CHÚNG TA LÀ NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO

Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Hàng bao ngàn năm đã có những khó khăn cần được giải quyết trong liên hệ giữa Giáo Hội và nhà nước, quyền cai quản dân sự và quyền cai quản của Thiên Chúa. Đã hàng bao ngàn năm người ta đã cố gắng hòa giải, một là cùng làm việc với nhau như một thể chế, hoặc là phân cách riêng biệt ra, nhưng chưa thấy có giải quyết nào thỏa đáng.

Chúng ta quay trở về thời Mai-sen khi ông và dân Do Thái đang bị lưu đầy ở Ai-cập. Thiên Chúa đã can thiệp để giải cứu họ ra khỏi cảnh nô lệ lầm than và đưa họ ra khỏi Ai-cập để vào đất hứa. Những năm khác, khi Đế Quốc Rô-ma đến thống trị toàn miền Me-di-te-rra-ne-an và những miền đất khác trong vùng đó, và đã chiếm Palestine hay Israel hoặc bất cứ lãnh thổ nào ở miền đó. Luôn luôn có sự xung khắc giữa người Do Thái và chính quyền của Đế Quốc Rô-ma. Đi lần theo các thế kỷ chúng ta sẽ thấy luôn có sự xung khắc xẩy ra. Hãy nhìn vào những nhà độc tài Cộng Sản Liên Bang Nga, những người đã thống trị đa số khối Đông Âu và Á Châu. Họ đã mang vào chủ thuyết vô thần đến độ đã chối bỏ không chấp nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, chứ không nói đến quyền cai quản của Ngài. Chủ thuyết Nazism, Đức Quốc Xã, cũng đã làm như thế. Và nếu các bạn đi đến miền Phi Châu thì sẽ thấy nhiều quốc gia đã được giải thoát hỏi thể chế chư hầu và bây giờ đang thành lập chính phủ tự trị. Trong nhiều quốc gia đó, họ theo thể chế Hồi Giáo và không cho phép một tôn giáo nào khác hoạt động. Ngày nay đang xẩy ra như thế, ngay trong những phần đất ở Phi Châu nơi các linh mục, nữ tu và các người Công Giáo đang bị mưu sát chỉ vì họ là những người Công Giáo chứ không phải là người Hồi Giáo. Và nếu bạn có thể hình dung ra xem như thế nào ở bên Trung Đông đối với những người Do Thái, người Palestine, người Lebanon và người Syria, nếu bạn có thể hình dung ra tất cả, chúng tôi sẽ để bạn làm tổng thống; bởi vì chưa có ai có thể giải quyết được vấn đề đó. Những khó khăn này đã tồn tại lưu truyền từ qúa khứ và sẽ tiếp tục ở tương lai.

Trách Nhiệm Bầu Phiếu

Trong thời gian nữa chúng ta sẽ quyết định ai là người lãnh đạo guồng máy chính phủ. Một quyết định phải làm để lựa chọn đó là xem xét tư cách luân lý của ứng cử viên như thế nào, nhân phẩm của họ ra sao, họ có thành thật không, liệu họ có giữ những điều họ hứa hẹn sẽ làm hay không? Thượng nghĩ sỹ này hay thượng nghị sỹ kia nói là họ sẽ làm điều này, họ có thi hành đúng theo lời họ hứa hẹn không? Họ có thành thật không? Họ có thẳng thắn không? Ứng cử viên này nói thế này, ứng cử viên kia nói thế kia và bạn phải quyết định lựa chọn. Họ có cưỡng ép quyền lợi của bạn không? Họ có lấn quyền của Thiên Chúa không?

Chúng ta thấy là chính quyền của đất nước này đang làm những quyết định gọi là những quyết định hợp pháp nhưng thực ra đó lại là những quyết định thuộc luân lý. Những quyết định đó thuộc lãnh vực của Thiên Chúa chứ không thuộc quyền chính phủ dân sự. Chính phủ dân sự luật pháp hóa việc phá thai, giới thiệu hướng dẫn các phương tiện ngừa thai trong các trường tiểu học và trung học, làm ngơ cho phép những hoạt động và các chương trình vô luân lý.

Tuy chúng ta coi như có sự phân cách giữa Giáo Hội (tôn giáo) và nhà nước, nhưng thực sự là không có. Do đó nó tùy thuộc ở chúng ta là những cá nhân biết ý thức về trách nhiệm của mình. Chúng ta có ảnh hưởng lớn trên chính phủ của đất nước này, chính phủ của các nước khác, và chúng ta làm điều đó bằng cách nắm giữ vững Tin Mừng. Bạn và tôi biết về chân lý giáo huấn của Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài. Chúng ta biết các gía trị luân lý đã được ghi khắc vào đời sống chúng ta qua các nhân đức của các Bí Tích, qua các phương tiện đón nhận ơn thánh của Thiên Chúa, và chúng ta biết là mình có thể đem nó vào xã hội của chúng ta. Chúng ta sẽ không thay đổi đất nước qua một đêm nhưng chúng ta có thể thay đổi con người. Chúng ta có thể thay đổi họ bởi vì chúng ta phải nhìn nhận sự thật là bạn và tôi là các nhà truyền giáo.    

Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo

Hôm nay là ngày Chúa Nhật Truyền Giáo. Không phải chỉ ở đất nước của chúng ta, nhưng trên toàn thế giới, Giáo Hội Công Giáo mừng ngày Chúa Nhật Truyền Giáo Hoàn Cầu. Các bạn được nhắc bảo để cầu nguyện cho Giáo Hội ở trần gian, và tiếp tục hỗ trợ Giáo Hội trong sứ vụ truyền giáo trên toàn thế giới. Sẽ có cuộc quyên tiền lần thứ hai hôm nay; tiền thu được sẽ được gởi lên Đức Thánh Cha, và người sẽ phân phối đến các nước trên thế giới để giúp cho công việc truyền giáo đang phát triển. Ở Nga và ở những nước Cộng Sản nơi mà Giáo Hội đã bị ngăn cản cấm cách nhiều thập niên, Giáo Hội sẽ giúp để cung ứng cho các chương trình truyền giáo. Nhưng các bạn và tôi chúng ta phải là những nhà truyền giáo. Chúng ta là các nhà truyền giáo trong đời sống hàng ngày. Chúng ta là các nhà truyền giáo do việc chu toàn tuân giữ giáo huấn của Chúa Kitô và của Giáo Hội Người, và sống thực hành những nguyên tắc này mỗi ngày; mang chúng theo mình khi chúng ta đi bầu cử, mang chúng theo khi chúng ta đi chợ, mang chúng theo khi chúng ta đi làm hay khi đến trường hoặc bất cứ nơi nào chúng ta đến. Chúng ta là Giáo Hội. Khi Giáo Hội lan rộng. Nước Thiên Chúa sẽ lan rộng chỉ khi nào các nhà truyền giáo như chúng ta chu toàn trách nhiệm của mình. Mỗi người chúng ta có trách nhiệm luân lý đem Giáo Hội đến với thế giới. Giáo Hội và nhà nước sẽ luôn luôn phân cách nhưng chúng ta có thể sống trong đất nước trần thế và đem Nước Chúa đến với người khác. Đó là trách nhiệm của các bạn và của tôi.

Thiên Chúa đã hứa rằng nước của Người sẽ đến và sẽ tồn tại mãi mãi. Nước của Người sẽ đến khi chúng ta mang nó đến các phố chợ, vào trong guồng máy chính phủ, trên thế giới, bất cứ nơi đâu Thiên Chúa muốn chúng ta đến. Nước Thiên Chúa sẽ là một thực tại trên trái đất và sẽ tiếp tục cho đến muôn đời.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn.