Home

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo

Trang LỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO được chuyển dịch từ cuốn "The Compact History of the Catholic Church" của Alan Schreck, giáo sư thần học của Ðại Học Steubenville thuộc dòng Phanxicô ở Ohio. Ước mong quý độc giả sẽ có một cái nhìn tổng quát nhưng trung thực về lịch sử Giáo Hội Công Giáo.

I. Giáo Hội Dưới Nhãn Quan Công Giáo

II. Giáo Hội Thời Các Tông Ðồ Và Các Giáo Phụ

III. Giáo Hội Thời Trung Cổ (600-1300)

IV. Cuối Thời Trung Cổ, Phong Trào Cải Cách và Phản Cải Cách (1300-1650)

V. Giáo Hội Công Giáo Trước Thế Giới Cận Ðại (1650-1900)

VI. Giáo Hội Công Giáo Trong Thế Kỷ Hai Mươi (1900-63)

VII. Từ Công Ðồng Vatican II Ðến Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

VIII. Một Quan Ðiểm Về Lịch Sử Giáo Hội Và Vai Trò của Ðức Maria

© 2014 Deacon Nhat Tran. All Rights Reserved.