Home

 

Chia SẻNăm 2001

Sự Chung Thủy - Yếu Tố Bền Vững Trong Gia Ðình -- Lm Phêrô Lâm Phước, OP
Tiền Bạc & Niềm Tin -- Lm Nguyễn Ngọc Long
Một Thoáng Nhìn Lại -- Tú Gàn
Mẩu Ðối Thoại Bên Hang Ðá -- Lm Nguyễn Ngọc Long
Thơ: Tâm Tình Ðầu Năm -- Tu Sĩ Thiện Triều
Mùa Giáng Sinh Ðau Buồn! -- Tú Gàn
Cùng Chung Sống Chan Hòa Yêu Thương -- Lm Jos. Nguyễn Văn Việt
Linh Mục - Người Thuộc Về Chúa Kitô -- Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Con Ðường Hôm Nay -- Lm Nguyễn Ngọc Tỏ
... Ðã Khiến Tôi Mềm Lòng -- JB. Nguyễn Minh Hùng
Ðền Thờ Phanxicô - Goa -- Nguyễn Tầm Thường
Bài Thánh Ca Buồn -- Nguyễn Thảo Nam
Lập Trường Giáo Hội Về Vấn Ðề Dân Số - Lm Nguyễn Ngọc Thử
Hạnh Phúc "Ðịa Ðường" -- Lm Thân Văn Tường
Tự Nhiên và Siêu Nhiên -- Lm Thân Văn Tường
Chết Là Thay Ðổi Nhà Ở - ÐC Giuse Trần Xuân Tiếu
Một Họ Ðạo Nghèo Trong Mùa Lũ -- Lm Vũ Ngọc Hải
Khoảng Khắc An Bình -- Nguyễn Thảo Nam
Ánh Trăng Tâm Linh -- Nguyễn Thảo Nam
Thơ: Tình Thương Thắng Hận Thù -- Tu Sĩ Thiện Triều
Vấn Ðề Nguồn Gốc Loài Người -- Lm Thân Văn Tường
Truyền Thống Hồi Giáo -- John L. Esposito
Khuôn Mặt Niềm Tin -- Lm Nguyễn Ngọc Long
Nhẫn Yêu Thương -- Nguyễn Thảo Nam
Tâm Hồn Trong Gương -- Nguyễn Thảo Nam
Thơ: Cảm Thông & Chia Sẻ -- Tu Sĩ Thiện Triều
Ðồng-Cha-Sở - Lm Nguyễn Ngọc Thử
Con Người Ðược Tạo Dựng Theo Hình Ảnh & Giống Như Thiên Chúa -- Lm Thân Văn Tường
Jacques Maritain & Nhân Bản Chủ Nghĩa Kitô Giáo -- LM Nguyễn Vân Tùng
Con Ốc Nhỏ -- Lm Nguyễn Ngọc Long
Con Dâng Lời Ca Ngợi -- Lm Nguyễn Ngọc Long
Cây Nến Cháy Sáng -- Lm Nguyễn Ngọc Long
Người Bạn Cùng Làng Quê -- Lm Nguyễn Ngọc Long
Qua Dòng Nước Bí Tích Thanh Tẩy -- Lm Nguyễn Ngọc Long
Con Muốn... -- Lm Nguyễn Ngọc Long
Ngày Thứ Sáu -- ÐGM Giuse Vũ Duy Thống
Kỷ Niệm 25 Năm Khấn Dòng -- Lm Nguyễn Ngọc Long
Tìm Phương Hướng -- Lm Nguyễn Ngọc Long
Một Quan Ðiểm về Giáo Hội & Chính Trị -- Người Tín Hữu
Quan Niệm Theo Ðức Tin Về Con Người -- Lm Thân Văn Tường
Cái Túi Quan Phòng -- Lm Vũ Xuân Huyên
Ngôn Sứ, Ông Là Ai? -- LM Nguyễn Vân Tùng
Ðón Chào Ngàn Năm Mới -- Tu Sĩ Thiện Triều
Thơ: Tâm Tình Mùa Vọng -- Tu Sĩ Thiện Triều
Huyền Nhiệm Ơn Gọi -- ÐTGM Phạm Minh Mẫn
Lá Thư Mục Vụ Về Humanae Vitae -- ÐTGM Denver
Nói Chuyện "Huyền Học" Với Suzuki - Lm Nguyễn Văn Tùng
Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi -- Lm Thân Văn Tường
Chuyện Ông Cha Xứ và Ngôi Thánh Ðường
Giảng Phòng Mùa Chay 2000 - ÐC Giuse Trần Xuân Tiếu
Về Nguồn Gốc Nghi Lễ Tạ Ơn - Lm Thân Văn Tường
Giải Ðáp Thắc Mắc - Lm Nguyễn Ngọc Thử
Chuyện Một Người Cha và Một Người Mẹ
Con Cái Sự Sáng - Hội Ðồng GM Hoa Kỳ
Những Ơn Phước của Tuổi Già - Hội Ðồng GM Hoa Kỳ
Sống Ðại Năm Toàn Xá 2000 - Hai Tê Miệt Vườn
Khi Chúa Ðến -- ÐGM Bùi Tuần
Tiểu Sử và Tâm Sự của Tân GM Giuse Ngô Quang Kiệt
Tiểu Sử và Bài Phỏng Vấn Tân GM Giuse Trần Xuân Tiếu
Ði Lạng Sơn -- Lm Huỳnh Chánh
Giá Trị Tôn Giáo Là Nền Tảng Xây Dựng Quốc Gia Dân Tộc
-- Ðức Ông Philliphê Trần Văn Hoài
Hồi Ký Một Chuyến Ði -- Sơ. Jeanne Nguyễn Thị Hào
Lòng Ao Ước Thiên Chúa -- Lm John Trần Khả
Suy Nghĩ Về Ðức Tin & Chức Vụ Linh Mục -- Sơ Briege McKenna
Con Tim Truyền Giáo - Lm Vũ Xuân Huyên
Chuyến Ði Cứu Trợ Cà Mau - Lm Trần Khả
Từ Cơn Bão Số 5 Ðến Hang Ðá Bêlem - Gm J.B. Bùi Tuần
Sự Chết Ðã Nở Thành Hoa Sự Sống - Lm Vũ Xuân Huyên
Cánh Hồng Ngày Valentine - Lm Phan Sinh

Các Bài Chia Sẻ Trong Năm 2002
Các Bài Chia Sẻ Trong Năm 2003
Các Bài Chia Sẻ Trong Năm 2004-06
Các Bài Chia Sẻ Trong Năm 2007-09
Các Bài Chia Sẻ Trong Năm 2010

© 2014 Deacon Nhat Tran. All Rights Reserved.