YÊU THƯƠNG CHÚA & YÊU THƯƠNG THA NHÂN

Msgr. Edward Peter Browne L. M. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Tôi cảm thấy có lý để tin là nếu anh chị em hỏi bất cứ một người Công Giáo nào đã đến tuổi khôn, “Hai giới răn cao trọng nhất là gì?” thì họ sẽ nói, “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và hết linh hồn mình và yêu thương tha nhân như chính mình.”Hãy hỏi một người, “Ông/Bà có yêu mến Thiên Chúa không?” “Chắc chắn là có chứ. Tôi yêu mến Thiên Chúa. Tôi yêu mến Thiên Chúa, tôi tin Chúa và tôi yêu mến Chúa.”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa hỏi, “Làm thế nào các ngươi nói là yêu mến Thiên Chúa Đấng các ngươi không nhìn thấy, nhưng lại không yêu thương tha nhân, con người mà các ngươi nhìn thấy?” Mệnh lệnh của Thiên Chúa rất rõ ràng. Chúa Giêsu Kitô nói, “Nếu anh em yêu mến thầy, anh em sẽ tuân giữa lời thầy.” Anh chị em thấy trong Mười Giới Răn thì ba giới răn đầu tiên liên quan đến Thiên Chúa và bẩy giới răn sau liên quan giữa anh chị em với tha nhân. Thiên Chúa truyền cho chúng ta yêu thương tha nhân. Đó là cách chúng ta bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta không thể nói là chúng ta yêu mến Thiên Chúa nếu chúng ta không yêu thương tha nhân. Tôi nghĩ là ai cũng hiểu điều đó.

Yêu Thương Tha Nhân

Anh chị yêu thắc mắc, “Được, vậy thì tôi sẽ phải làm gì cho tha nhân?” Tha nhân có mặt ở khắp nơi trên thế giới, bởi thế mà anh chị em gởi qùa cứu trợ cho những người tị nạn ở Rwanda, anh chị em giúp những người ở Somalia, và sẽ lo cho những người khác ở đất nước này. Anh chị em sẽ rất quan tâm đến việc lo cho những người vô gia cư. Qua việc đóng thuế anh chị em giúp hỗ trợ và lo cho những người cần đến trợ cấp an sinh. Đó là yêu thương tha nhân. Anh chị em yêu thương người láng giềng sống ở phía cuối đường và giúp đỡ họ nếu họ gặp trở ngại khó khăn. Anh chị em nói, “Đó là người hàng xóm với tôi.” Anh chị em hiến máu cho hội Hồng Thập Tự bởi vì anh chị em giúp đỡ tha nhân, tỏ tình yêu thương của anh chị em với tha nhân.

Nhưng thỉnh thoảng khi về đến gần nhà, anh chị em lại thấy không có tình yêu thương cho người thân cận. Thí dụ, khi vừa vào đến nhà, các ông chồng, quí ông có yêu thương vợ mình như Chúa Kitô yêu Hội Thánh không? Qúi bà vợ, các bà có yêu thương chồng, sẵng sàng hy sinh cho chồng, ngay cả hiến mạng sống sống của mình cho ông ấy không? Cha mẹ, qúi vị có yêu thương con cái của mình không? Qúi vị có lo cho con cái, hay lại qúa bận rộn đi làm kiếm tiền để có hai nguồn lợi tức cho gia đình? Quí vị gởi con cái vô nhà trẻ và tự hỏi tại sao con cái lớn lên không hiểu biết các giới răn Chúa và không yêu kính cha mẹ như chúng có bổn phận yêu kính. Quí vị có tỏ dấu yêu thương con cái hay không khi qúi vị bỏ bê con cái mình để quan tâm đến những thứ thuộc về thế gian này? Còn về người anh hay người em mà qúi vị đã không thèm nói chuyện suốt mười lăm năm qua thì sao? Qúi vị có yêu thương họ không? Làm thế nào qúi vị có thể nói là mình yêu mến Thiên Chúa nếu qúi vị không yêu người thân cận của mình? Những người thân cận của anh chị em chính là cha mẹ, các anh chị em của quí vị, con cái của qúi vị, vợ hay chồng của qúi vị. Họ là những người thân cận giống như bất cứ người nào khác. Tuy vậy, nhiều lần những người này lại là những người ít được chúng ta yêu thương nhất. Đây là những người ít được yêu thương và ít được quan tâm đến. Hãy để ý nghe cách người ta đôi khi nói chuyện trong gia đình. Khi có khách đến thăm nhà thì họ rất lịch thiệp tử tế và họ ăn nói nhẹ nhàng với nhau, nhưng khi khách không có mặt ở đó thì có nhiều to tiếng, la lối quát tháo om xòm. Như thế thì làm thế nào anh chị em nói là anh chị em yêu thương tha nhân khi mà người thân cận sống ngay trong nhà với anh chị em và anh chị em lại không bày tỏ tình yêu thương mà Thiên Chúa muốn thấy  anh chị em thực hiện? Vậy mà anh chị em nói, “Có chứ, tôi có yêu mến Thiên Chúa.” Anh chị em không thể nói anh chị em yêu mến Thiên Chúa nếu  anh chị em không yêu thương tha nhân.

Nhận Diện Tha Nhân

Và có người láng giềng khác thì sao, người láng giềng đó là đứa trẻ chưa được sinh ra, đứa trẻ còn đang nằm trong bụng mẹ? Bạn nghĩ sao về người láng giềng đó? Qúi vị có yêu thương người láng giềng đó không? Chúng ta biết là ngay từ lúc thụ thai, đứa trẻ trong bụng mẹ là một con người. Chúng ta, những người Công Giáo, biết điều đó. Đó là một sự thật.

Ngày 8 tháng 12 chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Đầu Thai Vô Nhiễm Tội. Đó là một tín điều của Giáo Hội Công Giáo. Tín điều Đầu Thai Vô Nhiễm Tội tuyên nhận rằng ngay từ lúc đầu thai, khi Thiên Chúa đặt linh hồn vào trong thân xác của Đức Mẹ, Đức Maria đã không bị vương nhiễm tội tổ tông. Đức Mẹ được tràn đầy ơn thánh từ lúc đầu thai. Đó là giáo lý của Giáo Hội Công Giáo và nếu anh chị em không tin vào tín điều đó thì anh chị em là người phản đạo. Nếu anh chị em không tin rằng Đức Mẹ, một thụ tạo, đã được đầu thai vô nhiễm nguyên tội, nếu không tin như thế thì anh chị em là người phản đạo.

Khi thiên thần hiện ra với Đức Mẹ và nói với Đức Mẹ là người sẽ trở nên mẹ của Đức Giêsu Kitô, chỉ trong vài ngày, người đã đi thăm người chị họ là Elizabeth, người đã có thai được sáu tháng. Elizabéh nói, “Khi nghe tiếng nói của em, thì hài nhi trong lòng chị nhẩy mừng,” bởi vì con trẻ Gioan đã biết mình đang ở trước sự hiện diện của Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô. Do đó không có sự nghi ngờ về sự thật là ngay từ lúc vừa thụ thai, đứa trẻ trong bụng là một con người. Và anh chị em tỏ bao nhiêu tình thương cho người láng giềng ấy nếu anh chị em là người phò phá thai? Làm thế nào anh chị em có thể nói là anh chị em yêu thương người láng giềng nếu anh chị em lại muốn giết người láng giềng? Tất cả chúng ta có trách nhiệm bảo vệ và yêu thương người láng giềng vô tội của chúng ta. Người yếu đuối nhất trong các người láng giềng của chúng ta là các thai nhi, và anh chị em có bổn phận đòi buộc yêu thương các em nhỏ đó.

Bảo Vệ Tha Nhân

Chúng ta sẽ có cuộc bầu cử vào vào đầu tháng 11 này và anh chị em xưng mình là người Công Giáo, tuyên xưng là yêu mến Thiên Chúa, anh chị em phải bày tỏ tình thương của anh chị em đối với người láng giềng của mình. Do đó anh chị em phải giúp đỡ, cầu nguyện, và bảo vệ các thai nhi. Khi đến ngày bỏ phiếu, anh chị em không thể nói là anh chị em thích quan điểm về kinh tế của ứng cử viên này, anh chị em thích quan điểm của họ về vấn đề ngân qũi quốc gia, và những vấn đề khác, nhưng nếu ứng cử viên đó là người ủng hộ phá thai, anh chị em không thể bầu cho người đó. Nó là điều phản luân lý để anh chị em bầu cho một người phò phá thái, bởi vì một ứng cử viên cho văn phòng cơ quan chính quyền là người được thuê mướn để đại diện cho anh chị em. Anh chị em bầu cho họ để đại diện cho anh chị em trong chính quyền và nếu người đó ủng hộ phá thai và sẽ làm những gì họ có thể làm để hỗ trợ cho việc phá thai được dễ dàng, tiện lợi và tạo ngân khoải trả phí tổn cho việc phát tai, thì anh chị em tham dự vào việc giết người. Đây là vấn đề anh chị em phải cân nhắc cẩn thận. Anh chị em nói đó là bầu ở một lãnh vực. Nếu anh chị em sẽ bỏ phiếu giết tôi, thì tôi sẽ có một vấn đề bầu phiếu rất tầm trọng. Chúng ta có bổn phận yêu mến Thiên Chúa hết lòng và hết linh hồn mình. Chúng ta có bổn phận yêu thương tha nhân của chúng ta. Từ một đứa trẻ bị đe dọa nhất ngay từ trong bụng mẹ cho đến ngày một người đi vào cõi đời đời, chúng ta phải yêu thương họ. Chúng ta phải yêu thương người láng giềng ngay cả nếu cần chúng ta phải thay đổi chính phủ để cổ võ cho quan điểm này. Chúng ta phải nhận lấy trách nhiệm này cách nghiêm chỉnh. Nếu anh chị em có quyền bỏ phiếu, thì hãy làm mọi cách để đi bỏ phiếu. Và hãy bảo đảm là anh chị em sẽ không bầu cho người nào ủng hộ phá thai bởi vì nếu anh chị em làm như thế có nghĩa là anh chị em thuê mướn một kẻ giết người. Anh chị em tạo cơ hội cho việc giết người. Phá thai là giết người. Anh chị em không thể nói mình yêu mến Thiên Chúa nếu anh chị em không yêu thương tha nhân. Nếu anh chị em không yêu thương tha nhân từ lúc thụ thai cho đến lúc chết, thì ah chị em không yêu mến Thiên Chúa. Hãy yêu Thiên Chúa hết lòng và hết linh hồn, hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Người láng giềng của anh chị em là tất cả nhân loại.

Nếu anh chị em yêu tất cả nhân loại, thì anh chị em có thể thẳng thắn nói, “Đúng, tôi có yêu mến Thiên Chúa.”  

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.