Home

 

Chia SẻNăm 2002

Cuối Năm Xét Gẫm - Lm Giuse Nguyễn Hữu An Ghi Nhận
When Tet Comes Round, One Should Think Of Others - Dan Quang Tam
Thời Ðại Tin Mừng - Gm Arthur Tonne
Những Người Chia Sẻ Niềm Tin - N. Quesson
Phải Ðổi Mới
Kho Tàng Ấy Chúng Tôi Lại Ðựng Trong Những Bình Sảnh - Ðan Quang Tâm dịch
Sứ Ðiệp Giáng Sinh 2002 của Ðức Gioan Phaolô II - Ðan Quang Tâm dịch
Lời Cầu Nguyện Mùa Giáng Sinh - JBNguyễn Minh Hùng
Ai Thực Sự Mừng Chúa Giáng Sinh? - JB Nguyễn Minh Hùng
Ðường Giây Khẩn Cấp - JB Nguyễn Minh Hùng
Gia Ðình, Cộng Ðoàn Sự Sống - Ðc Nicôla Huỳnh Văn Nghi
Nhớ Người - JB Nguyễn Minh Hùng
Ðức Kitô Là Lẽ Sống Ðời Linh Mục - Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Tưởng Nhớ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam - JB Nguyễn Minh Hùng
Ðừng Sợ - JB Nguyễn Minh Hùng
Người Sống & Kẻ Chết: Tháng Các Linh Hồn - Lm Gioan Trần Khả
Thăm Giáo Xứ Langbiang - Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Linh Mục Là Cha? - Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Chúa Là Ánh Sáng - JB Nguyễn Minh Hùng
Vài Suy Nghĩ Nhân Khánh Nhật Truyền Giáo - JB Nguyễn Minh Hùng
Thiên Thần Truyền Tin Cho Ðức Maria - Ðan Quang Tâm
Mưa Nắng Ðời Thường - JB Nguyễn Minh Hùng
"Hãy Bỏ Qua Ðiều Sai Trái của Kẻ Khác..." - Ðan Quang Tâm
From Knowing Oneself To Praying - Ðan Quang Tâm
Loving One's Neighbor, The Way To God - Ðan Quang Tâm
Khiết Tịnh Vì Nước Trời - Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Nhớ Thầy Giảng Anrê Phú Yên - JB Nguyễn Minh Hùng
Cảm Nhận Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ - JB Nguyễn Minh Hùng
Ðức Giêsu Ðồng Hành - Ðan Quang Tâm
In Search of The Homeland - Ðan Quang Tâm
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ - Một Khát Vọng - JB Nguyễn Minh Hùng
Xin Cứu Chúng Con Khỏi Sự Dữ - JB Nguyễn Minh Hùng
Tông Thư "Misericordia Dei" - Ðức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách dịch
Jesus, The One-Minute Manager - Ðan Quang Tâm
Lắng Ðọng - JB Nguyễn Minh Hùng
Vượt Qua - JB Nguyễn Minh Hùng
Ðại Hội Ðức Mẹ La Vang New Orleans 2002 - Tuấn Anh
Dâng Hiến Lễ - JB Nguyễn Minh Hùng
Phân Tích Chuyện Thằng Bờm Dưới Ánh Sáng Giáo Lý Công Giáo - Lm Giuse Hoàng Kim Toan
Cuộc Xuất Hành Mới, Thiên Chúa Ðưa Chúng Tôi Lại Với Nhau - Thiên Ân
Thiên Chúa Là Tình Yêu ... - Ðan Quang Tâm
Ngôn Ngữ của Toàn Cầu - Lm Nguyễn Ngọc Long
Sứ Ðiệp Lễ Chúa Giêsu Về Trời - Lm Nguyễn Ngọc Long
Một Diễn Tả Về Chúa Thánh Thần - Lm Carolo Hồ Bạc Xái
Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu - Ðc Nicolas Huỳnh Văn Nghi
Con Ðường - Lm Nguyễn Ngọc Long
Bốn Khuôn Mặt của Ðức Giêsu - Virginia Smith
Thái Ðộ Người Tín Hữu Trước Vấn Ðề Giáo Hội & Sự Lạm Dụng Tình Dục - Lm Roger Landry
Linh Mục - Người Ðược Thánh Hiến -- Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Ðây Là Ðêm - Lm Nguyễn Ngọc Long
Chúa Kitô - Một Niềm Tin và Một Lịch Sử -- JB Nguyễn Minh Hùng
Một Giờ Trong Vườn Cây Dầu - Rev. Vernon J. Schaefer
Ánh Sáng Niềm Tin - Lm Nguyễn Ngọc Long
Mùa Chay Nói Về Lòng Tha Thứ - JB Nguyễn Minh Hùng
Tìm Về Nguồn Nước - Lm Nguyễn Ngọc Long
Cõi Ði Về -- Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Những Thứ Sáu Tuần Thánh -- JB Nguyễn Minh Hùng
Cát Bụi Tuyệt Vời -- Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Từ Mối Phúc Thứ Ba Ðến Giờ Giao Thừa -- J.B. Nguyễn Minh Hùng
Lộc Bình An -- Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Thơ: Ước Nguyện Ngày Xuân -- Tu Sĩ Tôma Thiện Triều
Sự Chung Thủy -- Lm Phêrô Lâm Phước, OP

Các Bài Chia Sẻ Trong Năm 2001
Các Bài Chia Sẻ Trong Năm 2003
Các Bài Chia Sẻ Trong Năm 2004-06
Các Bài Chia Sẻ Trong Năm 2007-09
Các Bài Chia Sẻ Trong Năm 2010

© 2014 Deacon Nhat Tran. All Rights Reserved.