THĂM DÒ Ý KIẾN

Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Khoảng hai tuần trước, Đảng Cộng Hòa có Đại Hội đảng, họ đã reo hò cổ động về nhiều vấn đề. Ngày mai thì Đảng Dân Chủ có đại hội của họ, và tôi nghĩ là có khoảng ba hay bốn đảng nhỏ khác cũng đã có đại hội riêng của họ. Kết qủa của các cuộc đại hội này chẳng có cái gì cả ngoài việc thăm dò ý kiến dư luận. Ngày nào cũng có những thăm dò dư luận về điều này điều nọ, và ứng cử viên này tăng bao nhiêu điểm, ứng cử viên kia thụt lùi bao nhiêu điểm. Tất cả chỉ là thăm dò dư luận. Có những thứ bạn có thể có ý kiến thế nào cũng được. Thí dụ, có những cuộc thăm dò dư luận như, “chúng ta nên tăng thuế hay giảm thuế?” Như thế có nghĩa là gì? Họ sẽ thu tiền của bạn cách này hay cách khác. Lại có thăm dò dư luận như, “Ai là người có tài diễn thuyết khá hơn?” Và có những thăm dò dư luận về điều này điều nọ mà chúng thực sự chẳng có thể làm gì khác biệt hơn.

Dư Luận

Nhưng có những cuộc thăm dò ý kiến có làm nên khác biệt, ví dụ như thăm dò ý kiến xem “Có chấp nhận cho phá thai không?” Thực ra, đó không phải là vấn đề để có ý kiến. Đó không phải là vấn để ý kiến của bạn hay của tôi. Thẩm phán Scalia đã phản đối quyết định Casey của Tối Cao Pháp Viện năm 1992 về quyền cho phụ nữ chọn phá thai và quyết định này đã đẩy bang Pennsyvania lùi lại trong nỗ lực ngăn chặn quyền đó. Thẩm phán Scalia đã tranh luận rằng vì Hiến Pháp không nói gì đến việc bảo vệ quyền phá thai, nên tòa án không thể bác nguyện ước của những người muốn hạn chế việc phá thai. Phá thai không tùy thuộc ở ý kiến dư luận; phá thai là vô luân lý. Không cần biết bạn mổ xẻ thế nào, không cần biết bạn nghĩ gì, nó là điều sai trái, bởi vì Thiên Chúa nói như thế. Có lẽ các bạn đã đọc bài viết của đức Hồng Y Bernadine, ngài nghĩ rằng cần phải có thêm hiệp nhất trong Giáo Hội, do đó chúng ta qui tụ tất cả các nhóm bất đồng lại để tìm ra những đồng quan điểm. Điều đó hoàn toàn sai, bởi vì các bạn không được phép có ý kiến đối ngịch lại với các giáo huấn của Thiên Chúa và của Giáo Hội Ngài.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, một cách nào đó, đã đặt câu hỏi với dân chúng, “Dư luận như thế nào?” “Người ta bảo Con Người là ai?” Họ đã trả lời, “Người thì bào là Gioan Tẩy Gỉa, người thì bảo là Giê-rê-mi-a, kẻ khác lại nói là E-li-a.” Tất cả những ý kiến đó đều chẳng có gía trị gì, bởi vì Chúa Giêsu Kitô không phải là một trong các vị đó. Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa. Bất kể ý kiến của bạn là gì, bạn phải chấp nhận sự thật Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Điều đó không lệ thuộc vào ý kiến, vì đó là sự thật.

Quyền Bính Giáo Hội

Chúa Giêsu nói với Si-mon Phê-rô, “Con là đá, trên đá này thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy và bất cứ điều gì con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và bất cứ điều gì con tha thứ dưới đất thì trên trời cũng tha thứ.” Nói một cách khác, Chúa Kitô đã thiết lập Giáo Hội của ngài và trao cho thánh Phê-rô toàn quyền cai quản. Ngài đã trao cho Phê-rô và các đấng kế vị, cho tới Đức Giáo Hoàng ngày nay, toàn quyền cai quản Giáo Hội theo như các giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô. Vấn đề không tùy thuộc ở ý kiến bạn thích hay không thích đức Giáo Hoàng. Giáo Hội đã được thiết lập bởi Thiên Chúa trên nền tảng thánh Phê-rô và các Tông Đồ, và Ngài đã không thiết lập Giáo Hội chỉ ở năm đầu, vài năm đầu, hay vài trăm năm đầu. Ngài đã thiết lập Giáo Hội cho tới ngày tận thế. Chúa Kitô thiết lập Giáo Hội, Ngài trao cho Phê-rô chìa khóa nước trời và Giáo Hội của Ngài sẽ tiếp tục cho đến ngày tận thế. Đấng kế vị Thánh Phê-rô ngày nay là Đức Giáo Hoàng và điều gì ngài công bố là đúng luân lý thì đúng luân lý. Điều gì ngài công bố là tín điều đức tin thì là tín điều đức tin. Tất cả chúng ta phải tuân theo quyết định đó chứ không theo ý kiến riêng của mình. Trên thế giới này có những người tuyên xưng là người Công Giáo lại có ý kiến về điều này điều nọ như cho là phụ nữ có thể làm linh mục hay là nên cho phép ly dị, và phá thai là điều hoàn toàn hợp lý. Tất cả các ý kiến đó đều sai; bởi vì chúng đi ngược lại với giáo huấn của Giáo Hội. Đức Thánh Cha của chúng ta, với quyền giáo huấn tối cao của Giáo Hội, đã nhiều lần tuyên bố rõ ràng là giáo huấn này hay giáo huấn kia là tín điều của Giáo Hội thì chúng ta buộc phải tin. Chúng ta không được quyền ý kiến nữa; chúng ta không thể quyết định là mình thích điều này hay không thích điều kia. Chúng ta có bổn phận tuân theo ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta phải tuân hành theo lý trí của Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng đã được đặt lên bởi Chúa Giêsu Kitô qua thánh Phê-rô và các đấng kế vị với quyền quyết định điều gì là giáo huấn của Giáo Hội và điều gì không phải là giáo huấn của Giáo Hội. Bởi thế, nếu chúng ta nói là chúng ta thực sự không thích giáo huấn đó, có thể nó không đúng, vì người ta đã thăm dò ý kiến về điều đó; hãy nhớ rằng các cuộc thăm dò ý kiến chẳng có gía trị gì cả. Chỉ có một sự thật là: Đức Giêsu Kitô là Chúa. Ngài đã thiết lập Giáo Hội trên nền tảng là Thánh Phêrô và đã trao cho Phêrô chìa khóa nước trời và nói, “Bất cứ điều gì con cầm buộc sẽ bị cầm buộc và bất cứ điều gì con tha thứ sẽ được tha thứ.” Thánh Phê-rô và các đấng kế vị có cùng quyền như thế suốt hai ngàn năm nay, đã cùng được bảo đảm là Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và gìn giữ các ngài không bị sai lầm trong các vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý.

Tin Trong Hiệp Nhất

Đây là điều Thiên Chúa muốn nơi chúng ta; đây là giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta qua Giáo Hội; do đó, đây là điều chúng ta tin. Điều chúng ta tin sẽ đưa chúng ta đến ơn cứu rỗi đời đời, nếu chúng ta tuân theo Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài. Bởi thế, hãy tuân phục đức Giáo Hoàng. Nếu ngài nói điều này là một tín điều của Giáo Hội thì hãy tin là như vậy. Nếu ngài nói là điều gì không hợp luân lý thì hãy tin là như thế. Chúng ta hãy uấn nắn ý riêng của mình đi theo với ý của Thiên Chúa được thể hiện qua quyền bính của Giáo Hội. Nhờ thế chúng ta sẽ không còn lo sợ làm mất lòng Thiên Chúa nữa. Hãy an tâm là đức tin của chúng ta được đặt nền trên tảng đá vững chắc, là Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô. Xin Chúa chúc lành cho các bạn.