THÀNH NGƯỜI CHĂN CHIÊN TỐT

Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Bài đọc thứ nhất của Thánh Lễ hôm nay trích từ Sách Tiên Tri Giê-rê-mi-a và tôi muốn nói với anh chị em một chút về qúa trình của bài đọc này. Bài Tin Mừng của Thánh Lễ trích từ chương sáu của Phúc Âm thánh Mar-cô. Tôi sẽ nói một vài điều về sự việc xẩy ra trong bài Tin Mừng.

Phần trước của bài đọc hôm nay từ chương 23 của sách Tiên Tri Giê-rê-mi-a, kể trong suốt hai mươi ba chương về việc dân Is-ra-en đã được Thiên Chúa tuyển chọn như thế nào; họ đã được trao ban nhiều đặc ân, được che chở, được dẫn về đất hứa. Họ đã được tỏ cho thấy vinh quang và uy quyền của Thiên Chúa, nhưng họ lại bắt đầu lạc xa Chúa. Khi dân Is-ra-en tiến đi trong chiến thắng ở một số quốc gia, họ bắt đầu sống hòa nhập theo những sự xấu xa của các quốc gia đó và du nhập lối sống của người dân ngoại. Dần dần họ sống xa rời Thiên Chúa và dẫn dân chúng bỏ xa Thiên Chúa. Khởi đầu chương 23 của Giê-rê-mi-a, chúng ta đọc thấy: Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác, sấm ngôn của Đức Chúa . . . Các ngươi đã xua đuổi và chằng lưu tâm, nhưng ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi.

Cảnh Giác

Thường khi anh chị em nghe nói về người chăn chiên và đàn chiên và cách người chăn chiên dẫn dắt chiên vào những đồng cỏ xanh, anh chị em nghĩ đến các vị mục tử trong giáo hội, đức giáo hoàng, các giám mục, các linh mục, các nam nữ tu sỹ, tất cả những người có bổn phận đem Tin Mừng đến cho dân chúng, và nghĩ rằng, “Khốn cho các cha xứ, khốn cho các nữ tu, khốn cho các linh mục, khốn cho các giám mục, nếu các đấng dẫn đàn chiên đi lạc lối.” Thật đáng tiếc, ngày nay, có nhiều vị đã dẫn đưa đàn chiên đi lạc. Có nhiều nhà thần học dị biệt với những tư tưởng quái lạ, có cả một số vị giám mục cố tình bất tuân thủ trong việc giảng Tin Mừng của Chúa Kitô. Đôi khi chúng ta nghĩ đó là những người chúng ta phải quan tâm. Nhưng không những thế mà còn hơn nữa.

Trong sách Giê-re-mi-a nói là chính nhà vua, các tiên tri, những người lãnh đạo, và toàn thể dân chúng đã chịu trách nhiệm trong việc đi lạc xa Chúa. Họ đã dẫn dân Is-ra-en đi lạc và Thiên Chúa đã nói với họ: “Khốn cho các ngươi, các mục tử.” Do đó khi tiên tri Giê-rê-mi-a nói về các mục tử là ông nói không phải chỉ với các tư tế và các luật sỹ. Ông còn nói với nhà vua, các tiên tri, các vị chỉ huy, các quân sỹ và toàn thể dân chúng.

Tình trạng tương tự như thế ở đất nước chúng ngày nay. Gần đây đã có sự náo động ồn ào trên các báo chí và truyền hình nói về nhóm phò Quyền Kitô Khuynh Hữu. Người ta nói về một nhóm người Phò Quyền Kitô  Khuynh Hữu là gì. Và anh chị em có biết nhóm phò Quyền Kitô Khuynh Hữu là ai không? Là chính anh chị em và tôi đây. Chúng ta là những người phò Quyền Kitô Khuynh Hữu. Chúng ta là những người được coi là tin vào Thiên Chúa, chúng ta tin vào các giới răn, chúng ta tin vào các giáo huấn của Chúa Kitô, chúng ta tin vào các bí tích, và chúng ta bị lên án là những người phò Quyền Kitô Khuynh Hữu dẫn dân chúng đi sai đường.

Lạc Đường

Mấy thập niên về trước, tất cả các tiểu bang trong liên bang có luật chống phá thai. Bất cứ ai bị kết án tham dự hay trực tiếp làm việc phá thai thì bị coi là phạm pháp và bị phạt tiền và bị đi tù. Ngày nay, một số các vị lãnh đạo của quốc gia của chúng ta lại nói anh chị em không thể có bảo hiểm sức khỏe trừ khi anh chị em trả cả lệ phí cho việc phá thai, phá thai do đòi hỏi, bởi bất cứ ai muốn làm.

Mấy thập niên về trước, tất cả các tiểu bang trong liên bang có luật cấm đồng tính dâm, đó là một hành động tội lỗi, và nếu ai đó bị kết án tội đồng tính dâm, người đó sẽ bị bỏ tù. Ngày nay, các vị lãnh đạo, các mục tử, anh chị em không có thể nói như vậy trong đất nước chúng ta; nhiều người chăn chiên lại nói không những nó không còn phải là tội, mà nó cũng chẳng sai luật pháp nữa. Nó trở thành một “quyền lợi” chúng ta phải khuyến khích, anh chị em và tôi phải chấp nhận. Bây giờ nó không còn là một tội bất hợp pháp, nó trở nên một quyền lợi. Mấy thập niên về trước, các phim chiếu đều có xếp loại luân lý, và rất ít thấy những hình ảnh khiêu dâm. Ngày nay hình ảnh khiêu dâm là một lối sống, là một trong những thương mại lớn nhất quốc gia. Nhóm phò Quyền Kitô Tô Khuynh Hữu đâu có làm việc đó. Nhóm phò Quyền Kitô Khuynh Hữu đâu có lãnh đạo chương trình phá thai. Nhóm phò Quyền Kitô Khuynh Hữu đâu có lãnh đạo những người đồng phái tính đi hàng đầu trong xã hội.

Chúng ta đâu có làm điều đó. Người khác đã làm thế. Ai là những người lãnh đạo, là các vị chăn chiên, các mục tử của dân chúng trong đất nước này, những người đã cho phép chính họ bị lừa để nghĩ đây là lối sống phải theo? Bất cứ ai nổi loạn chống lại người ngoại “khuynh tả” đều bị coi là khuynh hữu qúa khích. Anh chị em có thể kiểm kê toàn danh sách các sự xấu xa trong xã hội ngày nay. Những người phò Quyền Kitô Khuynh Hữu đã không mang những thứ đó đến. Nhóm phò Quyền Kitô Khuynh Hữu không tạo ra những thứ đó. Những thứ đó đã được gây nên do những người muốn dẫn đưa dân chúng đi xa lạc vào chủ thuyết dân ngoại, khinh thường và vô luân.      

Hãy nhìn đến những cái đang xẩy ra nơi các trường học. Tôn giáo bị đẩy ra khỏi nhà trường, các gía trị đạo đức bị loại ra khỏi trường học, và được thay thế bởi việc giáo dục phái tính, bao cao xu, hình ảnh khiêu dâm, bất cứ cái gì có thể tưởng tượng được. Đây là những sự xấu xa được đưa vào xã hội, và Thiên Chúa nói với những người có trách nhiệm, tổng thống hay các nhà chính trị, các nghị sỹ, các bác sỹ, hay các vị lãnh đạo: Khốn cho các nguơi những người đã dẫn lạc đường và phân tán đàn chiên của ta.

Mấy thập niên về trước nếu một bác sỹ bị bắt khi làm việc phá thai thì bị mất bằng, không được phép tiếp tục hành nghề. Ngày nay có hàng trăm ngàn bác sỹ  làm giầu bởi việc phá thai. Những người phò Quyền Kitô Khuynh Hữu đâu có làm việc đó. Những người phò Quyền Kitô Khuynh Hữu đã không gây nên tất cả những cái xấu đang xẩy ra. Như vậy thì ai đã làm? Những người chăn chiên xấu, các chính trị gia xấu, các quan chức xấu đã làm.

Chúng ta hãy tự nhủ rằng mỗi người chúng ta cũng là người chăn dắt chiên trong một cách thức nào đó. Đúng, tất cả chúng ta là chiên trong cánh đồng của Chúa, nhưng chúng ta cũng là những người chăn dắt chiên. Nếu bạn là một bác sỹ, một luật gia, một chính trị gia, bất cứ ai giữ một trách nhiệm nào trong một lãnh vực nào đó, người giám thị hay bất cứ cái gì khác, quí vị có trách nhiệm và quí vị đòi phải hướng dẫn người khác. Các cha mẹ, quí vị là những người chăn dắt chiên. Quí vị phải dẫn dắt con cái của mình đến việc nhận biết Chúa Kitô. Qúi vị là những người có trách nhiệm và quí vị là những người chăn chiên, và nếu quí vị không chu toàn bổn phận thì Thiên Chúa sẽ nói, “Khốn cho các ngươi những người đã dẫn đường sai lạc và phân tán đàn chiên của ta xa khỏi đồng cỏ.”  Và Người nói tiếp, “Các ngươi đã không chăm lo cho chúng, nhưng Ta sẽ chăm lo và phạt các ngươi vì các hành vi xấu xa của các ngươi.” Thiên Chúa nói với chúng ta rằng mọi người sẽ phải trả lời cho trách nhiệm là chủ chăn, là người chăn chiên xứng hợp.

Đi Theo hay Bỏ Đi

Chúng ta đi tiếp sang phần Tin Mừng của thánh Mác-cô và thấy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Chăn Chiên Lành, đứng trước dân chúng và thấy cảnh cùng cực bơ vơ của họ. Người thấy họ đã bị dẫn dắt sai lạc, họ đói khát việc nhận biết Thiên Chúa và Người đã lo cho họ. Người dẫn dắt họ; Người chỉ bảo họ. Hãy đọc những chương tiếp trong Tin Mừng Mác-cô, các chương đó nói cho biết Chúa Giêsu chỉ bảo dân chúng như thế nào; Người bắt đầu giảng giải cho họ. Rồi Người cho họ ăn. Đó là lúc Người cho năm ngàn người ăn. Người lấy mấy chiếc bánh và vài con cá biến chúng nên nhiều và nuôi năm ngàn người.

Nhưng nếu đọc xa hơn nữa, sau khi họ đã được ăn no, người ta tiếp tục đi theo Chúa Giêsu Kitô bởi vì họ ngưỡng mộ Người. Người bảo họ, “Anh chị em ngưỡng mộ tôi bởi vì tôi đã cho anh chị em và nhiều người ăn, nhưng bây giờ tôi sẽ cho anh chị em chính thân thể và máu huyết của tôi làm của ăn và thức uống. Tôi sẽ là người chăn dắt anh chị em. Tôi sẽ dẫn đưa anh chị em đến ơn cứu rỗi. Tôi sẽ cho anh chị em thịt và máu của tôi làm của ăn và thức uống và trừ khi anh chị em dự phần vào tiệc mình và máu của Con Người, anh chị em không thể có sự sống muôn đời.” Và các con chiên bỏ đi. Họ nói, “Điều này nghe thật chói tai; chúng tôi không muốn nghe.” Họ bỏ Chúa Giêsu Kitô.

Các con chiên có bổn phận như người chăn chiên có bổn phận của mình, lắng nghe tiếng gọi của người chăn, vị chăn chiên chân thật, Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng, các giáo huấn của Chúa Kitô và Giáo Hội của Người. Chúng ta phải lắng nghe, chúng ta không thể chối bỏ lời kêu gọi. Một số người cho là ngày nay thuộc thời đại mới và “nếu tôi không thích điều này hay điều nọ, tôi không phải để ý đến. Tôi không phải tuân theo. Tôi có thể làm theo ý riêng của mình.” Họ không biết rằng họ có trách nhiệm lắng nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu Kitô qua Đức Thánh Cha. Họ hững hờ trong việc đi tham dự Thánh Lễ, không màng đến việc đi đúng giờ, coi thường việc chu toàn trách nhiệm đòi buộc. Họ coi thường việc nghe theo lời kêu gọi ăn năn thống hối và đi xưng tội. Chiên cũng có bổn phận của chiên. Chúng phải lắng nghe. G. K. Chesterron nói, “Để sự dữ tồn tại trong đất nước này chỉ cần là những người tốt không hành động gì cả.” Tôi cho là phần đông những người Công Giáo sống giống như những con chiên chẳng làm gì cả. Họ không phản ứng, họ không hành động, họ không nhận trách nhiệm trong bậc sống của họ, họ trở nên lạnh nhạt, chỉ trôi dạt theo dòng đời.

Chính phủ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Các kẻ chăn chiên xấu bụng sẽ dẫn đưa chúng ta đi xa hơn xuống vực thẳm. Họ đã lên án Kitô giáo rồi. Họ đang dẫn chúng ta đến chủ thuyết ngoại thần và nếu các con chiên ngoan không làm gì, thì chắc chắn sự dữ sẽ tiếp tục hoành hành. Do đó hãy nhớ là không phải chỉ ngồi đó phê bình người chăn chiên, mà điều quan trọng là hãy nên người chăn chiên. Mỗi người chúng ta được kêu gọi chăn dắt một vài người khác. Mỗi người chúng ta được kêu gọi làm chứng cho sự thật về Chúa Giêsu Kitô trong đời sống của riêng mình và trong cách chúng ta dẫn dắt những người thuộc quyền hạn của chúng ta trong mỗi lãnh vực riêng. Là trẻ nhỏ hay là bệnh nhân, là khách hàng hay là thành viên quốc hội, chúng ta có bổn phận là chiên ngoan, đi theo các giáo huấn của Chúa Kitô, chống lại chủ thuyết ngoại thần và sự dữ hiện diện ở thế gian, và làm như thế bằng cách sống đời sống theo đúng bổn phận của mình phải sống. Chúa Giêsu Kitô là Đấng Chăn Chiên Tốt Lành, Người cho chúng ta niềm hy vọng, tình yêu và mong đợi được đời sống viên mãn, nhưng chúng ta phải đón nhận lấy. Thật chẳng có ích gì khi Chúa Giêsu Kitô là Đấng Chăn Chiên Tốt Lành nhưng không ai nghe theo tiếng của Người. Chúng ta được mời gọi nên những người môn đệ của Chúa Kitô, dưới quyền lãnh đạo của Đức Thánh Cha, để là thành phần trong đoàn chiên của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta, như thành phần trong đồng cỏ, trong đoàn chiên, phải đáp lại bởi vì nếu chúng ta không đáp theo thì Thiên Chúa sẽ nói với chúng ta rằng: “Khốn cho các ngươi những người dẫn dắt sai lạc và phân tán đàn chiên trong đồng cỏ của ta. Ta sẽ trừng phạt hành động gian ác của các ngươi.” Hãy sẵn sàng đi theo Chúa Kitô. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn.