NHẬN LẤY SỰ VIÊN MÃN CỦA ĐỜI SỐNG

Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Luôn có người sẽ nói rằng, “Đồng ý, nhưng bạn đã làm gì cho tôi hôm nay?” Bất kể bạn làm gì cho họ thì đều bị coi là chưa đủ. Các cha mẹ thường đối diện với con cái của họ trong vấn đề này. Họ lo cho con cái, chăm sóc, cơm ăn áo mặc, nuôi nấng, lo cho sức khỏe của con cái và chúng sẽ vẫn nói, “Nhưng bố mẹ sẽ làm gì cho con hôm nay? Trong đó có gì cho tôi? Tại sao bố mẹ chẳng cho con cái gì? Bố mẹ chẳng cho phép con làm gì.” Chúng tiếp tục nói như thế. Luôn luôn là “Con được gì trong đó?” Các bạn cũng nghe người ta nói, “Ô! Bác John và cô Susie có qúa nhiều tiền của, tại sao họ không cho tôi? Trong đó có gì cho tôi?”

Trong cùng giòng mạch như thế, đôi khi những linh mục trẻ của chúng ta trở nên nản và buồn bực nói, “Qúi vị có biết không, tôi dâng lễ, tôi trao ban các bí tích, tôi đi thăm ở bệnh viện, tôi hướng dẫn người ta. Nhưng bất cứ tôi làm gì dường như cũng chưa đủ cho một số người.” Có người đến nói với tôi, “Tôi đến để tìm cha và không thấy cha ở nhà. Cha đi đâu có vấn đề gì vậy?” Thái độ đó xâm nhập vào não trạng của chúng ta bởi vì chúng ta luôn luôn tìm “Trong đó có gì cho tôi?”

Trong bài đọc thứ nhất của Thánh Lễ hôm nay dân Do Thái than trách với Chúa. Họ đã được giải thoát khỏi vòng nô lệ của Ai Cập. Họ được giải thoát do sự can thiệp của Thiên Chúa. Họ đã được chăm sóc. Họ được dẫn ra khỏi vòng nô lệ và khi họ đi đến sa mạc thì than trách, “Ôi, hôm nay Chúa làm gì cho chúng ta? Tại sao chúng ta không có gì để ăn? Tại sao chúng ta không có những thứ mà chúng ta thường có nếu như chúng ta vẫn còn là nô lệ ở Ai-cập?”

Sung Mãn

Và trong bài Tin Mừng hôm nay dân chúng, những người đã chứng kiến phép lạ bánh và cá hóa nhiều, cách nào đó đã nói, “Bây giờ Ngài sẽ làm gì thêm cho chúng tôi nữa? Ngài sẽ làm thêm những gì để tỏ cho chúng tôi thấy rằng Ngài là Đấng Cứu Thế? “Tôi có được phần gì trong đó?” Đôi khi chúng ta không nhận ra “Trong đó có gì cho tôi?” chính là cái mà Chúa Giêsu Kitô đã trao ban cho chúng ta. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta niềm hy vọng và mong đợi sự sung mãn của đời sống. Người đã đến trần gian để chúng ta được sống và sống sung mãn.

Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phao-lô nhắn nhủ rằng: Anh chị em phải mặc lấy con người mới được tạo dựng trong hình ảnh của Thiên Chúa mà sự công chính và sự thánh thiện được sinh ra bởi chân lý. Đó chính là “cái dành cho tôi.” Chúng ta được kêu gọi để tìm sự sống của Chúa Kitô và không phải chỉ là “trong đó có gì cho tôi?” Chúng ta được ban cho sự sống của Chúa Kitô đấng đã đến thế gian, trao ban chính bản thân Người trên thập gía, ban cho chúng ta sự sung mãn của đời sống trong các bí tích. Người đã cho chúng ta tất cả niềm hy vọng và sự mong chờ và điều duy nhất Người muốn nơi chúng ta là đón nhận lấy sự sống sung mãn ấy trong lòng và trong linh hồn chúng ta.

Bánh Làm Sung Mãn

Như Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng, “Chính ta là bánh hằng sống, Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi, chẳng phải khát bao giờ.” Bao lâu chúng ta đón nhận Chúa Giêsu Kitô và đặt niềm tin này trong lòng và trong linh hồn mình, thì chúng ta được đầy tràn ơn thánh của Chúa và có được niềm hy vọng mong chờ ơn cứu rỗi. Có người nói, “Ô, tôi không đi lễ bởi vì tôi chẳng thấy được lợi ích gì.” Họ không đóng góp phần nào trong Thánh Lễ thì làm thế nào họ có thể rút ra được lợi lộc từ đó? Họ không đặt niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, họ không đặt sự tin tưởng nơi giáo huấn của Người, họ không lắng nghe lời của Người. Chúa Giêsu Kitô trao ban chính Người cho chúng ta, không phải là vì Người có thể lấy được gì cho Người, nhưng là Người có thể ban cho chúng ta sự sung mãn của đời sống. Bây giờ tùy thuộc nơi chúng ta để chú tâm đến Chúa Giêsu Kitô, để nhận ra rằng Người là hy vọng của chúng ta; Người là ơn cứu rỗi của chúng ta. Người là con đường duy nhất để chúng ta có được sự sung mãn của Bánh Hằng Sống trong chúng ta. Chúng ta dành hết cho Người, chúng ta chấp nhận giáo huấn của Người, chúng ta chu toàn các mệnh lệnh của Người, và nhờ đó chúng ta sẽ chia sẻ sự viên mãn của đời sống trong Đức Giêsu Kitô. Xin Chúa chúc lành cho các bạn.