Phụ Lục E
Những Hướng Dẫn Cho
“Hoạch Định Vợ Chồng”

Hoạch Định của Chúng Tôi Trong Sáu Tháng Đầu Hôn Nhân

1. Công Việc Nhà. Chi tiết trách nhiệm mỗi người. Nó có hữu hiệu không? Cần thay đổi gì?
__________________________________________________________

2. Bữa Cơm Gia Đình. Chúng tôi dự định ăn chung mỗi ngày một lần hoặc càng nhiều càng tốt. Trong bữa ăn này, nếu có thể chúng tôi tránh những điều làm xao nhãng, tỉ như, không xem truyền hình, không trả lời điện thoại.
__________________________________________________________

3. Kế Hoạch Tài Chánh. Chúng tôi dự định hàng tháng sẽ duyệt qua tình trạng tài chánh gia đình: chi tiêu, trả bill, tiết kiệm, v.v.
__________________________________________________________

4. Thờ Phượng Ngày Chúa Nhật. Chúng tôi dự định sẽ cùng thờ phượng ngày Chúa Nhật (có lẽ ở các nhà thờ khác nhau)
__________________________________________________________

5. Hẹn Hò. Chúng tôi dự định đặc biệt chú ý đến cuộc tình cho nhau bằng cách dành thời giờ riêng cho hai chúng tôi… ngay cả khi chúng tôi đã có con.
__________________________________________________________

6. Cầu Nguyện Trong Gia Đình. Chúng tôi dự định cầu nguyện khi ăn và trước khi đi ngủ. Chúng tôi sẽ cùng cầu nguyện thế nào? Chúng tôi sẽ cầu nguyện riêng như thế nào?
__________________________________________________________

7. Họp Mặt Gia Đình. Chúng tôi dự định dành thời giờ hàng tuần và/hay hàng tháng để duyệt lại đời sống của vợ chồng cũng như cá nhân, và để thẩm định tình trạng hôn nhân. Chúng tôi có cần thay đổi gì không?
__________________________________________________________

8. Họ Hàng Nội Ngoại & Gia Đình Nới Rộng. Chúng tôi dự định đối phó với những tương giao quan trọng này như thế nào?
__________________________________________________________

9. TV & Máy Điện Toán. Trong rất nhiều gia đình, truyền hình trở thành tâm điểm chú ý. Chúng tôi có dự định đặt máy truyền hình ở chỗ thích hợp không? Còn máy điện toán thì sao?
__________________________________________________________

10. Giải Trí / Tập Thể Dục. Không bao giờ quá sớm để chú ý đến sự quan trọng của tập thể dục và giải trí.
__________________________________________________________

11. Thời Giờ Riêng Tư. Tuy dễ để dành thời giờ riêng cho chính mình khi chưa có con cái, nhưng thật quan trọng để chú ý đến nhu cầu này khi bạn là cha mẹ.
__________________________________________________________

12. Giữ Hẹn với Cha Xứ và/hoặc Đôi Bảo Trợ. Ngay từ đầu hôn nhân hãy tập thói quen tốt là thường xuyên “kiểm điểm” lại với ai đó mà bạn tin tưởng để đảm bảo là bạn thành thật với chính mình về hôn nhân của bạn. Loại gặp gỡ này sẽ là một hỗ trợ tốt đẹp để duy trì hôn nhân trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan.
__________________________________________________________

Copyright © 2007 by www.nguoitinhuu.org.
Mọi Trích Dịch Xin Ghi Rõ Xuất Xứ Từ www.nguoitinhuu.org