CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

NHỮNG TIẾN SĨ QUAY XOAY

Nhiều tuần lễ trước cuộc bầu cử, chúng ta có cái mà người ta gọi là những tiến sỹ quay xoay , các nhà bình luận và các phóng viên báo chí cùng nhiều người khác , và bất cứ khi nào một trong những ứng cử viên nói về một vấn đề gì, các tiến sỹ quay xoay này sẽ nói cho chúng ta về điều mà ứng cử viên đã nói. Họ giải thích là ông ta nói những câu đó nhưng ông ta không có ý như vậy. Họ đặt cái quay xoay ở đó. Một người nói là mặt trời soi sáng, và người kia lại nói không, trời đang mưa. Họ luôn luôn làm cái việc giải thích theo quan điểm riêng của họ.

Cũng giống như thế đối với các giáo huấn của Giáo Hội, người ta tự ý giải thích theo cái nhìn riêng. Tôi nghĩ một trong những cái buồn cười mà tôi nghe được về một người gọi là thần học gia, giải thích về những cô phù dâu trong dụ ngôn hôm nay. Ông nói rằng Chúa Giêsu đã sai; những cô trinh nữ khôn ngoan phải nên cho dầu giúp những trinh nữ khờ dại; bởi vì không phải là Chúa đã dạy phải giúp đỡ những người nghèo túng, những người có nhu cầu cần, cho đi cái mà bạn có để người ta cũng có cái mà dùng sao? Ông ta đã quay xoay lối giải thích cho rằng Chúa Giêsu đã phán dạy sai trong trường hợp này. Hiển nhiên không phải là vậy! Khi Chúa nói về vấn đề này, Người có ý nói đến nước trời.

Ngày nay người ta suy nghĩ theo nước trần thế. Họ cho rằng chúng ta phải quay xoay hoặc là sắp xếp lại giáo huấn và những thực hành của giáo hội để cho phù hợp với con người thời nay, những người có sáng kiến bất đồng quan điểm ở nhiều mặt. Sẽ có cái gọi là cuộc đại hội thảo luận trong một hai tuần nữa, tôi nghĩ có lẽ là ở Detroit. Một lũ những người bất đồng không thích điều mà giáo hội dạy; họ không thích những thực hành của giáo hội, họ không thích giáo huấn của giáo hội, và vì vậy, theo họ, giáo hội phải thay đổi. Họ đã đặt cái quay xoay trên nhiều điều và họ đã có sự giải thích sai lầm.

Rất hiển nhiên, Chúa Giêsu đã nói cách riêng trong bài Tin Mừng hôm nay. Người nói về những người sắp sẵn đối với ơn cứu độ và những người không sắp sẵn, và để có sự sắp sẵn với ơn cứu độ chúng ta phải chuẩn bị. Người đã nói về những cô phù dâu đi đón chàng rể, họ là những cô đã khôn ngoan chuẩn bị mang theo sẵn dầu đèn. Họ đã ra đi trong chuẩn bị. Những cô phù dâu khờ dại chỉ sống theo lúc hiện tại, họ đã không chuẩn bị cho tương lai. Họ đã không chuẩn bị cho lúc chàng rể đến ở phút cuối. Chúa Giêsu tự giới thiệu chính Người là chàng rể và căn dặn, “Hãy chuẩn bị sẵn sàng bởi vì các ngươi không biết khi nào ngày phán xét sẽ xẩy đến.” Chúng ta biết là ngày phán xét đang đến nhưng chúng ta không biết khi nào. Với một số người thì nó có thể là tuần tới, với những người khác thì có thể là vài trăm năm nữa, với những người khác thì có thể là ngày mai. Nhưng sẽ có ngày phán xét, ngày phán xét sau cùng cho mỗi người chúng ta. Chúa chúng ta nói là chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng và phải khôn ngoan. Chúng ta có ánh sáng ơn thánh sủng ban cho chúng ta qua bí tích rửa tội và các bí tích khác, và chúng ta cần phải giữ cho ánh sáng đó luôn sáng soi, chúng ta cần phải tiếp sức cho ánh sáng đó. Chúng ta cần phải chuẩn bị để ánh sáng ơn thánh sẽ sáng mãi mãi. Chúng ta không thể ngu dại suy nghĩ là chúng ta đã tốt rồi, mọi sự sẽ tốt đẹp và rồi chúng ta coi thường các bổn phận và những đòi buộc. Nó sẽ không xẩy ra như thế.

Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta đã được ban cho ánh sáng sự sống, bây giờ chúng ta phải bảo trì ánh sáng sự sống đó bằng những lời kinh nguyện chúng ta đọc, những bí tích chúng ta tiếp nhận, nhưng việc tốt lành chúng ta chu toàn, tất cả những điều Chúa Giêsu truyền dạy cho chúng ta làm ở đời này.  Chúng ta tuân giữ lệnh truyền của Người bây giờ để chuẩn bị cho tương lai. Chúng ta xây dựng cho mình một kho tích ơn thánh của Chúa, làm hài lòng Thiên Chúa trong tất cả những gì liên quan đến ơn cứu rỗi của chúng ta, bởi vì ơn cứu rỗi của chúng ta đang đến và chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng đón nhận. Chúng ta phải nói cho thế giới biết rằng chúng ta đã chuẩn bị đầu đủ nhiên liệu để giữ cho ánh sáng sự sống luôn tỏa sáng nơi chúng ta.

Những người khờ dại nghĩ rằng ngày hôm nay đủ rồi, “Tôi có thể lo cho những trách nhiệm ngày hôm nay, không nên lo lắng đến thời điểm khác.” Nó sẽ không thực hiện như thế. Chúng ta phải chuẩn bị luôn ở mọi thời điểm, nhắc nhở cho mình là Chúa Giêsu Kitô sẽ đến để phán xét . . . tuần sau, năm tới, hay bất cứ khi nào. Nếu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng , nếu chúng ta cầu nguyện hằng ngày, nếu chúng ta lãnh nhận các bí tích thường xuyên, và ý thức tuân giữ các giới răn, thăng tiến trong ân sủng của Chúa, như vậy là chúng ta đang sẵn sàng cho ngày phán xét, bất cứ khi nào ngày ấy đến. Nhưng nếu chúng ta chỉ sống cho ngày hôm nay, thì vào ngày Ông Chủ của chúng ta đến để phán xét và chúng ta nói, “Xin mở cửa cho chúng tôi vào.” Người sẽ trả lời, “Ta nói cho ngươi biết, Ta không biết ngươi.”

Hãy tỉnh thức bởi vì anh em không biết ngày nào hay giờ nào! Xin Chúa chúc lành cho các bạn.