GIAO ƯỚC VỚI THIÊN CHÚA

Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Tôi đề nghị các bạn dùng thời giờ trong tuần này và lấy sách Thánh Kinh ra đọc chín chương của cuốn sách đầu tiên trong Thánh Kinh. Cuốn đầu tiên của Thánh Kinh là sách Sáng Thế Ký. Trong chín chương đầu tiên kể về truyện sáng tạo, Thiên Chúa đã sáng tạo vạn vật trong vũ trụ, và Người đã tạo dựng các loài sinh vật cùng mọi loài bơi lội trong biển khơi. Rồi Thiên Chúa tạo dựng con người - ông A-dong và bà E-và.

Lịch Sử Giao Ước

Thiên Chúa, khi dựng nên A-dong và E-và, đã làm một giao ước với họ, một hiệp đồng, giao ước có nghĩa là một hiệp đồng, rằng nếu họ chu toàn mệnh lệnh ngài truyền cho họ, thì họ sẽ được hạnh phúc mãi mãi trong vườn địa đàng và hạnh phúc mãi mãi trên trời. Dĩ nhiên, như các bạn và tôi đều biết, A-dong và E-và đã bất tuân lệnh của Chúa. Họ đã làm đổ bể giao ước. Họ bất tuân phục mệnh lệnh của Thiên Chúa và họ bị phạt đuổi ra khỏi vườn địa đàng.

Sách Sáng Thế Ký nói cho biết việc con người tiếp tục trở nên suy đồi, hư hỏng và xấu xa đến nỗi Thiên Chúa đã quyết định phá hủy thế giới. Nhưng Người chọn ông Noe và gia đình của ông cho họ được cứu thoát không bị phá hủy. Họ là những người duy nhất được cứu sống. Họ là những người duy nhất được coi là còn công chính ở thế gian. Do đó Thiên Chúa bảo ông Noe và gia đình của ông cùng tất cả các loài vật vào ở trong tầu. Tôi không biết tại sao họ để muỗi và những con dán trong đó, nhưng họ đã làm như vậy. Trời mưa tầm tã suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, và tất cả mọi người trên mặt đất bị chết, tất cả mọi người, ngoại trừ ông Noe và gia đình của ông cùng những con vật đã được đưa lên tầu.

Sau đó, Thiên Chúa đã lập giao ước với ông Noe, một hiệp đồng, một giao kèo. Người đã cho xuất hiện một cầu vòng trên trời và nói, “Đó là dấu chỉ hiệp ước với ngươi, ta sẽ không bao giờ phá hủy thế giới với nước lụt như thế nữa. Ngươi sẽ được cứu thoát không bị tiêu hủy như thế nữa.”

Thế giới tiếp tục sinh tồn và lại bắt đầu suy thoái, rơi vào tình trạng vô luân. Do đó Thiên Chúa đã chọn Abraham và nói với ông, “Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi cái thế giới sa đọa xấu xa này, và ta sẽ làm một giao ước với ngươi, một hiệp ước, một giao kèo. Ngươi sẽ trở nên cha của một dân tộc được tuyển chọn, tổ phụ của dân Do Thái, và nếu ngươi trung tín với ta, ta sẽ gởi đến cho ngươi một Đấng Cứu Thế.” Thiên Chúa đã làm thêm một giao ước, một giao kèo nữa. Nhưng như các bạn biết, con cháu của Abraham lại bắt đầu bất tuân lệnh, bắt đầu chạy theo các thần dân ngoại, thờ các bụt thần khác.

Giao Ước Mới

Và Thiên Chúa đã sai Con của Người, Đức Giêsu Kitô, đến cứu chuộc chúng ta, đưa chúng ta qua nước rửa tội, và làm một giao ước khác, một hiệp ước, đó là nếu chúng ta trung tín với những giáo huấn của Chúa Kitô, vâng giữ các lệnh truyền của Thiên Chúa, chúng ta sẽ được chia sẻ đời sống của Thiên Chúa bây giờ và mãi mãi. Ơn của Thiên Chúa sẽ tuôn đổ trên chúng ta và chúng ta sẽ có sự sống của Thiên Chúa trong mình và sẽ tiếp tục có sự sống đó mãi mãi trên trời.

Nhưng chúng ta thấy nhiều người bất đồng, xé bỏ giao ước. Họ không chu toàn lời giao ước và lời hứa mà Thiên Chúa đã thiết lập. Bây giờ chúng ta được mời gọi để lập một giao ước khác, một hiệp ước với Thiên Chúa. Thiên Chúa nói, “Hãy tuân giữ các giáo huấn của ta, chuẩn bị bản thân, sửa đổi đời sống, và tin vào Tin Mừng.” Như chúng ta thừa biết, ở thế giới ngày nay, chẳng mấy ai thèm ghe. Người ta không cải sửa; người ta không chu toàn giao ước mà Chúa Giêsu Kitô thiết lập với họ.

Nó hoàn toàn tùy thuộc ở nơi chúng ta. Sẽ không có thêm giao ước mới nào khác. Nó đã được quyết định rồi. Chỉ có một giao ước, hiệp ước giữa Chúa Kitô và các bạn cũng như tôi, là chu toàn ý của Chúa Giêsu Kitô, chấp nhận giáo huấn của Giáo Hội, làm tất cả những gì cần cho việc cứu rỗi và chúng ta sẽ được cứu rỗi.

Nhưng thế giới không tin như thế. Người ta đi xa lạc và bất tuân, làm nên những luật lệ mới và cố ý tìm thay đổi lề luật. Người ta nói là không còn cái gọi là luân lý nữa, không có vấn đề tội lỗi nữa. Chúng ta có thể làm cái này, cái kia, chúng ta có thể làm bất cứ cái gì chúng ta muốn. Đôi khi chúng ta bị bao trùm bởi não trạng này của thế gian khiến chúng ta không nhận ra rằng thế gian đang cuốn chúng ta đi xa khỏi giao ước, hiệp ước mà Thiên Chúa đã thiết lập với chúng ta.

Canh Tân Sống Giao Ước

Trước khi Chúa Kitô bắt đầu đời sống công khai, Người đã đi vào sa mạc và ở đó suốt 40 ngày để cầu nguyện, và sau đó Người xuất hiện để rao giảng về ơn cứu độ. Và chúng ta, trong 40 ngày này của Mùa Chay là thời gian tốt để chúng ta nhớ đến giao ước, hiệp ước mà Thiên Chúa đã thiết lập với chúng ta, là nếu chúng ta chu toàn ý của Thiên Chúa chúng ta sẽ được ơn thánh, sự sống của Thiên Chúa ở trong chúng ta, bây giờ và mãi mãi.

Do đó chúng ta suy gẫm. Hãy đọc 9 chương đầu của sách Sáng Thế Ký. Đọc Phúc Âm thánh Marcô, là Phúc Âm ngắn nhất và nhìn ra giao ước mà Thiên Chúa đã thiết lập với chúng ta nhờ đó chúng ta có được sự sung mãn của đời sống. Và chúng ta hãy tu sửa đời sống, như ông Noe đã làm. Ông đã đêm cả gia đình các loài vật, bất kể loài nào, vào trong tầu với ông, và ông cùng gia đình và các loài vật đã được cứu sống.

Các bạn hãy đem theo với mình vào trong giao ước những cái tốt, qúi gía, lành mạnh cho cuộc sống, đem chúng đi theo với bạn, chú tâm và loại bỏ đi những cái xấu. Trong 40 ngày của Mùa Chay, hãy nhớ giao ước mà Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập với mỗi người chúng ta. “Nếu các ngươi muốn nên môn đệ của ta, ta sẽ là Chúa của các ngươi. Ta sẽ là Thầy của các ngươi và Ta sẽ là ơn cứu chuộc của các ngươi.” Đó là một ý tưởng thật cao đẹp trong 40 ngày này là gạt bỏ những cái xấu xa của thế gian đi, mang lấy thánh gía của Chúa Giêsu Kitô, đón nhận giao ước mà Chúa đã thiết lập với chúng ta nhờ đó chúng ta có thể chu toàn trong việc nên giống Thiên Chúa và chia sẻ trong vinh quang và sự sung mãn của ơn cứu độ đời đời. Xin Chúa chúc làn cho các bạn.