Máu của ta để làm của ăn thức uống và trừ khi các người tiếp nhận, các ngươi sẽ không thể có sự sống đời đời.” Nhiều người đã trả lời rằng, “Chúng tôi không thích nghe nói như thế” và họ đã bỏ đi. Họ đã quay trở đi. Họ đã từ chối Đức Giêsu Kitô bởi vì một vài cái quyết định nhỏ của họ.

Chúng ta nói là mình tận hiến cho Đức Kitô, chúng ta nói mình là môn đệ của Người. Tuy nhiên chúng ta làm những quyết định nghịch lại Người. Một số trong những quyết định đó thì nho nhỏ, một số có thể là khá lớn, nhưng chúng sẽ góp tích lên. Nếu người ta làm đủ  những quyết định xấu,nhỏ hay lớn, trong cuộc sống, họ sẽ gánh chịu sự mất mát phần linh hồn. Cho dù họ có nghĩ đến mục đích cho phần rỗi linh hồn của họ, những quyết định xấu họ làm có thể là cản ngăn làm cho họ không đạt tới được ơn cứu rỗi. Các bạn không thể có được cả hai lối sống. Tôi sẽ đan cử cho các bạn một danh sách liệt kê nhiều điều và các bạn xét trong trí xem các bạn thuộc vào loại nào, nhiều hay tất cả. Thử xét xem các quyết định của các bạn có ảnh hưởng đến ơn cứu rỗi của mình như thế nào.

Dấu Sai Lầm

Khoảng 30% số người có mặt trong thánh đường bây giờ đi lễ trễ, có thể trễ từ 5 đến 15 phút hoặc 20 phút. Họ đi lễ trễ như thế hàng tuần. Đó là một quyết định. Và nếu các bạn đi lễ sớm, các bạn có thể quan sát lúc rước lễ, vừa khi linh mục cho rước lễ thì 25% số người tham dự Thánh Lễ bỏ ra về, hai mươi lăm phần trăm đi ra. Họ không thích phép lành của Chúa Kitô và phép lành của linh mục, họ sẽ bỏ ra về. Họ đã làm một quyết định như thế. Nhà thờ không là quan trọng. “Tôi có việc khác phải làm.”

Chúng ta có thống kê cho biết là 57% người Công Giáo đồng ý cho phá thai. Đó là một hành phi chấp nhận được. Năm mươi bảy phần trăm. Họ nói là cá nhân họ chống việc phá thai, nhưng nếu ai đó muốn phá thai thì người đó có thể làm như họ muốn. Đó là thái độ phản ứng của người ta. Năm mươi bảy phần trăm tán thành cho việc phá thai và họ bầu cho các ứng cử viên ủng hộ việc luật pháp hóa phá thai. Họ đã tự đẩy mình ra xa hơn với ơn cứu rỗi. Nếu con số thống kê là đúng, và tôi nghi là đúng, họ nói là khoảng từ 60%  tới 80% các cặp vợ chồng dùng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Con số đó gồm cả các người Công Giáo. Đó là một quyết định đi ngược lại với lề luật của Thiên Chúa. Quyết định lớn vẫn nằm ở đó, “Tôi muốn lên Thiên Đàng.” Nhưng cái quyết định nhỏ này có thể cản ngăn quyết định lớn kia.

Mới đây tôi mở duyệt qua các đài truyền hình và xem thấy những vị giảng thuyết trên truyền hình than phiền là bẩy mươi phần trăm các tín hữu của họ không đóng góp tài chánh. Đóng góp ở đây có nghĩa là dâng cúng 10% lợi tức hay tài sản của họ cho Thiên Chúa. Bẩy mươi phần trăm số giáo dân không đóng góp và các vị giảng thuyết đó thấy khó chịu. Nhưng đó có nghĩa là 30% số giáo dân của họ có đóng góp. Các bạn có biết bao nhiêu người Công Giáo đóng góp vào việc nhà Chúa không? Ít hơn là 1%. Thiên Chúa nói rất rõ ràng, “Hãy dâng cho Thiên Chúa trước và mọi sự sẽ ban thêm cho các ngươi.” Các bạn thuộc về số 1% người đóng góp hay là thuộc về số 99%?

Nhiều người nói là họ không thực sự tin Bí Tích Thánh Thể là Mình và Máu của Chúa Kitô, nó chỉ là một dấu chỉ nào đó thôi. Thật lạ lùng. Có một mục trong một tờ báo Công Giáo nói là 40% người Công Giáo không tin là Bí Tích Thánh Thể thực sự là Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì họ tin như vậy cho nên họ phạm sự thánh khi họ rước lễ cách bất xứng. Đây là một thống kê khác. Khoảng ba mươi đến ba mươi lăm phần trăm số người rước lễ phạm sự thánh. Điều đó có nghĩa là một người có tội trọng, sống lâu  trong tình trạng tội trọng và tiếp tục rước lễ. Ba mươi đến ba mươi lăm phần trăm số người mắc tội phạm sự thánh. Không những họ không được ơn thánh mà họ còn mắc tội phạm sự thánh bằng việc tiến lên bàn thờ nhận lấy Mình và Máu Chúa Kitô.

Có một số khá đông người không tin là họ cần phải đi xưng tội. Tôi không biết là bao nhiêu người bởi vì tôi không thể kiểm kê được. Nhưng một số khá đông nói là họ không cần phải đi xưng tội nữa. Họ chỉ cần xưng với Thiên Chúa và làm như vậy là đủ rồi. Do đó nhiều người không đi xưng tội nữa. Thực sự là họ sai. Đức Giêsu Kitô đã thiết lập phép giải tội, vài người nói với vị linh mục đại diện Giáo Hội là, “Con tha tội cho ai thì người ấy được tha, con cầm buộc ai thì tội người ấy bị cầm buộc.” Các bạn không thể nói là, “Tôi không thích điều đó, và tôi quyết định sẽ không đi xưng tội.” Còn nhiều điều khác tôi có thể thu góp và kể ra nhưng như thế cũng đã đủ. Nếu các bạn thuộc về một trong hai hay ba loại người này, và quyết định làm ngược lại giáo huấn của Đức Kitô, thì các bạn sẽ không chu toàn cho phần rỗi linh hồn của mình bởi vì quyết định của các bạn làm ngược lại.

Dấu Chọn Đúng

Đức Kitô xưng nhận là Đấng Chăn Chiên Tốt Lành và Người mời gọi, “Hãy theo Ta. Hãy mang lấy ách của Ta và gánh của ta thì nhẹ nhàng.” Nhưng có nhiều người không theo, họ không thích theo, do đó họ tự quyết định không muốn đi theo Đức Kitô. Kết qủa là quyết định lớn lao muốn được ơn cứu rỗi, muốn kết hiệp với Thiên Chúa, bị họ loại bỏ từ từ do các  quyết định nho nhỏ khác trong đời sống của họ.

Hôm nay trong bài đọc thứ hai, thánh Gioan nói, Thiên Chúa đã yêu chúng ta đến chừng nào bởi Người đã cho chúng ta quyền được gọi là con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa gọi chúng ta là con cái của Người. Ở chương trước trong thư của thánh Gioan nói là bất cứ ai nói là họ yêu mến Thiên Chúa nhưng không tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa thì là người nói dối. Do đó nếu chúng ta muốn tỏ dấu yêu mến Thiên Chúa thì chúng ta tuân giữ lề luật của Chúa. Nếu chúng ta muốn là những môn đệ của Đức Giêsu Kitô, chúng ta nhận Người là Đấng Chăn Chiên Tốt Lành và bước theo Người bất cứ khi nào Người kêu gọi chúng ta. Nếu Người trao cho chúng ta những việc khó khăn, chúng ta vẫn cứ tuân theo. Nhưng thế giới trần tục luôn xen vào và nóí là chúng ta không làm như vậy nữa. Chúng ta đã thay đổi hết rồi, ngày nay không còn phải sống như thế nữa. Chúng ta làm một quyết định nhỏ ở chỗ này, một quyết định nhỏ khác ở chỗ kia, và tự đẩy mình xa khỏi cái quyết định lớn lao.

Các bạn có bổn phận làm quyết định ngay lúc này trong Thánh Lễ. Các bạn có là môn đệ của Đức Kitô theo đường lối Người kêu gọi, hay theo đường lối riêng của mình? Nếu các bạn là môn đệ của Đức Kitô thì hãy đi theo và nhắm thẳng đến giải thưởng. Hãy đi theo Đức Giêsu Kitô. Người là Đấng Chăn Chiên Tốt Lành, và khi Người kêu gọi thì các bạn đáp theo. Khi các bạn đáp theo như là con chiên trong đàn chiên của Đức Giêsu Kitô, các bạn có thể chắc chắn là quyết định lớn lao sẽ được thành sự. Các bạn sẽ được ơn cứu rỗi. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn.