TÔI ĐƯỢC LỢI LỘC GÌ?

Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Nhiều lần chúng ta khởi sự một việc nào đó hay nghĩ đến kế hoạch thực hiện một điều gì, phản ứng của chúng ta là “Tôi được lợi lộc gì ở đó?” Tôi sẽ kiếm được cái gì? Kết qủa sẽ đem lại lợi ích gì cho tôi?

Tại Sao?

Một học sinh nói, “Tại sao tôi phải làm bài, tại sao tôi không đội cái mũ ngược về đàng sau, xỏ cái vòng vào lỗ mũi và đi ra chơi ở ngoài phố?” “Tại sao tôi lại phải trả mười hay hai chục ngàn đô một năm để đi học ở đại học? Tôi được cái gì khi làm như thế?” “Tại sao tôi thức dạy sớm mỗi sáng để đi làm? Đó là một lựa chọn; đó là một nặng nhọc; đó là một khó khăn.” Các bạn có thể kê ra một danh sách dài để nói, “Tôi được lợi lộc gì ở đó?” Các bạn biết có những người sẽ không đáp lời hay làm bất cứ điều gì trừ khi họ nó có lợi cho họ. “Nếu chẳng được lợi lộc gì, tôi sẽ không làm.” “Tôi được lợi lộc gì ở đó?” là não trạng nhiều lần tấn công chúng ta, đổ xối trên chúng ta tính ích kỷ, tham lam. Nhưng nếu các bạn có thái độ, “Tại sao tôi nên làm bài thực tập?” các bạn sẽ biết câu trả lời.  “Tại sao tôi nên trả tiền học phí đại học?” Các bạn biết câu trả lời. “Tại sao tôi nên dạy sớm để đi làm?” Bởi vì các bạn cần đi làm để có tiền, để sống sung sướng, để tài trợ cho gia đình, hay bất cứ lý do gì. Luôn luôn có mục đích. Tôi làm việc này cho dù tôi không thích, bởi vì tôi sẽ đạt được điều đó. Cái đó thì khá hơn cái này, và tôi sẽ tiến hành để hoàn tất việc này bởi vì tôi biết nó sẽ đem lại điều tốt cho tôi.

Trong Mùa Chay chúng ta đặt câu hỏi, “Tại sao tôi nên chịu khổ? Tại sao tôi lại ăn chay? Tại sao tôi nên hy sinh nhiều thứ? Tại sao tôi nên cầu nguyện thêm? Nếu các bạn ngừng lại để suy nghĩ, các bạn sẽ biết tại sao. “Tại sao tôi lại đi lễ? Tại sao tôi phải thức sớm để đi dự lễ đúng giờ? Các bạn biết tại sao. Bởi vì Thiên Chúa đã hứa là Người sẽ ban cho các bạn và cho tôi sự sống sung mãn sau này nếu chúng ta làm những điều đó bây giờ.

Phần Thưởng Cho Người Trung Tín

Ở một lần khác, ngay cả các thánh Tông Đồ, Phêrô, Giacôbê và Gioan cũng đã hỏi Chúa Giêsu, “Chúng tôi sẽ được gì?” Các đấng nói cách căn bản những lời như vậy, “Chúng tôi đã bỏ gia đình, bạn hữu và mọi cái khác để đi theo Thầy. Chúng tôi sẽ được cái gì khi làm như thế?” Chúa Giêsu nói với họ rằng, “Các anh sẽ được nước trời và được xét xử mười hai chi họ Israen. Bỏ những thứ này ở đời nay và các anh sẽ được thưởng ở đời sau.”

Tất cả các bài đọc Thánh Kinh hôm nay được xây dựng trên nền tảng giống như vậy. Abraham được Thiên Chúa kêu gọi và ông đã được Thiên Chúa truyền cho việc chu toàn nghi lễ hiến tế, dâng hiến đứa con duy nhất làm lễ tế. Bởi vì Abraham có lòng tin nơi Thiên Chúa nên ông đã thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cản ngăn Abraham không để cho ông sát tế con và đã ban cho ông lời hứa. “Bởi vì ngươi trung tín, Ta sẽ ban đầy phúc lộc cho ngươi và dòng dõi của ngươi sẽ nên đông đúc như sao trên trời và như các dưới biển.” Và một người trong dòng dõi của Abraham sẽ là Đấng Cứu Thế, người đã được hứa từ Adong và Evà khi họ phạm tội  và rời khỏi vườn địa đàng. Lời hứa đó đã được Thiên Chúa ban cho Abraham bởi vì ông đã trung tín, sẵn lòng sát tế đứa con duy nhất để chứng tỏ lòng trung tín đối với Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng, Phêrô, Giacôbê và Gioan đã được đưa lên núi và ở đó Chúa Giêsu đã biến hình trước mặt các ông. Người đã muốn tỏ cho họ thấy, “Đây chính là cái mà các anh sẽ trở nên nếu các anh trung tín với ta. Đây là cách mà các anh em sẽ đạt tới cùng đích mà ta hoạch định cho anh em.”

Nhưng Người cũng nói, “Anh em hiểu rằng anh em cũng phải vác thánh gía của mình, anh em phải chịu đau khổ nhiều điều.” Họ đã không hiểu Người muốn nói gì về “việc sống lại,” về việc Người chịu chết trên thập gía và ba ngày sau sẽ sống lại. Họ không hiểu điều đó. Nhưng Chúa Giêsu Kitô muốn tỏ cho họ thấy “Đây là cái các anh sẽ được. Nếu các anh chịu khổ, nếu các anh đi theo ta, nếu các anh tuân giữ lời ta, tuân giữ các mệnh lệnh của ta, và đây là cái được dành cho các anh em. Các anh sẽ được biến đổi, được ban cho sự sống viên mãn, và các anh sẽ được hiệp nhất với ta đời đời trên trời. Chịu khổ những cái nhỏ ở đời này và phần thưởng lớn lao sẽ được trao cho anh em trên trời.

“Tôi được lợi lộc gì, tôi sẽ được lợi cái gì khi ăn chay?” Các bạn sẽ thấy đói. “Tôi sẽ được lợi lộc gì ở đời?” Chút đỉnh hay chẳng được gì. Nhưng ở đời sau các bạn sẽ được sống sung mãn bởi vì sống theo Chúa Kitô các bạn được ân sủng của Thiên Chúa.

Sống Đời Đời Với Thiên Chúa

Trong bí tích Thánh Tẩy, các bạn được liên kết với Thiên Chúa. Qua bí tích Thánh Tẩy, ơn thánh sủng được đưa vào trong linh hồn của các bạn và các bạn chia sẻ đời sống của Thiên Chúa. Khi các bạn tiếp tục đi tham dự Thánh Lễ, nhận lãnh các Bí Tích Hoà Giải và Thánh Thể, đọc kinh nguyện, các bạn tăng triển và canh tân sự sống của Chúa Kitô nơi mình, các bạn được lời hứa “nếu tôi sống theo đường lối này ở trần gian, tôi sẽ được bảo đảm có hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa trên trời.

Nếu các hy sinh chúng ta làm trong Mùa Chay, các đau khổ chúng ta gánh chịu, các thử thách và trắc trở của đời sống được đối diện với cách xứng hợp, thì chúng có thể dẫn đưa đến ơn cứu độ đời đời. Chúng có thể đưa chúng ta đến sự đổi mới, biến hình, thay đổi từ những con người bình thường của chúng ta bây giờ nên những người được vinh quang sáng láng mà chúng ta sẽ trở nên ở trên Thiên Đàng.

Đúng thế, đây chính là “cái lợi ở đó cho chúng ta,” sự sống đời đời, hiệp thông với Thiên Chúa, sống sung mãn hạnh phúc. Nó là điều dễ dàng để hy sinh một số cái ở đời này và được hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa trên trời hơn là nói “Tôi được lợi lộc gì? Nếu tôi không thấy được thỏa thích ngay, thì tôi không làm.”

Hãy nhớ, có một chủ đích ở đời. Chúng ta được kêu mời nên môn đệ của Chúa Kitô để được kết hiệp với Chúa Kiô. Hãy cẩn thận bước theo Chúa Kitô ở đời này và vững tin là sẽ được kết hiệp với ngài đời đời trên Thiên Đàng. Xin Chúa chúc lành cho các bạn.