Đạo Trời
Ai Tạo Dựng Đức Chúa Trời?
Thiên Chúa Hằng Hữu
Bạn Chọn Đạo Nào
Từ Áo Cà-sa Ðến Thập Tự Giá
Hai Giáo Lý Khác Nhau Trong Phật Học và Thánh Kinh
Thiền Định và Cầu Nguyện Cơ Đốc Giáo
Mười Câu Hỏi Để Biết Thêm về Phật Giáo
Mọi Sự Là Vô Thường?
Những Câu Hỏi Ðáp
Ðối Thoại Với Một Phật Tử
Tập Thơ và Thoại: Ẩn Ngữ Thiền Công